Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

daystart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den första millisekunden av den dag som ingår i argumentet time. Det förvalda utdataformatet blir det TimestampFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

DayStart(time[, [period_no[, day_start]])

Returnerad datatyp: dual

Argument
Argument Beskrivning
time Tidsmarkören som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den dag som innehåller time. Negativa värden i period_no anger föregående dagar och positiva värden anger efterföljande dagar.
day_start Om du vill ange att dagar inte startar vid midnatt anger du en startpunkt som delar av en dag i day_start. Till exempel betecknar 0,125 03.00.

Med andra ord, för att skapa förskjutningen ska du dividera starttiden med 24 timmar. Till exempel, för en dag som börjar klockan 7.00, använd bråket 7/24.

Användning

daystart()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av dagen som har förflutit hittills. Det kan exempelvis användas för att beräkna de totala lönerna som de anställda har tjänat hittills under dagen.

I de här exemplen används tidsmarkörsformatet 'M/D/YYYY h:mm:ss[.fff] TT'. Tidsmarkörsformatet anges i SET TimeStamp-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
daystart('01/25/2013 4:45:00 PM') Returnerar 1/25/2013 12:00:00 AM.
daystart('1/25/2013 4:45:00 PM', -1) Returnerar 1/24/2013 12:00:00 AM.
daystart('1/25/2013 16:45:00',0,0.5 ) Returnerar 1/25/2013 12:00:00 PM.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – enkelt exempel

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – day_start

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!