Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

quarterend - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden i det kvartal som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

QuarterEnd(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Returnerad datatyp: dual

Diagram för funktionen quarterend()

Diagram som visar hur quarterend()-funktionen identifierar det kvartal ett datum infaller och att den returnerar den sista dagen i det kvartalet.

quarterend()-funktionen bestämmer vilket kvartal datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsmarkör, i datumformat, för den sista millisekunden i den sista månaden i det kvartalet. Årets första månad är som standard januari. Du kan dock ändra vilken månad som anges som första månaden genom att använda first_month_of_year-argumentet i quarterend()-funktionen.

Anteckning om informationquarterend()-funktionen tar inte hänsyn till systemvariabeln FirstMonthOfYear. Året börjar den 1 januari om inte first_month_of_year-argumentet används för att ändra det.

quarterend()-funktionen används vanligen som en del av ett uttryck när du vill att beräkningen ska använda den del av kvartalet som ännu inte har inträffat. Till exempel om du vill beräkna den totala ränta som ännu inte uppkommit under kvartalet.

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det kvartal som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Du kan använda följande värden för att ställa in den första månaden på året i argumentet first_month_of_year:

first_month_of_year values
Månad Värde
februari 2
mars 3
april 4
Maj 5
juni 6
juli 7
augusti 8
september 9
oktober 10
november 11

december

12

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
quarterend('10/29/2005') Returns 12/31/2005 23:59:59.
quarterend('10/29/2005', -1) Returns 09/30/2005 23:59:59.
quarterend('10/29/2005', 0, 3) Returns 11/30/2005 23:59:59.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_month_of_year

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!