Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

inweek - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den vecka som innehåller base_date.

Syntax:  

InWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Returnerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Diagram för inweek()-funktionens intervall

Diagram som visar hur inweek()-funktionen kan användas för att utvärdera datum inom veckosegment och returnera ett booleskt resultat huruvida ett datum ligger inom ett valt intervall eller inte.

Funktionen inweek() använder argumentet base_date för att identifiera vilken sjudagarsperiod datumet ligger inom. Veckans startdag baseras på systemvariabeln FirstWeekDay. Du kan även ändra den första veckodagen genom att använda argumentet first_week_day i inweek()-funktionen.

När den valda veckan har definierats returnerar funktionen booleska resultat när du jämför de föreskrivna datumvärdena med det veckosegmentet.

Funktionen inweek() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en if expression. inweek()-funktionen returnerar en aggregering eller beräkning som beror på om ett utvärderat datum ligger i veckan med det valda datumet i base_date argument.

Till exempel kan inweek()-funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkas under en specifik vecka.

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera veckan.
period_no Veckans startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger den vecka som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.
first_week_day

Som standard är den första dagen i veckan söndag (vilket bestäms av systemvariabeln FirstWeekDay), med start vid midnatt mellan lördag och söndag. first_week_day-parametern ersätter FirstWeekDay-variabeln. Om du vill att veckan ska starta en annan dag anger du en flagga mellan 0 och 6.

first_week_day values
Dag Värde
Måndag 0
Tisdag 1
Onsdag 2
Torsdag 3
Fredag 4
Lördag 5
Söndag 6

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
inweek ('01/12/2006', '01/14/2006', 0) Returnerar TRUE
inweek ('01/12/2006', '01/20/2006', 0 ) Returnerar FALSE
inweek ('01/12/2006', '01/14/2006', -1 ) Returnerar FALSE
inweek ('01/07/2006', '01/14/2006', -1) Returnerar TRUE
inweek ('01/12/2006', '01/09/2006', 0, 3) Returnerar FALSE eftersom first_week_day är angett som 3 (torsdag), vilket gör 2006-01-12 till den första dagen i veckan efter veckan som innehåller 2006-01-09.

Dessa ämnen kan hjälpa dig att arbeta med den här funktionen:

Relaterade ämnen
Avsnitt Standardflagga/värde Beskrivning
FirstWeekDay 6/söndag Definierar startdagen för varje vecka.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_week_day

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!