Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

monthstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av den första dagen i den månad som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

MonthStart(date[, period_no])

Returnerad datatyp: dual

Diagram för funktionen monthstart()

Exempeldiagram för hur elementen i funktionen arbetar tillsammans för att returnera resultatet.

monthstart()-funktionen bestämmer vilken månad datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsmarkör, i datumformat, för den första millisekunden av den månaden.

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no period_no är ett heltal som om det är 0 eller utelämnas anger månaden som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Användning

monthstart()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av månaden som har förflutit hittills. Den kan exempelvis användas för att beräkna den ränta som har ackumulerats under en månad fram till ett visst datum.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
monthstart('10/19/2001') Returnerar 10/01/2001.
monthstart('10/19/2001', -1) Returnerar 09/01/2001.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exampel 3 – Diagramobjektexempel

Exempel 4 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!