Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

hour - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar timmen om decimaldelen av expression tolkas som en tidpunkt enligt standardtolkningen av tal.

Syntax:  

hour(expression)

Returnerad datatyp: heltal

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat

hour( '09:14:36' )

Den tillhandahållna textsträngen konverteras implicit till en tidsmarkör eftersom den matchar tidsmarkörformatet som definieras i variabeln TimestampFormat. Uttrycket returnerar 9.

hour( '0.5555' )

Uttrycket returnerar 13 ( eftersom 0.5555 = 13:19:55 )

Exampel 1 – Variabel (skript)

Exampel 2 – Diagramobjekt (diagram)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!