Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

second - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar sekunden om decimaldelen av expression tolkas som en tidpunkt enligt standardtolkningen av tal.

Syntax:  

second (expression)

Returnerad datatyp: heltal

Användning

Funktionen second() är användbar när du vill jämföra sammanställningar per sekund. Funktionen kan till exempel användas om du vill visa aktivitetsräkningsfördelningen per sekund.

Dessa dimensioner kan skapas antingen i laddningsskriptet genom att använda funktionen för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell, eller använda den direkt i ett diagram som en beräknad dimension.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat

second( '09:14:36' )

returnerar 36

second( '0.5555' )

returnerar 55 ( eftersom 0.5555 = 13:19:55 )

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exampel 1 – Variabel (skript)

Exempel 2 – Diagramobjekt

Exempel 3 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!