Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

inday - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den dag som innehåller base_timestamp.

Syntax:  

InDay (timestamp, base_timestamp, period_no[, day_start])

Diagram för funktionen inday

Diagram som visar hur inday-funktionen används för att identifiera ett tidssegment och returnera booleska resultat baserat på det segmentet.

Funktionen inday() använder argumentet base_timestamp för att identifiera vilken dag tidsmarkören faller inom. Starttiden på dagen är som standard midnatt, men du kan ändra starttiden på dagen genom att använda argument day_start i funktionen inday(). När denna dag har definierats returnerar funktionen booleska resultat när de föreskrivna tidsmarkörsvärdena jämförs med den dagen.

Funktionen inday() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en if expression. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade på dagen för den aktuella tidsmarkören.

Till exempel kan funktionen inday() användas för att identifiera all utrustning som tillverkas under en specifik dag.

Returnerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum och den tid du vill jämföra mot base_timestamp.
base_timestamp Datum och tid som används för att utvärdera tidsmarkören.
period_no Dagens startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger den dag som innehåller base_timestamp. Negativa värden i period_no anger föregående dagar och positiva värden anger efterföljande dagar.
day_start Om du vill använda dagar som inte startar vid midnatt kan du ange en startpunkt i delar av en dag med day_start, till exempel 0,125 för att beteckna 03.00.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0) Returnerar True
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/13/2006 12:00:00 AM', 0) Returnerar False
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1) Returnerar False
inday ('01/11/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', -1) Returnerar True
inday ('01/12/2006 12:23:00 PM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5) Returnerar False
inday ('01/12/2006 11:23:00 AM', '01/12/2006 12:00:00 AM', 0, 0.5) Returnerar True

Exampel 1 – laddningsskript (skript)

Exampel 2 – period_no

Exampel 3 – day_start

Exampel 4 – Diagramobjekt

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!