Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

inlunarweek - skript- och diagramfunktion

Denna funktion fastställer om timestamp ligger inom den sjudagarsperiod som innehåller base_date. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

Syntax:  

InLunarWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Returnerad datatyp: Boolesk

Anteckning om information

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

inlunarweek()-funktionen avgör vilken sjudagarsperiod base_date infaller i. Den returnerar sedan ett booleskt värde när det har avgjort huruvida varje tidsmarkör inträffar under samma sjudagarsperiod som base_date.

Diagram för funktionen inlunarweek()

Exempeldiagram över inlunarweek-funktionen som visar de datum som funktionen kommer att returnera TRUE för utifrån den inmatade informationen.

Användning

Funktionen inlunarweek() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i ett IF-uttryck. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade under sjudagarsperioden i fråga.

Till exempel kan inlunarweek()-funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkats under en specifik sjudagarsperiod.

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Data som används för att utvärdera sjudagarsperioden.
period_no Sjudagarsperiodens startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.
Exempel på funktioner
Exempel Resultat
inlunarweek('01/12/2013', '01/14/2013', 0) Returnerar TRUE, eftersom värdet för timestamp, 01/12/2013, infaller under veckan 01/08/2013 till 01/14/2013.
inlunarweek('01/12/2013', '01/07/2013', 0) Returnerar FALSE, eftersom base_date 01/07/2013 är i den sjudagarsperiod som definieras som 01/01/2013 till 01/07/2013.
inlunarweek('01/12/2013', '01/14/2013', -1) Returnerar FALSE. Om värdet period_no anges till -1 växlar veckan till föregående vecka, 01/01/2013 till 01/07/2013.
inlunarweek('01/07/2013', 01/14/2013', -1) Returnerar TRUE. Jämfört med föregående exempel är timestamp i följande vecka, efter att ha tagit med flytten bakåt i beräkningen.
inlunarweek('01/11/2006', '01/08/2006', 0, 3) Returnerar FALSE. Om värdet 3 anges för first_week_day innebär det att startvärdet för året beräknas från 01/04/2013. Därför infaller värdet för base_date under den första veckan, och värdet för timestamp inträffar under veckan 01/11/2013 till 01/17/2013.

inlunarweek()-funktionen används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner
Funktion Interaktion
lunarweekname - skript- och diagramfunktion Den här funktionen används för att fastställa sjudagarsperiodens nummer under det år som ett inmatningsdatum inträffar.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_week_day

Exempel 4 – Diagramobjekt

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!