Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

inmonth - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den månad som innehåller base_date.

Syntax:  

InMonth (timestamp, base_date, period_no)

Diagram för indaytotime-funktionen.

Diagram som visar villkoren för inmonth-funktionen.

Med andra ord så avgör inmonth()-funktionen om en uppsättning datum infaller i denna månad och returnerar ett booleskt värde baserat på en base_date som identifierar månaden.

Funktionen inmonth() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en if expression. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade på dagen för den aktuella tidsmarkören.

Till exempel kan inmonth()-funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkas under en specifik dag.

Returnerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Argument
Argument Beskrivning
tidsmarkör Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera månaden. Det är viktigt att notera att base_date kan vara vilken dag som helst inom en månad.
period_no Månadens startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger den månad som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', 0) Returnerar True
inmonth('25/01/2013', '23/04/2013', 0) Returnerar False
inmonth ('25/01/2013', '01/01/2013', -1) Returnerar False
inmonth ('25/12/2012', '17/01/2013', -1) Returnerar True

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exampel 2 – period_no

Exempel 3 – Diagramobjekt

Exempel 4 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!