Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

weekstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen (måndag) i den kalendervecka som innehåller date. Det förvalda utdataformatet är det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

WeekStart(date [, period_no[, first_week_day]])

Returnerad datatyp: dual

Diagram för funktionen weekstart()

Exempeldiagram som visar hur weekstart-funktionen konverterar ett inmatningsdatum till en tidsmarkör för den första millisekunden i den vecka då datumet inträffar.

weekstart()-funktionen bestämmer vilken vecka datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsstämpel, i datumformat, för den första millisekunden av den veckan. Veckans första dag bestäms av miljövariabeln FirstWeekDay. Men den kan ersättas av first_week_day-argumentet i weekstart()-funktionen.

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no shift är ett heltal, där värdet 0 anger den vecka som innehåller date. Negativa värden i skift anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.
first_week_day

Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay.

De möjliga värdena first_week_day är 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag.

Se FirstWeekDay för mer information om systemvariabeln.

Användning

weekstart()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av veckan som har förflutit hittills. Det kan exempelvis användas om en användare vill beräkna de totala lönerna som de anställda har tjänat hittills under veckan.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
weekstart('01/12/2013') Returnerar 01/07/2013.
weekstart('01/12/2013', -1 ) Returnerar 11/31/2012.
weekstart('01/12/2013', 0, 1) Returnerar 01/08/2013.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_week_day

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!