Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

weekday - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett dualt värde med:

  • Ett namn på en dag som definierat i miljövariabeln DayNames.
  • Ett heltal mellan 0 och 6 som motsvarar den nominella veckodagen (0-6).

Syntax:  

weekday(date [,first_week_day=0])

Returnerad datatyp: dual

weekday()-funktionen avgör vilken veckodag ett datum inträffar. Det returnerar sedan ett strängvräde som representerar den dagen.

Diagram för weekday()-funktionen som returnerar namnet på dagen då ett datum infaller

Diagram som visar weekday()-funktionen returnerar namnet på dagen då ett datum infaller

Resultatet returnerar nummervärdet som motsvarar den veckodagen (0–6), baserat på veckans första dag. Om den första dagen i veckan har satts till söndag returnerar en onsdag nummervärdet 3. Den här startdagen bestäms antingen av systemvariabeln FirstWeekDay eller av funktionsparametern first_week_day.

Du kan använda det här nummervärdet som en del av ett aritmetiskt uttryck. Multiplicera det med exempelvis 1 för att returnera själva värdet.

Diagram för weekday()-funktionen med nummervärdet för den dag som visas i stället för dagens namn

Diagram som visar att weekday()-funktionen kan returnera ett nummervärde som motsvarar den dag som identifieras.

Funktionen weekday() är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter veckodagar. Om du exempelvis vill jämföra genomsnittlig försäljning av produkter efter veckodag.

Dessa dimensioner kan skapas i laddningsskriptet genom att använda funktionen för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell, eller skapas direkt i ett diagram som ett beräknat mått.

Relaterade ämnen
Ämnen Interaktion
FirstWeekDay Definierar startdagen för varje vecka.
Argument
Argument Beskrivning
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
first_week_day

Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay.

FirstWeekDay

Du kan använda följande värden för att ställa in vilken dag veckan börjar i argumentet first_week_day:

first_week_day values
Dag Värde
Måndag 0
Tisdag 1
Onsdag 2
Torsdag 3
Fredag 4
Lördag 5
Söndag 6

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Anteckning om informationOm inget annat sägs,är FirstWeekDay inställd till 0 i dessa exempel.
Exempel på funktioner
Exempel Resultat
weekday('10/12/1971') Returnerar ' Tue' och 1.
weekday('10/12/1971' , 6)

Returnerar 'Tue' och 2.

I det här exemplet är söndag (6) den första dagen i veckan.

SET FirstWeekDay=6;

...

weekday('10/12/1971')

Returnerar 'Tue' och 2.

Exempel 1 – veckodagssträng

Exempel 2 – first_week_day

Exampel 3 – Diagramobjektexempel

Exempel 4 – scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!