Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

addyears - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det datum som infaller n år efter startdate eller, om n är negativt, det datum som infallern år före startdate.

Syntax:  

AddYears(startdate, n)

Returnerad datatyp: dual

Exempeldiagram för addyears()-funktionen

Exempeldiagram som visar hur de olika komponenterna i funktionen addyears läggs samman så att ett utmatningsdatum skapas.

addyears()-funktionen lägger till eller drar av ett definierat antal år, n, från ett startdate. Därefter returneras det resulterande datumet.

Argument
Argument Beskrivning
startdate

Startdatumet som en tidsmarkör, exempelvis '2012-10-12'.

n Antal år som ett positivt eller negativt heltal.
Exempel på funktioner
Exempel Resultat
addyears ('01/29/2010',3) Returnerar 01/29/2013.
addyears ('01/29/2010',-1) Returnerar 01/29/2009.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – enkelt exempel

Exempel 2 – Diagramobjektexempel

Exempel 3 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!