Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

week - script- en diagramfunctie

Deze functie retourneert een geheel getal dat het weeknummer representeert conform ISO 8601. Het weeknummer wordt berekend volgens de datuminterpretatie van de uitdrukking, in overeenstemming met de standaardinterpretatie van getallen.

Syntaxis:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

Voorbeelddiagram van de week()-functie met opgesplitste weken

Het diagram toont hoe de weekfunctie de datums in de eerste maand van het jaar opsplitst en het standaardsysteem voor opgesplitste weken wordt toegepast.

De weeknummering begint op 1 januari (omdat Qlik Sense standaard is ingesteld op het gebruik van opgesplitste weken). De eerste week eindigt op de dag vóór de systeemvariabele FirstWeekDay, ongeacht hoeveel dagen er in die week zaten. De systeemvariabele FirstWeekDay kan in de week()-functie worden vervangen door het first_week_day-argument.

Voorbeelddiagram van de week()-functie met niet-opgesplitste weken en ReferenceDay=0

Het diagram toont hoe de weekfunctie de datums in de eerste maand van het jaar opsplitst, zonder dat het systeem opgesplitste weken wordt toegepast.

De week()-functie biedt tevens de mogelijkheid om via het broken_weeks-argument aan te geven of er al dan niet opgesplitste weken moeten worden gebruikt. Als de opgesplitste week-functie wordt toegepast, moet week 1 een bepaald aantal dagen in januari bevatten, zoals gedefinieerd door de systeemvariabele ReferenceDay. Daarom kan week 1 in december beginnen week 52 of 53 kan doorlopen tot in januari. Als laatste: het reference_day-argument stelt de functie in staat de systeemvariabele ReferenceDay te overschrijven.

Anders dan de weekname()-functie, retourneert de week()-functie niet ook nog de jaarwaarde. Dit maakt aggregaties mogelijk om weken in verschillende jaren te vergelijken.

Er zijn vier argumenten die in deze functie kunnen worden gebruikt.

Dit is de datum die moet worden geëvalueerd als tijdstempel of uitdrukking die wordt herleid tot een tijdstempel, bijvoorbeeld 2012-10-12.

Als u niet first_week_day opgeeft, wordt de waarde van de variabele FirstWeekDay gebruikt als eerste dag van de week.

Als u een andere dag als eerste dag van de week wilt gebruiken, stelt u first_week_day in op:

 • 0 voor maandag
 • 1 voor dinsdag
 • 2 voor woensdag
 • 3 voor donderdag
 • 4 voor vrijdag
 • 5 voor zaterdag
 • 6 voor zondag

Het gehele getal dat door de functie wordt geretourneerd gebruikt nu de eerste dag van de week die u hebt ingesteld met first_week_day.

FirstWeekDay

Als u broken_weeks (gebroken weken) niet specificeert, dan wordt de waarde van variabele BrokenWeeks gebruikt om te definiëren of weken al dan niet gebroken zijn.

Standaard wordt in Qlik Sense-functies gebruikgemaakt van ongebroken weken. Dit betekent dat:

 • In sommige jaren, week 1 begint in december en in andere jaren week 52 of 53 doorloopt tot in januari.
 • Week 1 altijd ten minste 4 dagen heeft in januari.

Het alternatief is om gebroken weken te gebruiken.

 • Week 52 of 53 lopen niet door tot in januari.
 • Week 1 begint op 1 januari en is, in de meeste gevallen, geen volle week.

De volgende waarden kunnen worden gebruikt:

 • 0 (= ongebroken weken gebruiken)
 • 1 (= gebroken weken gebruiken)

BrokenWeeks

Als u reference_day (referentiedag) niet specificeert, dan wordt de waarde van variabele ReferenceDay gebruikt om te definiëren welke dag in januari wordt ingesteld als referentiedag om week 1 te definiëren. Standaard wordt in Qlik Sense-functies 4 gebruikt als de referentiedag. Dit betekent dat week 1 4 januari moet bevatten of, anders gezegd, dat week 1 altijd ten minste 4 dagen in januari moet hebben.

De volgende waarden kunnen worden gebruikt voor het instellen van een andere referentiedag:

 • 1 (= 1 januari)
 • 2 (= 2 januari)
 • 3 (= 3 januari)
 • 4 (= 4 januari)
 • 5 (= 5 januari)
 • 6 (= 6 januari)
 • 7 (= 7 januari)

ReferenceDay

Wanneer gebruiken

De The week()-functie is handig als u aggregaties per week wilt vergelijken. Hij kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de totale verkoop van producten per week te bekijken. De week()-functie wordt verkozen boven weekname() wanneer de gebruiker wil dat de berekening niet per se de systeemvariabelen BrokenWeeks, FirstWeekDay of ReferenceDay gebruikt.

Daarnaast wordt de week()-functie gekozen als u een vergelijking met meerdere jaren wilt maken. Met de week()-functie kan de gebruiker een eigen combinatie van deze variabelen maken voor gebruik in instanties waarin de functie wordt gebruikt.

Deze dimensies kunnen worden gemaakt in het load-script door de functie te gebruiken om een veld te maken in een hoofdagendatabel, of door de dimensie rechtstreeks in een diagram te gebruiken als een berekende dimensie.

Voorbeelden van functies
Voorbeeld Resultaat

week( '10/12/2012')

Retourneert 41.

week( '35648') Retourneert 32, omdat 35648 = 08/06/1997.
week('10/12/2012', 0, 1) Retourneert 42.

Landinstellingen

Tenzij anders aangegeven, wordt in de voorbeelden in dit onderwerp de volgende datumindeling gebruikt: MM/DD/JJJJ. De datumopmaak wordt opgegeven in de opdracht SET DateFormat in uw script voor het laden van gegevens. De standaard datumindeling is mogelijk anders op uw systeem vanwege landinstellingen en andere factoren. U kunt de indelingen in de voorbeelden wijzigen zodat deze aansluiten op uw behoeften. Of u kunt de indelingen in uw load-script wijzigen zodat ze overeenkomen met deze voorbeelden.

Standaard landinstellingen in apps zijn gebaseerd op de regionale systeeminstellingen van de computer of server waarop Qlik Sense is geïnstalleerd. Als de Qlik Sense-server die u gebruikt is ingesteld op Zweden, gebruikt de editor voor laden van gegevens de Zweedse landinstellingen voor datums, tijd en valuta. Deze landinstellingen voor indelingen zijn niet gerelateerd aan de taal die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van Qlik Sense. Qlik Sense wordt weergegeven in dezelfde taal als de browser die u gebruikt.

Voorbeeld 1 – Standaardsysteemvariabelen

Voorbeeld 2 – first_week_day

Voorbeeld 3 – unbroken_weeks

Voorbeeld 4 – reference_day

Voorbeeld 5 – Diagramobjectvoorbeeld

Voorbeeld 6 – Scenario

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!