Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

lunarweekname - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett visningsvärde som visar året och sjudagarsperiodsnumret som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen i sjudagarsperioden som innehåller date. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

Syntax:  

LunarWeekName(date [, period_no[, first_week_day]])

Returnerad datatyp: dual

Exempeldiagram för lunarweekname()-funktionen

Exempeldiagram som visar hur lunarweekname-funktionen konverterar ett inmatningsdatum till ett värde som visar en kombination av år och sjudagarsperiodsnummer.

lunarweekname()-funktionen fastställer vilken sjudagarsperiod som datumet infaller, med 1 januari som startdatum för veckoräkningen. Det returnerar sedan ett värde som består av year/weekcount.

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Användning

Funktionen lunarweekname() är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter sjudagarsperioder. Funktionen kan exempelvis användas för att fastställa den totala försäljningen av produkter per sjudagarsperiod. Sjudagarsperioder är användbara när du vill säkerställa att alla värden som finns i årets första vecka endast innehåller värden från tidigast 1 januari.

Dessa dimensioner kan skapas i laddningsskriptet genom att använda funktionen för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell. Funktionen kan också användas direkt i ett diagram som en beräknad dimension.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
lunarweekname('01/12/2013') Returnerar 2006/02.
lunarweekname('01/12/2013', -1) Returnerar 2006/01.
lunarweekname('01/12/2013', 0, 1) Returnerar 2006/02.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Datum utan ytterligare argument

Exempel 2 – datum med argumentet period_no

Exempel 3 – datum med argumentet first_week_day

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!