Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

now - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid. Denna funktion returnerar värdet i TimeStamp-systemvariabelformat. Som standard är timer_mode-värdet 1.

Syntax:  

now([ timer_mode])

Returnerad datatyp: dual

now()-funktionen kan användas antingen i laddningsskriptet eller i diagramobjekt.

Argument
Argument Beskrivning
timer_mode

Kan ha följande värden:

0 (tiden för senast avslutade dataladdning)
1 (tiden för funktionsanrop)
2 (tiden då appen öppnades)

Anteckning om informationOm du använder funktionen i ett dataladdningsskript, resulterar timer_mode=0 i tiden för senast slutförda dataladdning, medan timer_mode=1 visar tiden för funktionsanropet i den aktuella dataladdningen.

Användning

now()-funktionen används vanligen som en komponenten inom ett uttryck. Det kan exempelvis användas för att beräkna den återstående tiden i en produkts livscykel. now()-funktionen används i stället för today()-funktionen när uttrycket kräver att en del av en dag används.

I följande tabell finns en förklaring av resultatet som returneras av now()-funktionen, förutsatt att värdena för timer_mode-argumenten är olika:

Exempel på funktioner
Värde för timer_mode Resultat om det används i laddningsskript Resultat om det används i diagramobjekt
0 Returnerar en tidsmarkör, i formatet för systemvariabeln TimeStamp, för den sista slutförda dataladdningen före den senaste dataladdningen Returnerar en tidsmarkör, i formatet för systemvariabeln TimeStamp, för den senaste dataladdningen.

1

Returnerar en tidsmarkör, i formatet för systemvariabeln TimeStamp, för den senaste dataladdningen. Returnerar tidsmarkören, i formatet för systemvariabeln TimeStamp, för funktionsanropet.

2

Returnerar en tidsmarkör, i formatet för systemvariabeln TimeStamp, för när användarens session i programmet började. Detta uppdateras inte, såvida inte användaren laddar skriptet. Returnerar en tidsmarkör, i formatet för systemvariabeln TimeStamp, för när användarens session i programmet började. Detta kommer att uppdateras när en ny session börjar eller data i applikationen laddas igen.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – generering av objekt med laddningsskript

Exempel 2 – generering av objekt utan laddningsskript

Exempel 3 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!