Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

week - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, ISO 8601 uyarınca hafta numarasını temsil eden bir tamsayı döndürür. Hafta numarası, standart sayı yorumlamasına göre ifadenin tarih yorumlamasından hesaplanır.

Söz Dizimi:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

Bölünmüş haftalarla week() fonksiyonunun örnek diyagramı

week fonksiyonunun, varsayılan bölünmüş hafta sistemini uygulayarak yılın ilk ayı içindeki tarihleri nasıl böldüğünü gösteren diyagram.

Hafta numarası sayısı 1 Ocak'ta başlar (çünkü Qlik Sense varsayılan olarak bölünmüş haftaları kullanacak şekilde ayarlanmıştır). İlk hafta, içinde kaç gün olduğuna bakılmaksızın, FirstWeekDay sistem değişkeninden bir önceki gün sona erer. week() fonksiyonunun içinde FirstWeekDay sistem değişkeni first_week_day bağımsız değişkeni tarafından geçersiz kılınabilir.

Bölünmüş haftalar ve ReferenceDay=0 ile week() fonksiyonunun örnek diyagramı

week fonksiyonunun, bölünmüş hafta sistemini uygulamadan yılın ilk ayı içindeki tarihleri nasıl böldüğünü gösteren diyagram.

Ayrıca week() fonksiyonu, broken_weeks bağımsız değişkeni aracılığıyla bölünmüş haftaların mı yoksa bölünmemiş haftaların mı kullanılacağını belirtme olanağı da sağlar. Bölünmüş hafta işlevselliği kullanılıyorsa, 1. hafta Ocak ayında ReferenceDay sistem değişkeninde tanımlanan belirli sayıda günü içermelidir. Bu nedenle, 1. haftanın Aralık'ta başlama olasılığı vardır ya da alternatif olarak, 52. veya 53. hafta Ocak'ta devam edebilir. Son olarak, reference_day bağımsız değişkeni fonksiyonun ReferenceDay sistem değişkenini geçersiz kılmasını sağlar.

weekname() fonksiyonundan farklı olarak week() fonksiyonu yıl değerini de döndürmez. Bu sayede birden çok yıldaki haftaları karşılaştıran toplamalar yapılabilir.

Bu fonksiyonla kullanılabilen dört bağımsız değişken vardır.

Bu, dönüştürmek üzere zaman damgası olarak veya zaman damgasına çözümlenecek ifade olarak değerlendirilecek olan tarihtir, örneğin'2012-10-12'.

first_week_day öğesini belirtmezseniz FirstWeekDay değişkeninin değeri haftanın ilk günü olarak kullanılır.

Haftanın ilk günü olarak başka bir günü kullanmak istiyorsanız first_week_day ayarını şöyle yapın:

 • Pazartesi için 0
 • Salı için 1
 • Çarşamba için 2
 • Perşembe için 3
 • Cuma için 4
 • Cumartesi için 5
 • Pazar için 6

Fonksiyonun döndürdüğü tamsayı artık, first_week_day ile ayarladığınız haftanın ilk gününü kullanır.

FirstWeekDay

broken_weeks öğesini belirtmezseniz BrokenWeeks değişkeninin değeri, haftaların bölünmüş olup olmadığını tanımlamak için kullanılır.

Varsayılan olarak, Qlik Sense fonksiyonları bölünmemiş haftaları kullanır. Bunun anlamı şudur:

 • Bazı yıllarda 1. hafta Aralık ayı içinde başlar ve bazı yıllarda 52. veya 53. hafta Ocak ayına devam eder.
 • 1. haftanın Ocak ayı içinde her zaman en az 4 günü vardır.

Bunun alternatifi bölünmüş haftaları kullanmaktır.

 • 52. veya 53. hafta Ocak ayına devam etmez.
 • 1. hafta 1 Ocak'tan itibaren başlar ve çoğu durumda tam bir hafta değildir.

Aşağıdaki değerler kullanılabilir:

 • 0 (=bölünmemiş haftaları kullan)
 • 1 (= bölünmüş haftaları kullan)

BrokenWeeks

reference_day öğesini belirtmezseniz ReferenceDay değişkeninin değeri, 1. haftayı tanımlamak için Ocak ayındaki hangi günün referans gün olarak ayarlanacağını tanımlamak için kullanılır. Varsayılan olarak, Qlik Sense fonksiyonları referans gün olarak 4 kullanır. Bu da 1. haftanın 4 Ocak gününü içermesi gerektiği veya başka bir deyişle 1. haftanın Ocak ayında her zaman en az 4 günü olması gerektiği anlamına gelir.

Farklı bir referans gün ayarlamak için aşağıdaki değerler kullanılabilir:

 • 1 (= 1 Ocak)
 • 2 (= 2 Ocak)
 • 3 (= 3 Ocak)
 • 4 (= 4 Ocak)
 • 5 (= 5 Ocak)
 • 6 (= 6 Ocak)
 • 7 (= 7 Ocak)

ReferenceDay

Ne zaman kullanılır?

The week() fonksiyonu, haftalara göre toplamaları karşılaştırmak istediğinizde yararlıdır. Örneğin haftaya göre ürünlerin toplam satışlarını görmek istediğinizde kullanılabilir. Kullanıcı hesaplamada uygulamanın BrokenWeeks, FirstWeekDay ve ReferenceDay sistem değişkenlerini kullanmak zorunda olmak istemezse weekname() fonksiyonu yerine week() tercih edilir.

Bunun yanı sıra, birden çok yılı karşılaştırmak istediğinizde de week() fonksiyonu tercih edilir. Kullanıcı week() fonksiyonunu kullanarak, bu değişkenler arasından fonksiyonla birlikte kullanılacak olan kendi değişken bileşimini oluşturabilir.

Bu boyutlar, Ana Takvim tablosunda bir alan oluşturmak için fonksiyon kullanılarak komut dosyasında oluşturulabilir veya grafiğin içinde doğrudan bir hesaplanan boyut olarak kullanılabilir.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç

week( '10/12/2012')

41 döndürür.

week( '35648') 32 döndürür, çünkü 35648 = 08/06/1997.
week('10/12/2012', 0, 1) 42 döndürür.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Uygulamalardaki bölgesel ayarlarda Qlik Sense'in yüklü olduğu bilgisayarın veya sunucunun bölgesel sistem ayarları temel alınır. Eriştiğiniz Qlik Sense sunucusu İsveç olarak ayarlıysa, Veri yükleme düzenleyicisi tarihler, saat ve para birimi için İsveç bölgesel ayarlarını kullanır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Sense kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Sense, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Örnek 1 – Varsayılan sistem değişkenleri

Örnek 2 – first_week_day

Örnek 3 – unbroken_weeks

Örnek 4 – reference_day

Örnek 5 – Grafik nesnesi örneği

Örnek 6 – Senaryo

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!