Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

quarterstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i det kvartal som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

QuarterStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Returnerad datatyp: dual

Diagram för funktionen quarterstart()

Exempeldiagram som visar hur quarterstart-funktionen konverterar inmatningsdatumet till en tidsmarkör för den första millisekunden i den första månaden i det kvartal som detta datum infaller.

quarterstart()-funktionen bestämmer vilket kvartal date infaller. Den returnerar sedan en tidsmarkör, i datumformat, för den första millisekunden i den första månaden i det kvartalet.

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det kvartal som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Användning

quarterstart()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda den del av kvartalet som har förflutit hittills. Den kan exempelvis användas om en användare vill beräkna den ränta som har ackumulerats under ett kvartal fram till dagens datum.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
quarterstart('10/29/2005') Returnerar 10/01/2005.
quarterstart('10/29/2005', -1 ) Returnerar 07/01/2005.
quarterstart('10/29/2005', 0, 3) Returnerar 09/01/2005.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_month_of_year

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!