Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

inyear - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom det år som innehåller base_date.

Syntax:  

InYear (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Returnerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Diagram för inyear()-funktionens intervall

Diagram som visar det tidsintervall som utvärderas av inyear()-funktionen. Ett booleskt resultat returneras som beror på basdatumets placering.

inyear()-funktionen returnerar ett booleskt resultat när de valda datumvärdena jämförs med ett år som definieras av base_date.

Funktionen inyear() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en if expression. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade under året i fråga. inyear()-funktionen kan exempelvis användas för att identifiera all försäljning som inträffade under ett definierat år.

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera året.
period_no Årets startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger året som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Du kan använda följande värden för att ställa in den första månaden på året i argumentet first_month_of_year:

first_month_of_year values
Månad Värde
februari 2
mars 3
april 4
Maj 5
juni 6
juli 7
augusti 8
september 9
oktober 10
november 11

december

12

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', 0 ) Returnerar TRUE
inyear ('01/25/2012', '01/01/2013', 0) Returnerar FALSE
inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', -1) Returnerar FALSE
inyear ('01/25/2012', '01/01/2013', -1 ) Returnerar TRUE
inyear ('01/25/2013', '01/01/2013', 0, 3)

Returnerar TRUE

Värdet för base_date och first_month_of_year anger att tidsmarkören måste infalla mellan 2012-01-03 och 2013-02-28

inyear ('03/25/2013', '07/01/2013', 0, 3 ) Returnerar TRUE

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_month_of_year

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!