Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

lastworkdate - skript- och diagramfunktion

Funktionen lastworkdate returnerar det tidigaste slutdatumet för att uppnå no_of_workdays (måndag-fredag) med början vid start_date med hänsyn till alla eventuella holiday. start_date och holiday ska vara giltiga datum eller tidsmarkörer. 

Syntax:  

lastworkdate(start_date, no_of_workdays {, holiday})

Returnerad datatyp: heltal

En kalender som visar hur lastworkdate()-funktionen används.

Diagram som visar en kalender för en månad.

Det finns ingen metod för att ändra lastworkdate()-funktionen för regioner eller scenarier där någonting annat än en arbetsvecka som börjar på måndag och slutar på fredag ingår.

Semesterparametern måste vara en strängkonstant. Det accepterar inte ett uttryck.

lastworkdate()-funktionen används vanligen som del av ett uttryck när användaren vill beräkna det föreslagna slutet för ett projekt eller en uppgift, baserat på när projektet börjar och de helgdagar/semesterdagar som inträffar under denna period..

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Argument
Argument Beskrivning
start_date Startdatum som ska utvärderas.
no_of_workdays Antalet arbetsdagar som ska uppnås.
holiday

Ledighetsperioder som ska undantas från arbetsdagar. En helgdag anges som ett strängkonstant datum. Du kan ange flera semesterdatum, avgränsade med kommatecken.

Exempel: '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014'

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Exempel 2 – enstaka semesterdag

Exempel 3 – flera semesterdagar

Exempel 4 – enstaka semesterdag (diagram)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!