Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

inlunarweektodate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion tar reda på om timestamp ligger inom delen av sjudagarsperioden fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.

Syntax:  

InLunarWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Returnerad datatyp: Boolesk

Anteckning om information

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Exempeldiagram för funktionen inlunarweektodate()

Exempeldiagram över inlunarweektodate-funktionen som visar de datum som funktionen kommer att returnera TRUE för utifrån den inmatade informationen.

Funktionen inlunarweektodate() fungerar som slutpunkt i sjudagarsperioden. inlunarweek()-funktionen å andra sidan avgör vilken sjudagarsperiod base_date infaller i. Om base_date exempelvis är 5 januari skulle alla tidsmarkörer mellan 1 januari och 5 januari returnera det booleska resultatet TRUE, medan datumen 6 och 7 januari och senare skulle returnera det booleska resultatet FALSE.

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Data som används för att utvärdera sjudagarsperioden.
period_no Sjudagarsperiodens startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Användning

Funktionen inlunarweektodate() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i ett IF-uttryck. inlunarweektodate()-funktionen används när användaren vill att beräkningen ska returnera en aggregering eller beräkning, beroende på om det beräknade datumet inträffade under ett visst segment av veckan ifråga.

Till exempel kan inlunarweektodate()-funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkats under en viss vecka fram till och med ett visst datum.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
inlunarweektodate('01/12/2013', '01/13/2013', 0) Returnerar TRUE, eftersom värdet för timestamp, 01/12/2013, infaller under delen av veckan 01/08/2013 till 01/13/2013.
inlunarweektodate('01/12/2013', '01/11/2013', 0) Returnerar FALSE, eftersom värdet för timestamp är senare än värdet base_date, trots att båda datumen infaller under samma sjudagarsperiod före 01/12/2012.
inlunarweektodate('01/12/2006', '01/05/2006', 1) Returnerar TRUE. Att ange värdet 1 för period_no flyttar base_date framåt en vecka, så att värdet för timestamp Infaller under en del av sjudagarsperioden.

inlunarweektodate()-funktionen används ofta i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner
Funktion Interaktion
lunarweekname - skript- och diagramfunktion Den här funktionen används för att fastställa sjudagarsperiodens nummer under det år som ett inmatningsdatum inträffar.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_week_day

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!