Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

inquarter - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom det kvartal som innehåller base_date.

Syntax:  

InQuarter (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Returnerad datatyp: Boolesk

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Diagram för inquarter()-funktionens intervall

Diagram som visar tidsintervallet som utvärderas av inquarter()-funktionen.

Med andra ord delar inquarter()-funktionen in året i fyra kvartal mellan 1 januari och 31 december. Du kan använda first_month_of_year-argumentet för att ändra vilken månad som anges som första i ditt program. Kvartalen ändras då baserat på det argumentet. base_date-function identifierar vilket kvartal som ska användas som jämförelse för funktionen. Slutligen returnerar funktionen ett booleskt resultat när du jämför datumvärdena med det kvartalsegmentet.

Funktionen inquarter() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i en if expression. Detta returnerar en aggregering eller beräkning som beror på om ett datum inträffade under det valda kvartalet.

inquarter()-funktionen kan användas för att identifiera all utrustning som tillverkatas under ett kvartalssegment, baserat på de datum när utrustningen tillverkades.

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera kvartalet.
period_no

Kvartalets startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger det kvartal som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.

first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Du kan använda följande värden för att ställa in den första månaden på året i argumentet first_month_of_year:

first_month_of_year values
Månad Värde
februari 2
mars 3
april 4
Maj 5
juni 6
juli 7
augusti 8
september 9
oktober 10
november 11
december 12

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', 0) Returnerar TRUE
inquarter ('01/25/2013', '04/01/2013', 0) Returnerar FALSE
inquarter ('01/25/2013', '01/01/2013', -1) Returnerar FALSE
inquarter ('12/25/2012', '01/01/2013', -1) Returnerar TRUE
inquarter ('01/25/2013', '03/01/2013', 0, 3) Returnerar FALSE
inquarter ('03/25/2013', '03/01/2013', 0, 3) Returnerar TRUE

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_month_of_year

Exempel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!