Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

networkdays - skript- och diagramfunktion

Funktionen networkdays returnerar antalet arbetsdagar (måndag-fredag) mellan och inklusive start_date och end_date med hänsyn till eventuella holiday.

Syntax:  

networkdays (start_date, end_date [, holiday])

Returnerad datatyp: heltal

Kalenderdiagram som visar det datumintervall som har returnerats av networkdays-funktionen.

LÄGG TILL ALT TEXT HÄR.....!!!!!!

networkdays-funktionen har följande begränsningar:

  • Det finns inget sätt att ändra arbetsdagar. Med andra ord finns det inget sätt att ändra funktionen för regioner eller situationer som omfattar någonting annat än arbete mellan måndag och fredag.

  • holiday-parametern måste vara en strängkonstant. Uttryck accepteras inte.

Argument
Argument Beskrivning
start_date Startdatum som ska utvärderas.
end_date Slutdatumn som ska utvärderas.
holiday

Ledighetsperioder som ska undantas från arbetsdagar. En helgdag anges som ett strängkonstant datum. Du kan ange flera semesterdatum, avgränsade med kommatecken.

Exempel: '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014'

Användning

networkdays()-funktionen används vanligtvis som en del av ett uttryck när användaren vill att beräkningen ska använda det antal arbetsdagar som finns mellan två datum. Om en användare exempelvis vill beräkna den totala lönen som en anställd kommer tjäna på ett PAYE-avtal (pay as you earn).

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014') Returnerar 14. Detta exempel tar inte hänsyn till semester.
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013') Returnerar 12. Detta exempel tar hänsyn till semester 12/25/2013 till 12/26/2013.
networkdays ('12/19/2013', '01/07/2014', '12/25/2013', '12/26/2013', '12/31/2013', '01/01/2014') Returnerar 10. I detta exempel beaktas två ledighetsperioder.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Exempel 2 – enstaka semesterdag

Exempel 3 – flera semesterdagar

Exempel 4 – enstaka semesterdag

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!