Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

monthend - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den sista millisekunden av den sista dagen i den månad som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

MonthEnd(date[, period_no])

Med andra ord bestämmer monthend()-funktionen vilket år datumet infaller. Den returnerar sedan en tidsmarkör, i datumformat, för den sista millisekunden av den månaden.

Diagram för monthend-funktionen.

Diagram som visar hur monthend-funktionen kan användas för att identifiera den sista tidsmarkören i en vald månad.

monthend()-funktionen används som en del av ett uttryck när du vill att beräkningen ska använda den del av månaden som ännu inte har inträffat. Till exempel om du vill beräkna den totala ränta som ännu inte uppkommit under månaden.

Returnerad datatyp: dual

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no period_no är ett heltal som om det är 0 eller utelämnas anger månaden som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående månader och positiva värden anger efterföljande månader.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
monthend('02/19/2012') Returnerar 02/29/2012 23:59:59.
monthend('02/19/2001', -1) Returnerar 01/31/2001 23:59:59.

Exempel 1 – Grundläggande exempel

Exempel 2 – period_no

Exampel 3 – Diagramexempel

Exempel 4 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!