Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

weekname - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som visar år och veckonummer med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen i veckan som innehåller date.

Syntax:  

WeekName(date[, period_no[,first_week_day]])

weekname()-funktionen bestämmer i vilken vecka datumet infaller och returnerar veckans veckonummer och år. Veckans första dag bestäms av systemvariabeln FirstWeekDay. Du kan även ändra den första veckodagen genom att använda argumentet first_week_day i weekname()-funktionen.

Som standard använder Qlik Sense-program brutna veckor (definierade av systemvariabeln BrokenWeeks ) och därför börjar veckoräkningen den 1 januari och slutar dagen före systemvariabeln FirstWeekDay oavsett hur många dagar som har inträffat.

Diagram för weekname-funktionen.

Diagram som visar ett antal år och veckor som funktionen veckonamn kan användas för att ställa in.

Om din ansökan använder obrutna veckor kan vecka 1 börja föregående år eller under de första dagarna i januari. Detta beror på hur du använder systemvariablerna ReferenceDay och FirstWeekDay.

Funktionen weekname() är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter veckor.

Till exempel om du vill se den totala försäljningen av produkter per vecka. För att upprätthålla samstämmighet med BrokenWeeks-miljövariabeln i applikationen använder du weekname() i stället för lunarweekname(). Om programmet använder obrutna veckor kan vecka 1 innehålla datum från december föregående år eller exkludera datum i januari innevarande år. Om programmet använder brutna veckor kan vecka 1 innehålla mindre än sju dagar.

Returnerad datatyp: dual

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no shift är ett heltal, där värdet 0 anger den vecka som innehåller date. Negativa värden i skift anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.
first_week_day

Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay.

De möjliga värdena first_week_day är 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag.

Se FirstWeekDay för mer information om systemvariabeln.

Du kan använda följande värden för att ställa in vilken dag veckan börjar i argumentet first_week_day:

first_week_day values
Dag Värde
Måndag 0
Tisdag 1
Onsdag 2
Torsdag 3
Fredag 4
Lördag 5
Söndag 6

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
weekname('01/12/2013') Returnerar 2013/02.
weekname('01/12/2013', -1) Returns 2013/01.
weekname('01/12/2013', 0, 1) Returnerar 2013/02.

Exempel 1 – Datum utan ytterligare argument

Exampel 2 – period_no

Exempel 3 – first_week_day

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!