Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

inweektodate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den del av veckan som innehåller base_date fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date.

Syntax:  

InWeekToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_week_day])

Returnerad datatyp: Boolesk

Anteckning om information

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Diagram för inquartertodate-funktionen

Exempeldiagram över det datumintervall inom vilket inquartertodate-funktionen returnerar värdet TRUE.

inweektodate()-funktionen använder base_date-parametern för att identifiera ett maximalt gränsdatum för ett veckosegment, såväl som dess motsvarande datum för veckans början, vilket är baserat på systemvariabeln FirstWeekDay (eller användardefinierad first_week_day-parameter ). När detta veckosegment har definierats returnerar funktionen ett booleskt resultat när du jämför de föreskrivna datumvärdena med det segmentet.

Användning

Funktionen inweektodate() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i ett if-uttryck. Detta returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade i veckan till och med ett specifikt datum.

inweektodate()-funktionen kan till exempel användas för att beräkna alla försäljningar gjorda under en angiven vecka fram till ett visst datum.

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera veckan.
period_no Veckans startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger den vecka som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.
first_week_day

Som standard är den första dagen i veckan söndag (vilket bestäms av systemvariabeln FirstWeekDay), med start vid midnatt mellan lördag och söndag. first_week_day-parametern ersätter FirstWeekDay-variabeln. Om du vill att veckan ska starta en annan dag anger du en flagga mellan 0 och 6.

För en vecka som börjar på måndag och slutar på söndag, använd flaggan 0 för måndag, 1 för tisdag, 2 för onsdag, 3 för torsdag, 4 för fredag, 5 för lördag och 6 för söndag.

 

Exempel på funktioner
Exempel Interaktion
inweektodate('01/12/2006', '01/12/2006', 0) Returnerar TRUE.
inweektodate('01/12/2006', '01/11/2006', 0) Returnerar FALSE.
inweektodate('01/12/2006', '01/18/2006', -1) Returnerar FALSE.
Eftersom period_no är angett som -1, är de faktiska data som timestamp jämförs med 01/11/2006.
inweektodate('01/11/2006', '01/12/2006', 0, 3 ) Returnerar FALSE, eftersom first_week_day har angetts som 3 (torsdag), vilket gör 01/12/2006 till den första dagen i veckan efter veckan som innehåller 01/12/2006.

Dessa ämnen kan hjälpa dig att arbeta med den här funktionen:

Relaterade ämnen
Avsnitt Standardflagga/värde Beskrivning
FirstWeekDay 6/söndag Definierar startdagen för varje vecka.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exampel 2 – period_no

Exempel 3 – first_week_day

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!