Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

inquartertodate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den del av det kvartal som innehåller base_date fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date.

Syntax:  

InQuarterToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Returnerad datatyp: Boolesk

Anteckning om information

I Qlik Sense, representeras det booleska sanna värdet av -1, och det falska värdet representeras av 0.

Diagram för inquartertodate-funktionen

Exempeldiagram över det datumintervall inom vilket funktionen inquartertodate returnerar ett värde på TRUE.

Funktionen inquartertodate() delar upp året i fyra lika stora kvartal mellan 1 januari och 31 december (eller den användardefinierade början på året och dess motsvarande slutdatum). Med hjälp av base_datekommer funktionen sedan att segmentera ett visst kvartal, med base_date som identifierar både kvartal och det högsta tillåtna datumet för det kvartalssegmentet. Slutligen returnerar funktionen ett booleskt resultat när du jämför de föreskrivna datumvärdena med det segmentet.

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera kvartalet.
period_no

Kvartalets startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger det kvartal som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.

first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Användning

Funktionen inquartertodate() returnerar ett booleskt resultat. Vanligtvis kommer denna typ av funktion att användas som ett villkor i ett if-uttryck. inquartertodate()-funktionen returnerar en aggregering eller beräkning beroende på om ett utvärderat datum inträffade i kvartalet till och med datumet i fråga.

Till exempel kan inquartertodate()-funktionen användas för att identifiera all utrustning som tillverkats under ett kvartal fram till ett specifikt datum.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
inquartertodate('01/25/2013', '03/25/2013', 0) Returnerar TRUE, eftersom värdet för timestamp,  01/25/2013, ligger inom tremånadersperioden från 01/01/2013 till  03/25/2013, där värdet för base_date 03/25/2013.
inquartertodate('04/26/2013', '03/25/2013', 0) Returnerar FALSE eftersom  04/26/2013  är utanför samma period som i förra exemplet.
inquartertodate('02/25/2013', '06/09/2013', -1) ReturnerarTRUE eftersom värdet för period_no, som är -1, flyttar sökperioden en tremånadersperiod bakåt (ett kvartal av året. Detta innebär att sökperioden är 01/01/2013 till 03/09/2013.
inquartertodate('03/25/2006', '04/15/2006', 0, 2) Returnerar TRUE eftersom värdet för first_month_of_year är inställt på 2, vilket gör sökperioden till 2006-02-01 till 2006-04-15 istället för 2006- 04-01 till 2006-04-15.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – inga ytterligare argument

Exempel 2 – period_no

Exempel 3 – first_month_of_year

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!