Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

quartername - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett visningsvärde med kvartalets månader (formaterat enligt skriptvariabeln MonthNames) och år med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av kvartalets första dag.

Syntax:  

QuarterName(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Returnerad datatyp: dual

Diagram för funktionen quartername()

Exempeldiagram som visar hur quartername-funktionen konverterar ett inmatningsdatum till ett månadsintervall som ingår i det kvartal då datumet inträffar.

quartername()-funktionen bestämmer vilket kvartal datumet infaller. Därefter returnerar det ett värde som visar start- och slutmånaderna i detta kvartal samt året. Det underliggande numeriska värdet för detta resultat är den första millisekunden i kvartalet.

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum eller den tidsmarkör som ska utvärderas.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det kvartal som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Användning

Funktionen quartername() är användbar när du vill jämföra sammanställningar efter kvartal. Till exempel om du vill se den totala försäljningen av produkter per kvartal.

Denna funktion kan skapas i laddningsskriptet för att skapa ett fält i en Master Calendar-tabell. Eller användas direkt i ett diagram som en beräknad dimension.

I de här exemplen används datumformatet MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen längst upp i dataladdningsskriptet. Ändra formatet i exemplen så att det passar dina krav.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
quartername('10/29/2013') Returnerar Oct-Dec 2013.
quartername('10/29/2013', -1) Returnerar Jul-Sep 2013.
quartername('10/29/2013', 0, 3) Returnerar Sep-Nov 2013.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Datum utan ytterligare argument

Exempel 2 – datum med argumentet period_no

Exempel 3 – datum med argumentet first_week_day

Exampel 4 – Diagramobjektexempel

Exempel 5 – Scenario

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!