Gå till huvudinnehåll

Hantera behörigheter i delade utrymmen

Behörigheter i utrymmen styrs av roller som tilldelas medlemmar när de läggs till i ett utrymme. En roll som tilldelas en medlem i ett utrymme ger denna behörigheter i det utrymmet och för resurser i utrymmet.

Alla molnhubbsmedlemmar med en Professional-licens kan skapa ett utrymme. När du skapar ett utrymme tilldelas du en Ägare-behörighet. Ägare kan sedan lägga till nya medlemmar i utrymmet och tilldela dem behörigheter. Utrymmesbehörigheter hanteras i Medlemmar. I Medlemmar kan du söka efter molnhubbsmedlemmar, tilldela dem behörigheter och lägga till dem i ditt delade utrymme.

Medlemmars behörigheter kan ändras för att ge dem nya roller i utrymmet. En användare med Kan visa-behörighet kan ändras till apputvecklare genom att behörigheten ändras till Kan redigera. Medlemmars behörigheter kan ändras av utrymmets ägare och medlemmar med Kan hantera-behörighet.

Medlemmar kan tas bort från ett utrymme i Medlemmar genom att klicka på borttagningsikonen bredvid användaren.

Anteckning om tips

Du kan kontrollera dina behörigheter i ett delat utrymme genom att klicka på Medlemmar. Om du inte ser Medlemmar har du Kan visa-, Kan redigera- eller Kan använda data-behörighet för utrymmet.

Appar kan delas med medlemmar som inte finns i utrymmen. Mer information: Dela appar med användare som inte är medlemmar i ett utrymme.

Utrymmesbehörighet och appägandeskap

Roller i ett hanterat utrymme ger användare behörigheter och åtkomstregler för utrymmet. Om du äger appen du arbetar med eller inte avgör ytterligare behörigheter.

Appens ägare är användaren som skapade appen. Det är bara appens ägare som kan:

  • Redigera data i datamodellvyn, Skriptredigeraren eller Datahanteraren.
  • Anpassa affärslogiken för appar

Utrymmesbehörighet åsidosätter appägandeskap. Om en app flyttas till ett utrymme där inte appens ägare har åtkomstbehörighet kan inte ägaren komma åt appen. Om appägarens behörighet i ett utrymme ändras till Kan visa eller Kan använda data, kan denna inte längre lägga till data i appen eller ladda appen. När du flyttar en app mellan utrymmen ska du se till att appens ägare har någon av behörigheterna Kan redigera, Kan hantera eller Ägare i målutrymmet, om du vill att ägaren ska hantera laddning av appen och datamodellen även i fortsättningen.

Om du flyttar en app med ett laddningsschema mellan utrymmena raderas laddningsschemat. Återskapa schemat i det nya utrymmet om det behövs.

Behörighet i ett delat utrymme

Behörigheter kan tilldelas av Ägare- och Kan hantera-användare. Vad behörigheter för delade utrymmen låter dig göra beror på om du har en Professional-licens eller en Analyzer-licens tilldelade dig av huvudadministratören. Om din huvudadministratör har aktiverat grupper kan du även lägga till grupper av användare i ditt utrymme.

Anteckning om information

Om en medlem har olika individuell behörighet och gruppbehörighet i ett utrymmer tillämpas den högsta behörighetsnivån.

Behörigheter för medlemmar med Professional-licens

Följande tabeller visar vad medlemmar med Professional-licensen kan göra i ett utrymme:

Utrymmesåtgärder utifrån behörighet i ett delat utrymme
Åtgärd Ägare Kan hantera Kan redigera Kan visa Kan använda data
Byta namn på utrymmet Ja Ja Nej Nej Nej
Skapa nya appar i utrymmet Ja Ja Ja Nej Nej
Flytta appar till ett annat utrymme Ja Ja Ja Nej Nej
Flytta appar till utrymmet Ja Ja Ja Nej Nej
Kopiera appar i utrymmet Ja Ja Ja Nej Nej
Exportera appar i utrymmet Ja Ja Ja Nej Nej
Lägga till medlemmar i utrymmet Ja Ja Nej Nej Nej
Ändra medlemsbehörigheter för utrymmet (Ägare, Kan hantera, Kan redigera, Kan visa) Ja Ja Nej Nej Nej
Ta bort medlemmar från utrymmet Ja Ja Nej Nej Nej
Lägga till och redigera datakällor i utrymmet Ja Ja Ja Nej Nej
Ta bort utrymmet Ja Ja Nej Nej Nej
Appåtgärder utifrån behörighet i ett delat utrymme
Åtgärd Ägare Kan hantera Kan redigera Kan visa Kan använda data
Öppna en app Ja Ja Ja Ja Nej
Ta bort en app Ja Ja Ja Nej Nej

Öppna datamodellvyn

Ja Ja Ja Nej Nej
Öppna och redigera datamodellen i skriptredigeraren eller datahanteraren
Anteckning om informationAnvändaren måste vara appens ägare.
Ja Nej Nej Nej Nej
Lägga till datafiler i ett utrymme i skriptredigeraren och datahanteraren
Anteckning om informationAnvändaren måste vara appens ägare.
Ja Nej Nej Nej Nej
Redigera appattribut (ändra namn, beskrivning och taggar) Ja Ja Ja Nej Nej
Redigera appegenskaper (välja tema, aktivera läsriktning höger till vänster, ställa in ett bokmärke som appstandard och utseende på arkrubriken) Ja Ja Ja Nej Nej

Ladda appen och skapa schemalagda laddningar

Ja Ja Ja Nej Nej

Skapa, redigera och ta bort originalobjekt och variabler

Ja Ja Ja Nej Nej

Skapa, redigera och ta bort mediebiblioteksinnehåll

Ja Ja Ja Nej Nej
Lägga till privata ark i appen Ja Ja Ja Nej Nej
Lägga till privata bokmärken och berättelser i appen Ja Ja Ja Ja Nej
Göra privata ark, bokmärken och berättelser offentliga i appen Ja Ja Ja Nej Nej
Göra offentliga ark, bokmärken och berättelser privata i appen Ja Ja Ja Nej Nej
Ta ögonblicksbilder i appen Ja Ja Ja Ja Nej
Göra ögonblicksbilder offentliga Ja Ja Ja Nej Nej
Visa navigeringslänkar till on-demand-app Ja Ja Ja Ja Nej
Skapa eller uppdatera navigeringslänkar till on-demand-app Ja Ja Ja Nej Nej
Öppna on-demand-urvalsappar Ja Ja Ja Ja Nej
Generera on-demand-appar Ja Ja Ja Ja Nej
Skapa dynamiska vyer Ja Ja Ja Nej Nej
Lägga till dynamiska diagram i ark Ja Ja Ja Nej Nej
Övervaka en visualisering i molnhubben Ja Ja Ja Ja Nej

Anpassa affärslogiken för appar

Anteckning om informationAnvändaren måste vara appens ägare.
Ja Ja Ja Nej Nej
Söka efter appfält i Insight Advisor Chat Ja Ja Ja Nej Nej
Söka efter appens originalobjekt i Insight Advisor Chat Ja Ja Ja Ja Nej
Åtgärder för datakällor utifrån behörighet i ett delat utrymme
Åtgärd Ägare Kan hantera Kan redigera Kan visa Kan använda data
Lista och använda datakälla i utrymmet Ja Ja Ja Nej Ja
Skapa datakälla i utrymmet Ja Ja Ja Nej Nej
Kopiera datafiler i utrymmet Ja Ja Ja Nej Nej
Flytta datafiler mellan utrymmen Ja Ja Ja Nej Nej
Ta bort datakälla från utrymmet Ja Ja Ja Nej Nej

Redigera datakoppling i utrymmet

Anteckning om informationAnvändaren måste vara kopplingens ägare.
Ja Ja Ja Nej Nej
Profilera datakälla Ja Ja Ja Nej Nej
Redigera och använda egenskaper för datakälla i utrymmet Ja Ja Ja Nej Nej
Skapa app från datakälla Ja Ja Ja Nej Nej
Öppna datakoppling eller fil för att ladda app Ja Ja Ja Nej Ja
Binär laddning från appar inne i utrymmet Ja Ja Ja Nej Ja

Behörigheter för medlemmar med Analyzer-licens

Följande tabeller visar vad medlemmar med den Analyzer-licensen kan göra i ett utrymme:

Utrymmesåtgärder utifrån behörighet i ett delat utrymme
Åtgärd Ägare Kan hantera Kan redigera Kan visa Kan använda data
Exportera appar i utrymmet Ja Ja Ja Nej Nej
Flytta appar till ett annat utrymme Ja Ja Ja Nej Nej
Flytta appar till utrymmet Ja Ja Ja Nej Nej
Appåtgärder utifrån behörighet i ett delat utrymme
Åtgärd Ägare Kan hantera Kan redigera Kan visa Kan använda data
Öppna en app Ja Ja Ja Ja Nej
Ta bort en app Ja Ja Ja Nej Nej

Redigera appattribut (ändra namn, beskrivning och taggar)

Ja Ja Ja Nej Nej

Redigera appegenskaper (välja tema, aktivera läsriktning höger till vänster, ställa in ett bokmärke som appstandard och utseende på arkrubriken)

Ja Ja Ja Nej Nej
Lägga till privata bokmärken och berättelser i appen Ja Ja Ja Ja Nej
Ta ögonblicksbilder i appen Ja Ja Ja Ja Nej
Visa navigeringslänkar till on-demand-app Ja Ja Ja Ja Nej
Öppna on-demand-urvalsappar Ja Ja Ja Ja Nej
Generera on-demand-appar Ja Ja Ja Ja Nej
Skapa dynamiska vyer Ja Ja Ja Nej Nej
Lägga till dynamiska diagram i ark Ja Ja Ja Nej Nej
Övervaka en visualisering i molnhubben Ja Ja Ja Ja Nej
Söka efter appfält i Insight Advisor Chat Ja Ja Ja Nej Nej
Söka efter appens originalobjekt i Insight Advisor Chat Ja Ja Ja Ja Nej
Åtgärder för datakälla utifrån behörighet i ett delat utrymme
Åtgärd Ägare Kan hantera Kan redigera Kan visa Kan använda data
Lista och använda datakälla i utrymmet Ja Ja Ja Nej Ja
Skapa datakälla i utrymmet Nej Nej Nej Nej Nej
Ta bort datakälla från utrymmet Ja Ja Ja Nej Nej
Redigera datakälla i utrymmet Nej Nej Nej Nej Nej
Profilera datakälla Ja Ja Ja Nej Nej
Redigera och använda egenskaper för datakälla i utrymmet Ja Ja Ja Nej Nej
Skapa app från datakälla Ja Ja Ja Nej Nej
Öppna datakoppling eller fil för att ladda app Ja Ja Ja Nej Ja
Binär laddning från appar inne i utrymmet Ja Ja Ja Nej Ja