Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Handledning - Utforma ark för PowerPoint-rapporter

Prenumerationer och Qlik programautomatisering-rapporter kan genereras i PowerPoint-format. Den här handledningen visar hur du använder anpassade bakgrundsbilder och layouter så att dina ark ser professionella ut i PowerPoint-bilder.

Det här får du lära dig

När du har avslutat den här handledningen vet du hur du utformar ark som ser bra ut i PowerPoint-rapporter. Du kommer att förstå hur du anpassar rutnätsstorleken och lägger till bakgrundsbilder i ark.

Vem är den här introduktionskursen avsedd för?

Användare som är bekanta med att utforma appar i Qlik Cloud-analys. Du vet hur man gör diagram i det avancerade redigeringsläget.

Det här behövs innan du kan börja

Du behöver:

 • Åtkomst till Qlik Cloud-analys.

 • Användare med Användarrättighet Professional eller Full User. För att ta reda på vilket slags användare du har kontaktar du din huvudadministratör. Mer information finns i Tilldela användarrättigheter.

 • Två Qlik Cloud-analys-appar. Hämta paketet och packa upp det:

  Tutorial - Designing PowerPoint Reports

Zip-filen innehåller två Qlik Cloud-analys-appar. Båda apparna innehåller redan data och testbilder:

 • Testare – Instrumentpanel för hantering av kundrelationer (CRM): För användare som vill gå igenom den här handledningen. Den här appen har visualiseringar, men layouten är oprofessionell och det finns tomma ark. Alla ark i den här appen är privata, så de kan redigeras.

 • Slutlig - Instrumentpanel för hantering av kundrelationer (CRM): För användare som vill se slutresultatet av handledningen. Du kan använda den här appen för att testa prenumerationer eller rapportera automatiserade funktioner. Alla ark i den här appen är inställda som offentliga.

Ladda upp introduktionsapparna till hubben

Innan du börjar måste du ladda upp båda apparna till ditt personliga utrymme i Qlik Cloud-analys. Ditt personliga utrymme är din privata arbetsyta i Qlik Cloud-analys-hubben.

 1. Logga in till Qlik Cloud-analys.
 2. Klicka på Lägg till nyLadda upp.
 3. Välj App.
 4. Dra och släpp de två Qlik Cloud-analys-apparna till dialogen.
 5. Se till att utrymmet är inställt på Personligt.
 6. Klicka på Ladda upp.

Båda apparna finns nu i ditt personliga utrymme.

Första arket: Introduktion

Om du vill följa med i den här handledningen öppnar du Testare – Instrumentpanel för hantering av kundrelationer (CRM). Dubbelklicka på Intro-arket.

Anteckning om informationAlla ark i den här appen är inställda på liggande layout. Stående layout stöds inte för ark som kommer att skickas ut till prenumerationer eller automatiseringar i PowerPoint-format. Ark som är inställda på stående layout kommer att konverteras till liggande. Du kan dock använda stående layout om du använder Qlik Reporting Service API. Mer information om hur du använder API för att skapa rapporter finns i dokumentationen för utvecklarportalen.

Det här första arket är tänkt att vara titelsidan för en PowerPoint-rapport. Just nu är det bara svart text på en vit bakgrund.

Arket Intro

Intro-blad före redigering.
 1. Klicka på  Redigera ark.

 2. Aktivera Avancerade alternativ uppe till höger.

 3. I egenskapspanelen klickar du på formatpalett Formatinställningar. Inställningarna för arkets bakgrund visas.

 4. Under Bakgrundsbild, klickar du på den första rullgardinsmenyn och väljer Bild från mediebibliotek.

 5. Klicka på Bild på standardminiatyren.

  Mediebiblioteket öppnas.

 6. Välj Q4 Title_1920_1080.png. En förhandsgranskning visas. Välj Infoga.

 7. Du kan ändra bakgrundsbildens storlek och orientering. För den här bilden väljer du Originalstorlek och Position - överst till vänster.

 8. Texten är för mörk för att kunna läsas. Dubbelklicka på textobjektet och ändra teckensnittsfärgen till vit.

 9. Dra ett text- och bildobjekt till arket. Du kommer att lägga till ett uttryck som visar när appen senast uppdaterades.

 10. Skriv "Senast uppdaterad:" i text- och bildobjektet. Gör teckensnittet vitt.

 11. I egenskapspanelen klickar du på Data > Lägg till mått. Klicka på Uttryck.

  Uttrycksredigeraren öppnas.

 12. I uttrycksredigeraren infogar du: =Date(now())

 13. Klicka på Tillämpa.

 14. Uttrycket ändras när appen laddas om, så att det visar det aktuella datumet.

  Du kan formatera uttryckets stil på samma sätt som om det vore vanlig text. Till exempel kan du göra teckensnittet vitt eller göra texten större.

Det första arket ser nu ut som en introduktionsbild i en PowerPoint-presentation. Du kan gå vidare till det andra arket, Trender.

Andra arket: Trender

Detta ark har några intressanta diagram, men de är inte rätt anpassade. Det här arket har inget företagsmärke.

Arket Trends

Trendarket före redigering.
 1. I egenskapspanelen klickar du på formatpalettFormatinställningar. Inställningarna för arkets bakgrund visas.

 2. Under Bakgrundsbild, klickar du på den första rullgardinsmenyn och väljer Bild från mediebibliotek.

 3. Klicka på Bild på standardminiatyren.

  Mediebiblioteket öppnas.

 4. Välj Side Panel.png. En förhandsgranskning visas. Välj Infoga.

 5. Du kan ändra bakgrundsbildens storlek och orientering. För den här bilden väljer du Anpassa bredd och Position - överst till vänster.

 6. Vår bakgrundsbild överlappar några av diagrammen. Eftersom rutnätsavståndet är stort är det svårt att rikta in diagrammen korrekt.

 7. Gå till Rutnätsmellanrum och välj Anpassat på rullgardinsmenyn.

 8. Använd skjutreglaget för att göra rutorna i rutnätet så små som möjligt.

 9. Justera storleken på diagrammen så att de ligger på samma linje.

Arket är nu organiserat och har en bakgrundsbild som sidopanel. Gå till nästa ark, Intäkter.

Tredje arket: Intäkter

Detta ark har en KPI i röd text som visar hur mycket intäkter som har tjänats in. Det finns mycket vitt utrymme. Om du lägger till en bakgrundsbild ser det ut som om KPI:n är en del av bilden.

Arket Revenues

Intäktsarket före redigering.
 1. I egenskapspanelen klickar du på formatpalettFormatinställningar. Inställningarna för arkets bakgrund visas.

 2. Under Bakgrundsbild, klickar du på den första rullgardinsmenyn och väljer Bild från mediebibliotek.

 3. Klicka på Bild på standardminiatyren.

  Mediebiblioteket öppnas.

 4. Välj Revenue background 1980x1080.png. En förhandsgranskning visas. Välj Infoga.

 5. Ändra storleken till Sträck ut för att passa.

Denna enda KPI har nu en dynamisk bakgrund. Gå till nästa ark, Intäkter per bransch.

Fjärde arket: Intäkter per bransch

Det här arket har flera diagram, men mycket vitt utrymme. Låt oss lägga till en bild som ram.

Arket Revenue by Industry

Arket Intäkter per bransch före redigering.
 1. I egenskapspanelen klickar du på formatpalettFormatinställningar. Inställningarna för arkets bakgrund visas.

 2. Under Bakgrundsbild, klickar du på den första rullgardinsmenyn och väljer Bild från mediebibliotek.

 3. Klicka på Bild på standardminiatyren.

  Mediebiblioteket öppnas.

 4. Välj Q4 Background Slide_1920_1080.png. En förhandsgranskning visas. Välj Infoga.

 5. Ändra storleken till Sträck ut för att passa.

Arket har nu ett färgfält överst och underst. Gå till nästa ark, Slut.

Femte arket: Slut

Det här arket är tänkt att låta publiken veta att PowerPoint-presentationen är slut. Just nu är det tomt. Du kommer att lägga till en animerad .gif som bakgrundsbild.

Arket The end

Slutarket före redigering.
 1. I egenskapspanelen klickar du på formatpalettFormatinställningar. Inställningarna för arkets bakgrund visas.

 2. Under Bakgrundsbild, klickar du på den första rullgardinsmenyn och väljer Bild från mediebibliotek.

 3. Klicka på Bild på standardminiatyren.

  Mediebiblioteket öppnas.

 4. Välj Qlik_Outro_Presentation.gif. En förhandsgranskning visas. Välj Infoga.

 5. Ändra storleken till Fyll alltid och Position – överst till vänster.

Arket har nu en stor animering. .gif-filen kommer att animeras i arket eller i en PowerPoint-rapport, men inte i en PDF-fil.

Gå till nästa ark, Tack.

Sjätte arket: Tack

Det här arket är tänkt att låta publiken veta att de kan ställa frågor. Just nu är det svart text på vit bakgrund. Du kommer att lägga till samma bakgrundsbild som i det första arket. På så sätt har den första och sista PowerPoint-bilden samma bild.

Arket Thank you

Tack-arket före redigering.
 1. I egenskapspanelen klickar du på formatpalettFormatinställningar. Inställningarna för arkets bakgrund visas.

 2. Under Bakgrundsbild, klickar du på den första rullgardinsmenyn och väljer Bild från mediebibliotek.

 3. Klicka på Bild på standardminiatyren.

  Mediebiblioteket öppnas.

 4. Välj Q4 Title_1920_1080.png. En förhandsgranskning visas. Välj Infoga.

 5. Du kan ändra bakgrundsbildens storlek och orientering. För den här bilden väljer du Originalstorlek och Position - överst till vänster.

 6. Texten är för mörk för att kunna läsas. Dubbelklicka på textobjektet och ändra teckensnittsfärgen till vit.

Du har nu sex ark som ser ut som en professionell PowerPoint-presentation. Klicka på Redigera ark för att sluta redigera.

Arket Intro

Intro-arket efter redigering.

Arket Trends

Trendarket efter redigering.

Arket Revenues

Intäktsarket efter redigering.

Arket Revenue by Industry

Arket Intäkter per bransch efter redigering.

Arket The end

Slutarket efter redigering.

Arket Thank you

Tack-arket efter redigering.

Nästa steg

Din app är nu redo att läggas till i en prenumeration eller en automatiserad rapport.

Prenumerationer är ett bra val om du vill tillämpa delavsnittstillgång till dina rapporter. Mer information finns i Schemalägga rapporter med prenumerationer.

Med automatiserade rapporter kan du skapa mer komplexa rapporter, t.ex. rapporter med slingor. Mer information finns i Skapa en rapport med Qlik programautomatisering.

Om du skapar en automatiserad rapport som ska köras enligt ett schema bör du se till att appdata också laddas om enligt ett schema. Mer information finns i Ladda appdata.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!