Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Schemalägga rapporter med prenumerationer

Prenumerationsrapporter låter dig schemalägga återkommande e-postmeddelanden med önskade ark eller diagram. Du kan tillämpa önskade filter och få en rapport med de senaste uppgifterna till din inkorg vid schemalagda tidpunkter. Till exempel kan du få information om hur många ordrar som har lagts under natten i ett e-postmeddelande varje morgon. Prenumerationer som du äger kan du redigera när som helst.

Prenumerationsrapport levererad via e-post

Ett e-postmeddelande med en prenumerationsrapport med bifogad bild och PDF.

För prenumerationer gäller samma åtkomstregler som för appar, data och utrymmen. Ägares och mottagares åtkomst begränsas enligt avsnittsåtkomst, behörigheter och användarrättigheter (Professional och Analyzer). Mottagarna får endast data som de har tillgång till.

Ett e-postmeddelande med en prenumerationsrapport innehåller:

 • En PDF eller PowerPoint-fil med den prenumererade visualiseringen eller arken som en bilaga. Bildupplösningen kommer att vara 300 DPI.

 • En bild av visualiseringen. Om du prenumererar på ark finns det ingen bild.

 • En länk till appen, där du kan se den ursprungliga analyspunkten. Om prenumerationen omfattar fler än ett ark öppnas det första arket i listan.

 • En länk till sidan där du hanterar prenumerationen.

Användning

Prenumerationer genereras baserat på det schema som du ställer in. Du bör skapa en prenumeration om:

 • Du vill ha regelbundna uppdateringar för ett diagram eller upp till tio ark.

 • Du inte behöver konfigurera något så matematiskt komplext som en avisering.

 • Du vill exportera upp till tio ark eller ett diagram enligt ett fördefinierat tidsschema.

 • Dina mottagare har åtkomst till Qlik Cloud.

 • Dina mottagare vill kunna lägga till ark eller diagram i PowerPoint-filer.

Andra sätt att dela datainsikter

Om du vill få meddelanden när vissa villkor är uppfyllda i dina data, går du till Övervaka data med aviseringar. Aviseringar utvärderas utifrån dataladdningar och skickas utifrån databaserade undantag. Aviseringar kan också utlösas enligt ett schema, men du måste ändå skapa ett villkor eller mål där aviseringen ska sparas. Du kan lägga till Qlik-användare i en avisering.

Om du vill generera anpassningsbara rapporter baserat på en hel app och skicka dem till mottagare utanför din Qlik Cloud-miljö kan du se Rapporter från Qlik Cloud-analys med Qlik programautomatisering.

Förutsättningar

Följande förutsättningar gäller för prenumerationer:

Anteckning om information Stående layout stöds inte för ark som kommer att skickas ut till prenumerationer eller automatiseringar i PowerPoint-format. Ark som är inställda på stående layout kommer att konverteras till liggande. Du kan dock använda stående layout om du använder Qlik Reporting Service API. Mer information om hur du använder API för att skapa rapporter finns i dokumentationen för utvecklarportalen.
Anteckning om information Om en app tas bort bevaras prenumerationer som är relaterade till den. De kommer dock inte att genereras.

Appinställningar som sparas i prenumerationer

När du skapar en prenumeration sparas följande inställningar:

 • Urval

 • Visualiseringsegenskaper: layout, färger, teckenförklaring, etiketter m.m. Mer information om dessa egenskaper finns i Visuell utforskning.

 • JavaScript-alternativ: språk, teman, variabler eller enhetstyper

  Enhetstypen kan vara automatisk, pekskärm eller stationär dator. Värdet beror på om pekskärmsläget är aktiverat i din Qlik Sense-app. Om pekskärmsläget är aktiverat är enhetstypen satt till pekskärm. Annars är den automatisk eller stationär dator.

De här inställningarna tillämpas varje gång en rapport genereras. Exempel: du skapar en prenumeration i en app som använder Tema 1. Appen byter sedan till Tema 2. Prenumerationsrapporten fortsätter att använda Tema 1.

Skapa en prenumeration

Du kan skapa en prenumeration som baseras på en visualisering eller ett ark. När du skapar en prenumeration blir du dess ägare. Om du äger en prenumeration kan du lägga till mottagare till den. Mer information finns här Dela en prenumeration. Om du skapar en prenumeration baserat på ett ark kan du lägga till upp till tio ark i prenumerationen.

 1. Öppna arket i analysläge. Gör ett av följande:

  • Högerklicka på en visualisering och välj Prenumerera.

  • I det övre fältet klickar du på Navigering och väljer Prenumerera på ark.

 2. Rubrik

  Ange en titel för prenumerationen. Den används som ämne för e-postmeddelandet.

 3. Beskrivning

  Detta fält är valfritt. Den visas i meddelandetexten i e-postmeddelandet. Det här delavsnittet kan användas för att skilja på prenumerationer som liknar varandra.

  Till exempel: Veckoförsäljning, östkusten och Veckoförsäljning, västkusten.

 4. Format

  Välj mellan PDF eller Microsoft PowerPoint. Om dina rapporter distribueras som PowerPoint-filer kan de redigeras av mottagarna.

 5. Ark

  Om du baserade prenumerationen på ett ark kan du lägga till fler ark i prenumerationen. Maximalt antal ark är 10.

  Du kan sortera arken för att ändra ordningsföljden för hur de visas i e-postmeddelandet.

 6. Skicka e-post

  Välj hur ofta en rapport ska genereras för prenumerationen. Tidpunkten du väljer anger när rapportgenereringen kommer att starta, inte när rapporten tas emot:

  • Dagligen: välj vilket klockslag rapporten ska genereras varje dag.

  • Veckovis: välj vilka veckodagar rapporten ska skickas. Du kan välja hur många dagar du vill.

  • Månadsvis: välj vilka dagar i månaden rapporten ska skickas. Du kan välja hur många dagar du vill.

 7. Tid

  Välj hur dags prenumerationen ska skicka rapporten.

  Detta är tidpunkten rapporten läggs till i genereringskön. Det är inte den tid du får rapporten. Läs mer om tider vid rapportgenerering i Rapportmejl kommer inte enligt tidsschemat.

 8. Aktivera Lägg till användare i prenumeration om du vill lägga till mottagare för prenumerationen.

 9. Klicka på Prenumerera.

Anteckning om varningEn användare kan ha åtkomst till synlighet för alla andra användare i samma klientorganisation – sådan synlighet kan inkludera (men inte vara begränsad till): användarnamn, e-postadresser och användares subject, som är en unik sträng använd för att identifiera användaren som tillhandahålls Qlik Cloud av konfigurerad Identity Provider.

Dela en prenumeration

Du kan lägga till mottagare för en prenumeration om:

 • Du äger prenumerationen.

 • Arken är offentliga.

 • Mottagaren har åtkomst till appen. Mottagare som inte har åtkomst läggs till i prenumerationen men kommer inte att få några rapporter. När de får behörighet för åtkomst till appen kan du redigera prenumerationen och lägga till dem.

Mottagarna får inte något meddelande när de läggs till eller tas bort från en prenumeration.

Hantera dina prenumerationer

Klicka på Prenumerationer på den vänstra sidan av panelen i hubben för att visa en lista över prenumerationer som ägs av dig, likväl som prenumerationer som du har lagt till som en mottagare. Du kan också öppna Prenumerationer från användarprofilen i det övre högra hörnet av appen.

Avsnittet Prenumerationer i molnhubben

Dedikerad sida för Prenumerationer som finns tillgänglig från molnhubben.

Du kan filtrera och sortera prenumerationerna på sidan Prenumerationer. Du kan förfina din lista efter ägare (vem som helst, du eller andra), eller söka efter prenumerationer som ägs av en specifik användare. Prenumerationerna i listan kan sorteras efter tidpunkt för senast skickad, tidpunkt då de är schemalagda att skickas eller alfabetiskt efter namn.

Klicka på en prenumeration om du vill se fler detaljer. åtgärd-menyn till höger om varje prenumeration innehåller flera åtgärder.

Om du får en prenumeration, men inte äger den, har du följande alternativ:

 • Information: visa information om prenumerationen, som när den senast skickades, schemaläggning och när den skapades. Du kan också visa en lista över alla ark som ingår i prenumerationen och öppna dem i appen.

 • Visa i app: öppna arket eller diagrammet i appen. Om prenumerationen omfattar fler än ett ark öppnas det första arket i listan.

 • Avbryt prenumeration: tar bort dig själv från en prenumeration.

Om du är prenumerationsägare har du följande alternativ:

 • Information: visa information om prenumerationen, som när den senast skickades, schemaläggning och när den skapades. Här kan ägare även redigera, skicka, aktivera/inaktivera eller ta bort prenumerationen.
 • Mottagare: visa och redigera listan över mottagare.

 • Redigera: ändra information eller schema för prenumerationen.

 • Skicka nu: skicka rapporten omedelbart.

 • Visa i app: öppna arket eller diagrammet i appen. Om prenumerationen omfattar fler än ett ark öppnas det första arket i listan.

 • Aktivera/Inaktivera: slå av och på schemalagda e-postmeddelanden. Du kan fortfarande skicka en rapport med Skicka nu.

 • Ta bort: ta bort prenumerationen. Detta går inte att ångra.

Hur tidszoner visas för aviseringar och prenumerationer med återkommande scheman

Den tid eller tidszon som visas i hubben motsvarar vanligtvis den tidszon som du har ställt in i profilinställningarna. Ett undantag är schemat för återkommande intervall för aviseringar och prenumerationer.

Om du tittar på informationssidan för en avisering eller prenumeration kan du se nästa schemalagda körtid under Schemalagt. Tiden under Schemalagt kommer att återspegla din tidszon. Om du håller muspekaren över Info visas en beskrivning som visar hur ofta prenumerationen eller aviseringen skickas.

Den här bilden visar hur det ser ut när skaparen och mottagaren bor i samma tidszon:

 • Nästa schemalagda körtid är: Den 3 april 2023 kl. 14.15.

 • Den mörkgrå beskrivningen visar hur ofta prenumerationen skickas: Varje vecka, måndag och onsdag, kl. 14.15.

En sida med information om prenumerationen som en mottagare som befinner sig i samma tidszon som skaparen ser.

En sida med information om prenumerationen, med en beskrivning som visar schemat för prenumerationen.

Beskrivningen kommer dock att visa en Varning om aviseringen eller prenumerationen skapades i en annan tidszon än mottagaren. I det här fallet visas schemat i den tidszon där aviseringen eller prenumerationen skapades.

Till exempel skapar en användare i Toronto i Kanada (GMT-4) en prenumeration. Användaren lägger till en mottagare som bor i Stockholm i Sverige (GMT+2). Det är sex timmars tidsskillnad mellan dem. Den svenska mottagaren kontrollerar informationssidan för att ta reda på hur ofta han eller hon kommer att få denna prenumeration. Under Schemalagt visas tiden i rätt tidszon: Stockholm, Sverige. Men om mottagaren håller muspekaren över Info visar beskrivningen hela prenumerationsschemat i den kanadensiska tidszonen:

 • Nästa schemalagda körtid är den 13 mars 2023 kl. 15.30.

 • Den mörkgrå beskrivningen visar prenumerationsschemat, men i den kanadensiska tidszonen: Varning Skapad i (GMT -4.00) Amerika/Toronto: Varje vecka, måndag, onsdag och fredag kl. 9.30.

Schemat för en prenumeration som skapats i Kanada, sett av en mottagare i Sverige.

Skillnaden mellan den schemalagda tidszonen och den tid då användaren kommer att få ett prenumerations-e-postmeddelande.

Begränsningar

 • Du kan skapa högst 100 prenumerationer.

 • Du kan inkludera upp till 10 ark.

 • En prenumeration kan ha högst 100 mottagare.

 • Efter tre misslyckade försök att generera en prenumeration inaktiveras den.

 • Om det inte går att exportera ett eller flera ark i prenumerationen går det inte att generera en rapport. Möjliga orsaker:

  • Mottagaren har inte åtkomst till alla ark i prenumerationen.

  • Ett ark har tagits bort.

 • Du kan inte prenumerera på:

 • Den här funktionen är en typ av rapport i Qlik Cloud-analys. En klientorganisation kan utföra maximalt 30 000 rapportrelaterade förfrågningar per dag i alla former av rapporter.

 • När du använder ett anpassat typsnitt i din app förutsätts att du har den licens som krävs för att använda det typsnittet i utdata från Qlik Sense. För att säkerställa att dina typsnitt är licensierade kan du använda det stora urvalet typsnitten med öppen källkod som finns i Qlik Sense när du formger appinnehåll.

  Om du har de nödvändiga licenserna för ett typsnitt som inte är tillgängligt i standardtemana för Qlik Sense kan du läsa i Skapa teman med anpassade typsnitt för att lära dig hur du lägger till typsnittet i ett anpassat tema.

 • När tecken som inte stöds i det valda typsnittet används i appinnehåll kommer de här tecknen att visas i utdata med ett typsnitt som har stöd för dem. Annorlunda beteenden kan upptäckas om ett anpassat typsnitt används.

 • Om du använder ett anpassat tema i din app för att definiera vilka typsnitt som ska användas (till exempel att lägga till en typsnittsfil direkt i temat) kommer de typsnitt som visas i diverse utdata eventuellt inte vara samma typsnitt som du har använt i din app.

 • Skuggor som tillämpas på diagramobjekt i appen visas inte i den genererade prenumerationsrapporten.

Tänk på följande begränsningar som gäller för prenumerationer på appinnehåll. Begränsningarna kontrolleras när du klickar på Prenumerera. Om dessa gränser överskrids visas ett felmeddelande. Om det här problemet uppstår kontaktar du en användare med behörigheten Kan redigera i appen.

Den specifika informationen anges nedan:

 • Maximalt antal fält i urvalen: 125

 • Maximalt antal fältvärden i urvalen: 150 000 totala fältvärden i ett eller flera fält

 • Maximalt antal parallella tillstånd: 125

  Använda parallella tillstånd för jämförande analys

 • Maximalt antal patchar: 100

  Patchar är egenskaper eller stiliseringar som tillämpas i appen. Till exempel: Lägga till en sortering i en tabellkolumn.

 • Maximalt antal variabler: 1 100

  Använda variabler i uttryck

 • Maximalt antal ark i prenumerationen: 10

 • Maximal bildstorlek: 4 000 x 4 000 pixlar

 • Minsta bildstorlek: 5 x 5 pixlar för diagram och 20 x 20 pixlar för ark

Felsökning

Rapportmejl kommer inte enligt tidsschemat

En rapportprenumeration är programmerad att starta vid ett visst klockslag, men levereras inte till din inkorg förrän flera timmar senare.

Möjlig orsak  

Det klockslag som väljs i prenumerationen är det klockslag rapportgenereringen startar, inte när rapporten levereras till din inkorg. Hur lång tid det tar att generera en rapport beror på flera olika faktorer. Viktigast:

 • Antal aktiva Qlik Cloud-användare

 • Antal aktiva eller köande processer: aviseringar, dataladdningar, prenumerationer

Föreslagen åtgärd  

Konfigurera din prenumeration så att den körs under perioder med låg belastning. Om du och dina mottagare börjar jobba kl. 9.00 kan du sätta prenumerationskörningen till kl. 6.00.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!