Gå till huvudinnehåll

Ladda appdata i molnhubben

Appar i molnhubben uppdateras inte automatiskt när datakällorna uppdateras. När en app laddas uppdateras den med aktuella data från appens datakällor. Du kan ladda dina appar manuellt eller schemalägga laddningar för apparna.

Observera: I molnhubben kan du inte ladda data för appar som har publicerats till molnhubben från en Qlik Sense Enterprise on Windows-driftsättning. Appar som har publicerats från Qlik Sense Enterprise on Windows kan laddas med QMC i Qlik Sense Enterprise on Windows.

Information om vilka användare som kan ladda data finns i

Du kan se en apps laddningsstatus, som kan vara Lyckades, Laddar data eller Misslyckades.

 • I listvyn över appar i kolumnen Senast ändrad.
 • I appkortet i brickvy eller grupperad vy.
Observera: Den maximala laddningstiden för en app är tre timmar. Om en app tar längre tid än så att ladda, kommer den att misslyckas och du får ett meddelande.

Schemalägga laddning av appdata

Du kan skapa ett schema för när data ska laddas i din app. Qlik Sense lägger till en laddning i laddningskön med det intervall, datum och den tidpunkt du anger i schemat. Du kan schemalägga en enstaka dataladdning eller en återkommande laddning av appdata.

Observera: Om du har många dataladdningsprocesser som pågår och väntar i kö (och andra processor- och minneskrävande processer som körs samtidigt), kan det hända att vissa laddningar körs avsevärt senare än de är schemalagda. Om det är viktigt för organisationen att dataladdningar körs exakt enligt schema (startar vid rätt tidpunkt), kan du lägga till dedikerad kapacitet till Qlik Sense SaaS-prenumerationen. Mer information finns i Utökade appar och dedikerad kapacitet.

Du kan redigera schemalagda laddningar för alla appar du äger. Huvudadministratörer kan visa och ta bort, men inte redigera, schemalagda laddningar.

När du schemalägger en enstaka laddning kan du välja exakt datum och tidpunkt för laddningen.

När du schemalägger en återkommande laddning kan du välja intervall och tidpunkt för laddningen. Du kan även ange startdatum och slutdatum. Om du inte anger något slutdatum kommer schemat att upprepas utan slut. För återkommande laddningar kan du ange något av följande intervall:

 • Timvis

  Du kan schemalägga att laddningen ska ske vid hel timme eller med intervall på 5 minuter.

 • Dagligen

  Du kan schemalägga att laddningen ska ske varje dag eller med intervall på ett visst antal dagar.

 • Veckovis

  Du kan schemalägga att laddningen ska ske varje vecka eller med intervall på ett visst antal veckor. Du kan även välja vilka veckodagar laddningen ska ske.

 • Månadsvis

  Du kan schemalägga att laddningen ska ske varje månad eller med intervall på ett visst antal månader. Du kan även välja en viss dag i månaden och tidpunkt.

 • Årsvis

  Du kan schemalägga att laddningen ska ske varje år eller välja ett intervall på ett visst antal månader. Du kan även välja en viss dag i månaden och tidpunkt.

Du kan ta bort en schemalagd laddning från en app genom att markera schemat som Ej aktivt och spara.

Om du flyttar en app med ett laddningsschema mellan utrymmena raderas laddningsschemat. Återskapa schemat i det nya utrymmet om det behövs.

Observera: Schemalagda laddningar ingår inte i den publicerade kopian av en app. För publicerade appar måste schemalagda laddningar konfigureras igen i det hanterade utrymmet.
Observera:

Datum och tidpunkter i schemalägg laddning-dialogen visas med din aktuella tidszon. Qlik Sense hämtar den aktuella tidszonen från inställningarna i din webbläsare.

 1. Klicka på Mer på appen och välj Schemalägg laddning.
 2. Markera schemat som aktivt och skapa ditt schema.

  Tips:

  Använd rullningslisten om du inte kan se förmiddagsalternativet när du anger tidpunkt för laddningen.

 3. Klicka på Spara.
Observera: Laddningsschemat inaktiveras om körningen misslyckas fem gånger i rad.

Delvis laddning

Aktivera Delvis laddning om du vill köra en fördefinierad del av laddningsskriptet och uppdatera motsvarande tabeller. Delvis laddning måste först konfigureras i laddningsskriptet i Skriptredigeraren. Se Delvis laddning för information.

Ladda appdata manuellt

Du kan ladda en app manuellt genom att lägga till en laddningsuppgift i laddningskön.

 • Klicka på Mer på appen och välj Ladda.

Visa laddningshistorik för din app

Under Laddningshistorik finns laddningshistoriken för vald app. Du kan visa status, starttid och sluttid, samt varaktighet för tidigare och aktuella laddningar. För laddningar som misslyckades kan du även visa felloggar.

Det finns två sätt att visa laddningshistoriken för en app.

 • Välj Detaljer för en app och klicka på Laddningshistorik.
 • I listvyn över appar pekar du på kolumnen Senast ändrad och klickar på Visa laddningshistorik.

Visa och ta bort laddningsscheman

Huvudadministratörer kan visa och ta bort laddningsscheman från Management Console. Detta görs på fliken Scheman.

Hantera laddningsscheman