Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Läsa in appdata på nytt i hubben

Appar i hubben uppdateras inte automatiskt när datakällorna uppdateras. När en app laddas uppdateras den med aktuella data från appens datakällor. Du kan ladda dina appar manuellt eller schemalägga laddningar för apparna.

Anteckning om information I hubben kan du inte ladda data för appar som har publicerats till hubben från en Qlik Sense Enterprise on Windows-driftsättning. Appar som har publicerats från Qlik Sense Enterprise on Windows kan laddas med QMC i Qlik Sense Enterprise on Windows.

Information om vilka användare som kan ladda data finns i

Du kan se en apps ominläsningsstatus, som kan vara Lyckades, Läser in eller Misslyckades.

 • I listvyn över appar i kolumnen Senast ändrad.
 • I appkortet i brickvy eller grupperad vy.
Anteckning om informationDen maximala laddningstiden för en app är tre timmar. Om en app tar längre tid än så att ladda, kommer den att misslyckas och du får ett meddelande.

Schemalägga laddning av appdata

Du kan skapa ett schema för att läsa in data i din app. Schemat kan baseras på frekvens, datum och tid, eller när en datauppsättning i appen uppdateras.

Gör följande för att skapa ett inläsningsschema för en app:

 1. Klicka på Mer i appen och välj Ladda om schema.

 2. Klicka på Lägg till schema.

 3. När du vill schemalägga inläsningar när data uppdateras, väljer du När en datauppsättning uppdateras i Läs in appen

  När du vill skapa ett tidsbaserat schema, väljer du något av alternativen under Tid i Läs in appen.

  Anteckning om informationOm appen inte innehåller en datauppsättning som skapas och uppdateras av Qlik Cloud Data Integration, visas inte rubriken Tid och alternativet När en datauppsättning uppdateras.

Tidsbaserade scheman

När du skapar ett tidsbaserat schema kan du välja intervall och tid för inläsningen. Du kan även ange startdatum och slutdatum. Om du inte anger något slutdatum kommer schemat att upprepas utan slut. För återkommande laddningar kan du ange något av följande intervall:

 • Timvis

  Du kan schemalägga att laddningen ska ske varje dag eller med ett intervall på ett visst antal dagar.

 • Dagligen

  Du kan schemalägga att laddningen ska ske varje dag eller med intervall på ett visst antal dagar.

 • Veckovis

  Du kan schemalägga att laddningen ska ske varje vecka eller med intervall på ett visst antal veckor. Du kan även välja vilka veckodagar laddningen ska ske.

 • Månadsvis

  Du kan schemalägga att laddningen ska ske varje månad eller med intervall på ett visst antal månader. Du kan även välja en viss dag i månaden och tidpunkt.

Händelsebaserade scheman

Du kan ställa in ett schema för att läsa in appen på nytt när en datauppsättning i appen uppdateras. Det här alternativet är endast tillgängligt för appar som innehåller en datauppsättning som skapas och uppdateras av Qlik Cloud Data Integration. Mer information finns i Integrerar data.

Hantera laddningsscheman

Du kan redigera schemalagda laddningar för alla appar du äger. Huvud- och analysadministratörer kan visa och ta bort, men inte redigera, schemalagda laddningar.

Du kan ta bort en schemalagd laddning från en app genom att markera schemat som Ej aktivt och spara.

Begränsningar och beaktanden för ominläsningsscheman

 • Inläsningsschemat stängs av om körningen misslyckas fem gånger i rad.

 • Om du har många dataladdningsprocesser som pågår och väntar i kö (och andra processor- och minneskrävande processer som körs samtidigt), kan det hända att vissa laddningar körs avsevärt senare än de är schemalagda.

 • Använd rullningslisten om du inte kan se förmiddagsalternativet när du anger ominläsningstiden för ett tidsbaserat schema.

 • Datum och tidpunkter i ett tidsbaserat schema använder din aktuella tidszon. Qlik Sense hämtar den aktuella tidszonen från inställningarna i din webbläsare.

 • Schemalagda laddningar ingår inte i den publicerade kopian av en app. För publicerade appar måste schemalagda laddningar konfigureras igen i det hanterade utrymmet.

 • Om du flyttar en app med ett laddningsschema mellan utrymmena raderas laddningsschemat. Återskapa schemat i det nya utrymmet om det behövs.

 • Om du lägger till eller tar bort datauppsättningar i en app med schemat När en datauppsättning uppdateras måste du ta bort schemat och återskapa det.

 • Delvis ominläsning stöds ej för schemana När en datauppsättning uppdateras.

Delvis laddning

Aktivera Delvis laddning om du vill köra en fördefinierad del av laddningsskriptet och uppdatera motsvarande tabeller. Delvis laddning måste först konfigureras i laddningsskriptet i Skriptredigeraren. Se Delvis laddning för information.

Ladda appdata manuellt

Du kan ladda en app manuellt genom att lägga till en laddningsuppgift i laddningskön.

 • Klicka på Mer i appen och välj Ladda om nu.

Visar ominläsningshistorik för en app

Laddningshistorik innehåller laddningshistorik för den valda appen. Använd detta för att felsöka efter problem med schemalagda laddningar. Du kan visa status, starttid och sluttid, samt varaktighet för tidigare och aktuella ominläsningar. Du kan också visa och ladda ner en motsvarande loggfil.

Det finns två sätt att visa laddningshistoriken för en app.

 • I listvyn över appar klickar du på datumet i kolumnen Senast ändrad och väljer Visa ominläsningshistorik.
 • Välj Detaljer för en app och klicka på Laddningshistorik.

Ominläsningshistorik för en app

Skärmdump för laddningshistorikmenyn i Qlik Cloud.

Laddningshistorik-sidan klickar du på Visa-knappen för att visa sammanfattningen för laddningen. Du kan även ladda ner en detaljerad loggfil. När gränsen för antalet lagrade loggar nås, kommer nya loggar att ersätta de äldsta loggarna, enligt premissen först in, först ut.

Du kan vilja avbryta laddning av appen om det tar för lång tid eller om appen har uppdaterats med nya data och du vill starta en ny laddning. För att avbryta en laddning går du till Laddningshistorik och klickar på Avbryta.

Du kan visa den avbrutna laddningen i din Laddningshistorik.

Visa och ta bort laddningsscheman

Klientorganisations- och analysadministratörer kan visa och ta bort inläsningsscheman från .Management Console Detta görs på fliken Scheman.

Hantera laddningsscheman

Förstå tidsmarkörer: Uppdaterad, Ändrad den och Senaste laddningsdatum

Tidsmarkören Uppdaterad visas längst ned i varje appbricka i molnhubben. Om samma värde även går att visa genom att välja Mer i appen ska du välja Detaljer. Samma tidsmarkör visas i Detaljer som Ändrad den. Formatet för datumet kan variera. Om till exempel appen nyligen uppdaterades kan värdet Uppdaterad på appbrickan visas som: Uppdaterades för 15 minuter sedan.

Senaste laddningsdatum går att visa genom att välja Mer på appen och sedan välja Detaljer. Det här värdet uppdateras endast när appens data laddas om. En laddning ändrar tidsmarkörerna Uppdaterad och Ändrad den.

Fälten Ändrad den och Senaste laddningsdatum i appen Detaljer

Detaljvyn visar tidsmarkörerna Senast laddade data och Ändrad den

Följande tabell visar operationerna som uppdaterar tidsmarkörerna Uppdaterad(samma som Ändrad den) och Senaste laddningsdatum:

Operationer som uppdaterar värdena Uppdaterad och Senaste laddningsdatum
Operation Uppdaterad, Ändrad den Senaste laddningsdatum
Ladda igen Ja Ja
Byt namn Ja Nej
Ändra beskrivning Ja Nej
Ändra miniatyr Ja Nej
Publicera app Ja Nej
Byt ägare Ja Nej
Ändra skript Ja Nej
Nytt ark Nej Nej
Ändra ark Nej Nej

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!