Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ladda appdata

Se till att dina appar alltid har senaste data genom att ladda dem. Till skillnad från automatiska uppdateringar uppdateras inte appar automatiskt när deras datakällor ändras. Du kan ladda appar manuellt så att de synkas med senaste data eller schemalägga laddningar för bekvämlighetens skull. Laddningar kan initieras på olika sätt, vilket säkerställer att dina insikter förblir uppdaterade.

Information om vilka användare som kan ladda data finns i

Du kan se en apps inläsningsstatus, som kan vara Lyckades, Läser in eller Misslyckades.

 • I listvyn över appar i kolumnen Senast ändrad.
 • I appkortet i brickvy eller grupperad vy.
Anteckning om informationDen maximala laddningstiden för en app är tre timmar. Om en app tar längre tid än så att ladda, kommer den att misslyckas och du får ett meddelande.
Anteckning om information I hubben kan du inte ladda data för appar som har publicerats till hubben från en Qlik Sense Enterprise on Windows-driftsättning. Appar som har publicerats från Qlik Sense Enterprise on Windows kan laddas med QMC i Qlik Sense Enterprise on Windows.

Schemalägga laddning av appdata

Du kan skapa ett schema för att läsa in data i din app. Schemat kan baseras på frekvens, datum och tid, eller när en datauppsättning i appen uppdateras.

Anteckning om informationVissa åtgärder kan få ägande av inläsningsschemat att ändras. Mer information finns i Ägande av inläsningsscheman.

Gör följande för att skapa ett inläsningsschema för en app:

 1. I hubben klickar du på Mer för appen och klickar på Laddningsschema.

 2. Klicka på Lägg till schema.

 3. När du vill schemalägga inläsningar när data uppdateras, väljer du När en datauppsättning uppdateras i Läs in appen.

  När du vill skapa ett tidsbaserat schema, väljer du något av alternativen under Tid i Läs in appen.

  Anteckning om informationOm appen inte innehåller en datauppsättning som skapas och uppdateras av Qlik Cloud Data Integration, visas inte rubriken Tid och alternativet När en datauppsättning uppdateras.

Tidsbaserade scheman

När du skapar ett tidsbaserat schema kan du välja:

 • Frekvens och intervall för omladdning

 • Tidszon och tid på dygnet

 • Hur länge schemat kommer att gälla

 • Fullständigt eller Delvis laddning

För återkommande laddningar kan du ange något av följande intervall:

 • Dagligen: ställ in tider per dag, tidszon och klockslag.

 • Veckovis: ställ in veckodagar, antal gånger per dag, tidszon och klockslag.

 • Månatligen: ställ in dagar i månaden, antal gånger per dag, tidszon och klockslag.

 • Årligen: ställ in månader, dagar i månaden, antal gånger per dag, tidszon och klockslag.

För scheman som körs flera gånger om dagen med godtyckliga intervall kan du också definiera vilken timma på dagen som schemat körs. Ange en specifik tidpunkt då schemat ska starta den dagen.

Som standard körs scheman kontinuerligt utan slutdatum. Du kan välja att ange ett startdatum, ett slutdatum eller att schemat endast ska köras mellan två datum.

Händelsebaserade scheman

Du kan ställa in ett schema för att läsa in appen på nytt när en datauppsättning i appen uppdateras. Det här alternativet är endast tillgängligt för appar som innehåller en datauppsättning som skapas och uppdateras av Qlik Cloud Data Integration. Mer information finns i Integrerar data.

Hantera laddningsscheman

Du kan redigera schemalagda inläsningar för alla appar du äger.

Ta bort en schemalagd inläsning från en app:

 1. I hubben väljer du Mer för appen och klickar på Läs in schema.

 2. Klicka på Ta bort.

Klientorganisations- och analysadministratörer kan redigera och ta bort laddningsscheman från Hanteringskonsol. Mer information finns i Hantera schemalagda laddningar av appdata.

Begränsningar och överväganden

 • Inläsningsschemat stängs av om körningen misslyckas fem gånger i rad. Om du äger laddningsschemat för appen kommer du att få meddelanden när detta inträffar. Meddelandeinställningar kan anpassas för en enstaka app, alla appar i ett utrymme eller alla appar i en klientorganisation. Information om ägare till ett inläsningsschema finns i Ägande av inläsningsscheman.

 • Om ägaren av ett laddningsschema lämnar eller tas bort från klientorganisationen måste en annan användare bli ägare till laddningsschemat, eller ta bort och återskapa det. Annars kommer de schemalagda laddningarna att misslyckas. Mer information om att ändra ägarskapet finns i Ägande av inläsningsscheman.

 • Om du har många dataladdningsprocesser som pågår och väntar i kö (och andra processor- och minneskrävande processer som körs samtidigt), kan det hända att vissa laddningar körs avsevärt senare än de är schemalagda.

 • Schemalagda laddningar ingår inte i den publicerade kopian av en app. För publicerade appar måste schemalagda laddningar konfigureras igen i det hanterade utrymmet.

 • Om du flyttar en app med ett laddningsschema mellan utrymmena raderas laddningsschemat. Återskapa schemat i det nya utrymmet om det behövs.

 • Om du lägger till eller tar bort datauppsättningar i en app med schemat När en datauppsättning uppdateras måste du ta bort schemat och återskapa det.

 • Delvis inläsning stöds ej för schemana När en datauppsättning uppdateras.

Ägande av inläsningsscheman

En tidsbaserad schemalagd laddning körs på uppdrag av användaren som äger laddningsschemat och inte av ägaren till appen. För att laddningsschemat ska kunna köras måste ägaren av laddningsschemat fortfarande ha korrekt åtkomst till appen och dess datakällor. Vissa åtgärder kan leda till ändringar i vem som tilldelats inläsningsschemat. Vem som är ägare av inläsningsschemat avgörs av följande regler:

 • När du skapar ett inläsningsschema för en app som tidigare inte haft något blir du ägare av det inläsningsschemat.

 • Om någon annan användare redigerar eller sparar ett befintligt inläsningsschema överförs ägandet till den användaren.

 • Om någon annan användare modifierar appens inläsningsskript genom redigeringar i Skriptredigeraren (eller genom att läsa in data i Datahanteraren) överförs ägandet till denne i de flesta fall. Men om denna användare redan är senaste användare som redigerat inläsningsskriptet kommer ägandet inte att överföras.

 • Att skapa eller modifiera distributionslistan för en app, antingen genom att ladda upp en källfil i avsnittet Rapportering eller genom att redigera laddningsskriptet manuellt, innebär att laddningsskriptet redigeras. Om du gör detta och du inte är den som senast redigerade laddningsskriptet kommer du att bli den nya ägaren av appens laddningsschema, om det finns ett för den. Om du redan är den som senast redigerade laddningsskriptet kommer äganderätten till schemat inte att överföras till dig.

Anteckning om informationVi avråder från att använda Datahanteraren för samarbetsutveckling av appens datamodell. Mer information finns i Utveckling av appar gemensamt och Datahanteraren.

Mer information om att samutveckla appdatamodeller finns i Utveckla dataladdningsskript tillsammans i delade utrymmen.

Delvis laddning

Aktivera Delvis laddning om du vill köra en fördefinierad del av laddningsskriptet och uppdatera motsvarande tabeller. En fullständig laddning inleds alltid med att alla tabeller i den befintliga datamodellen tas bort, och sedan körs laddningsskriptet. Detta sker inte under en delvis laddning. Då behålls istället alla tabeller i datamodellen och sedan exekveras bara Load- och Select-satser med ett inledande Add-, Merge- eller Replace-prefix.

Delvis laddning måste först konfigureras i laddningsskriptet i Skriptredigeraren. Se Delvis laddning för information.

Ladda appdata manuellt

Du kan ladda en app manuellt genom att lägga till en laddningsuppgift i laddningskön.

 • I hubben klickar du på Mer för appen och väljer Ladda nu.

Visar inläsningshistorik för en app

Laddningshistorik innehåller laddningshistorik för den valda appen. Använd detta för att felsöka efter problem med schemalagda laddningar. Du kan visa status, starttid och sluttid, samt varaktighet för tidigare och aktuella inläsningar. Du kan också visa och ladda ner en motsvarande loggfil.

Det finns två sätt att visa laddningshistoriken för en app.

 • I listvyn över appar klickar du på datumet i kolumnen Senast ändrad och väljer Visa inläsningshistorik.
 • Välj Detaljer för en app och klicka på Laddningshistorik.

Ominläsningshistorik för en app

Skärmdump för laddningshistorikmenyn i Qlik Cloud.

Laddningshistorik-sidan klickar du på Visa-knappen för att visa sammanfattningen för laddningen. Du kan även ladda ner en detaljerad loggfil. När gränsen för antalet lagrade loggar nås, kommer nya loggar att ersätta de äldsta loggarna, enligt premissen först in, först ut.

Du kan vilja avbryta laddning av appen om det tar för lång tid eller om appen har uppdaterats med nya data och du vill starta en ny laddning. För att avbryta en laddning går du till Laddningshistorik och klickar på Avbryta.

Du kan visa den avbrutna laddningen i din Laddningshistorik.

Visa och ta bort laddningsscheman

Klientorganisations- och analysadministratörer kan visa och ta bort laddningsscheman från Hanteringskonsol. Mer information finns i Hantera schemalagda laddningar av appdata.

Förstå tidsmarkörer: Uppdaterad, Ändrad den och Senaste laddningsdatum

Tidsmarkören Uppdaterad visas längst ned i varje appbricka i molnhubben. Det går också att visa genom att välja Mer i appen och sedan välja Detaljer. Samma tidsmarkör listas i Detaljer som Ändrad den. Formatet för datumet kan variera. Om till exempel appen nyligen uppdaterades kan värdet Uppdaterad på appbrickan visas som: Uppdaterad för 15 minuter sedan.

Senaste laddningsdatum går att visa genom att välja Mer på appen och sedan välja Detaljer. Det här värdet uppdateras endast när appens data laddas om. En laddning ändrar tidsmarkörerna Uppdaterad och Ändrad den.

Fälten Ändrad den och Senaste laddningsdatum i appen Detaljer

Detaljvyn visar tidsmarkörerna Senast laddade data och Ändrad den

Följande tabell visar åtgärderna som uppdaterar tidsmarkörerna Uppdaterad (samma som Ändrad den) och Senaste laddningsdatum:

Operationer som uppdaterar värdena Uppdaterad och Senaste laddningsdatum
Åtgärd Uppdaterad, Ändrad den Senaste laddningsdatum
Ladda igen Ja Ja
Byt namn Ja Nej
Ändra beskrivning Ja Nej
Ändra miniatyr Ja Nej
Publicera app Ja Nej
Byt ägare Ja Nej
Ändra skript Ja Nej
Nytt ark Nej Nej
Ändra ark Nej Nej

Andra sätt att ladda en app

Detta hjälpämne fokuserar främst på omladdning från Qlik Cloud-analys-hubben. Du kan ladda appar på andra sätt, till exempel från:

 • Skriptredigeraren eller Datahanteraren i en app

 • Knappobjekt i en app

 • Qlik programautomatisering

Den metod som du använder för att utlösa appens omladdningar kan påverka kapacitetsgränsen för din Qlik Cloud-prenumeration. Laddningar som utlöses utanför Skriptredigeraren eller Datahanteraren, t.ex. från appknappar, hubben eller automatiseringar, räknas in i det maximala antalet schemalagda laddningar per app och dag. Mer information finns här:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!