Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera användarrättigheter

Huvudadministratörer hanterar användares åtkomstbehörigheter genom att tilldela roller. Baserat på dessa åtkomstbehörigheter tilldelas användaren automatiskt en användarrättighet. Huvudadministratörer kan ändra användarrättigheter manuellt från Management Console.

Anteckning om informationDetta ämne är tillämpligt för versionerna Standard, Premium och Enterprise av Qlik Cloud-analys och Qlik Cloud Data Integration. Om du har en Qlik Sense Enterprise SaaS-, Qlik Sense Business- eller Qlik Cloud Government-prenumeration, se Hantera användare – Användarbaserade prenumerationer.

Vad är användarrättigheter

Fullständig användarrättighet tillämpas på alla användningsfall i Qlik Cloud och användarna kan göra allt som deras behörigheter tillåter, till exempel skapa delade utrymmen, skapa, redigera och publicera ark och appar och arbeta med dataintegrering. Användare kan ta alla utrymmesroller och användarroller samt administrativa roller i klientorganisationen.

Basic-användare är kostnadsfria och har begränsad åtkomst. En Basic-användare kan enbart ha rollen Har begränsad vy i hanterade utrymmen. Det gör att användaren kan visa appinnehåll och skapa anteckningar och privata bokmärken. Användaren kan inte göra ändringar i appar eller exportera data. Om du vill göra mer i Qlik Cloud kan en administratör tilldela ytterligare behörigheter. Basic-användare är tillgängliga med Analys premium- och Qlik Cloud Enterprise-prenumerationer.

Antalet användarrättigheter baseras på din Qlik Cloud-prenumeration. Du kan övervaka antalet tillgängliga och förbrukade användarrättigheter på startsidan i Management Console. Mer information finns i Övervaka resursförbrukning.

Automatisk tilldelning av användarrättigheter

Huvudadministratörer hanterar användares åtkomstbehörigheter genom att tilldela roller. Baserat på dessa åtkomstbehörigheter tilldelas användaren automatiskt korrekt användarrättighet.

När en användare loggar in till Qlik Cloud valideras åtkomstbehörighet för en Basic-användare enligt följande kriterier:

 • Om användaren har rollen Har begränsad vy i hanterade utrymmen tilldelas användaren Basic-rättighet.

 • Om användaren har behörigheter utöver det som ingår i rollen Har begränsad vy tilldelas användaren Full användar-rättighet.

Observera att om du ger en Basic-användare ytterligare behörigheter, som åtkomst till en app i ett delat utrymme eller mer än bara visabehörighet uppgraderas de automatiskt till Full rättighet. Du kan åsidosätta denna tilldelning vid behov och ändra användarens rättighet manuellt. Men nedgradering av användare från Full till Basic-rättighet ändrar inte användarens åtkomstkontroll automatiskt. Om du vill ta reda på varför en användare uppgraderades till Full User kan du kontrollera användarens åtkomsträttigheter i kolumnen Rättigheter under Användare > Alla användare. Ta bort dessa behörigheter för att hindra att användaren uppgraderas till användare med Full rättighet vid nästa inloggning.

Ändra användarrättighet manuellt

Huvudadministratörer kan ändra användarrättighet för en användare. Observera att ta bort rättighet inte påverkar roller eller behörigheter. För att förhindra att en användare tilldelas Full rättighet igen vid inloggning ska du kontrollera vilka åtkomsträttigheter som uppgraderade användaren och ta bort dessa.

Gör följande:

 1. I Management Console, går du till Användare > Alla användare.
 2. Välj en eller flera användare från listan.

 3. Klicka på Ändra rättigheter.
 4. Markera eller avmarkera kryssrutan för rättighet och klicka sedan på Spara.

Kontrollera åtkomsträttigheter

Huvudadministratörer kan undersöka vilka åtkomsträttigheter som har orsakat att en specifik användare har tilldelats Full rättighet.

Gör följande:

 1. I Management Console, går du till Användare > Alla användare.

 2. I kolumnen Rättighet hovrar du över informationsikonen Information.

  En beskrivning visar information om rollerna som uppgraderade användaren till Full rättighet.

Beskrivning med åtkomsträttigheter

Beskrivning för kolumnen Rättighet

Hantera användare med status Begärd

Antalet användarrättigheter baseras på din Qlik Cloud-prenumeration. Administratörer kan övervaka antalet tillgängliga och förbrukade användarrättigheter i Management Console-startsidan. Om du lägger till Full Users i klientorganisationen när det inte finns några fler Full User-rättigheter tillgängliga får användarna statusen Begärd. Med den här statusen kan de inte komma åt hubben eller öppna appar. Användarna som begär en rättighet listas i Management Console under Användare > Alla användare.

Användare förblir i status Begärd tills du antingen lägger till fler användarrättigheter eller ta bort åtkomst för andra användare, vilket frigör rättigheter. Användare som begär en rättighet tilldelas automatiskt Full User-rättigheter när fler görs tillgängliga. Kontakta Qlik Sales för att köpa ytterligare Full User-rättigheter.

Full Users läggs till i en klientorganisation via inbjudan. Du kan också uppgradera Basic-användare till Full User-användare genom att tilldela dem utrymmesroller eller användarroller. Om gränsen för användarrättigheter har nåtts visas en varning när du lägger till medlemmar i ett utrymme, eftersom det kan leda till att användare hamnar i statusen Begärd. Om du vill ta reda på varför en användare uppgraderades till Full User kan du kontrollera användarens åtkomsträttigheter i kolumnen Rättigheter under Användare > Alla användare.

Du kan få fler behörigheter geno matt ta bort behörigheter från andra användare, t.ex. ta bort Full User-behörigheten, inaktivera användaren eller ta bort användaren.

Gör följande:

 1. I Management Console går du till Användare > Alla användare.
 2. Välj en eller flera användare från listan.

 3. För att ta bort användarrättigheten klickar du på Ändra rättigheter, avmarkerar kryssrutan Full User och klickar på Spara.
 4. För att inaktivera eller ta bort en användare klickar du på Mer, väljer Inaktivera eller Ta bort och bekräftar åtgärden.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!