Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Komma igång med analyskopplingar

Du behöver skapa och driftsätta eller ha åtkomst till maskininlärningsmodeller från tredje part som exponerar REST-baserade API-slutpunkter innan du kan skapa och ladda maskininlärningskopplingar.

Det finns flera plattformar från tredje part där maskininlärningsmodeller kan skapas, tränas och driftsättas, som:

  • Azure ML

  • Amazon SageMaker

Träna en klassificieringsmodell med AutoML utan programmering i Azure Machine Learning Studio

Komma igång med Amazon SageMaker

Aktivera analyskopplingar till slutpunkter för maskininlärning

Slutpunkter för maskininlärning är inaktiverade som standard.

Huvudadministratörer kan aktivera slutpunkter för maskininlärning i Hanteringskonsol under Funktionskontroll i fönstret Inställningar.

Använda analytiska kopplingar och syntax för komplement på serversidan

Analytiska kopplingar kan skicka data till externt exponerade slutpunkter för maskininlärning för beräkningar och returnerade data kan laddas in i en Qlik Sense-app.

Dataladdningsskript och diagramuttryck är två metoder för att lägga till analyskopplingar till en Qlik Sense-app. Både SSE-funktioner och -parametrar bearbetas i Qlik Sense, och konverteras sedan till REST-förfrågningar som skickas till maskininlärningsmodeller. SSE-laddningsskript och diagramuttryck måste följa SSE-syntaxen. Se Syntax för komplement på serversidan.

Dataladdningsskript

  • Du kan returnera en tabell från SSE-anropet och ladda data från analyskopplingar med LOAD ... EXTENSION-satsen i datainläsningsskriptet Qlik Sense. Du kan skicka en enstaka tabell till modellen. En datatabell returneras.

  • När du använder en SSE-funktion i datainläsningsskriptet Qlik Sense (bortsett från LOAD ... EXTENSION-satsen) bevaras kardinaliteten och en enda kolumn returneras.

  • SSE-funktionsanrop inifrån andra load-satser, till exempel Load ... From ... stöder bara skalära och aggregeringsfunktionstyper. Det innebär att data som innehåller n rader kommer att leda till n anrop till modellen utom om du aggregerar data som blir resultatet i ett enda anrop.

  • Datatyper identifieras automatiskt i analytiska kopplingar. Om data inte har numeriska värden och minst en icke-NULL textsträng betraktas fältet som text. I alla andra fall betraktas det som numeriskt. Du kan tvinga datatypen genom att innesluta ett fältnamn med eller String() eller Mixed(). String() tvingar fältet att vara text. Om fältet är numeriskt extraheras textdelen av det duala värdet. Ingen konvertering görs. Mixed() tvingar fältet att vara dualt.

Diagramuttryck

  • Diagramuttryck får inte konsumera en tabell som returnerats från SSE-funktionsanropet. Om du använder en SSE-funktion i ett diagramuttryck bevaras kardinaliteten och endast den första kolumnen som returneras kommer att användas av Qlik Sense.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!