Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Amazon Comprehend-analyskällor

Amazon Comprehend är en hanterad tjänst för textanalys som är tillgänglig för kunder på AWS-plattformen.

Följande Amazon Comprehend-tjänster stöds:

 • Sentimentanalys

 • Extrahering av nyckelfras

 • Språkidentifiering

 • Elementigenkänning

 • Syntaxanalys

 • Personally Identifiable Information (PII) Detection

Var och en av dessa tjänster kräver att en separat koppling skapas med de specifika parametrar som är tillämpliga för tjänsten i fråga.

Amazon Comprehend.

Begränsningar

 • Amazon Comprehend har flera kvoter och begränsningar som kan ökas med AWS Service Quotas och AWS Support Center.

  Till exempel är dokumentstorleken (UTF-8-tecken) 5 000 byte vilket innebär att gränsen per appradstorlek i Qlik Sense är 5 000 byte.

  Om du använder Amazon Comprehend-slutpunkten med datarader som är större än 5 000 byte kommer det att leda till ett TextSizeLimitExceededException-fel. Ett sådant felmeddelande kan till exempel ange: ”Indatatextstorleken överstiger gränsen. Maxlängden för begärd text som tillåts är 5 000 byte och textstorleken i denna begäran är 5 276 byte”

  Rekommendationer och kvoter

 • Amazon Comprehend-kopplingen är begränsad till 1 000 rader per begäran. Dessa skickas till slutpunktstjänsten i batchar om 25 rader. I scenarier när fler rader behöver bearbetas kan du använda en Loop i datainläsningsskriptet för att bearbeta flera rader gruppvis.

 • Amazon Comprehend Personally Identifiable Information (PII) Detection-tjänsten är begränsad till 100 rader per begäran. Dessa skickas till slutpunktstjänsten en åt gången.

 • I ett scenario där ett program regelbundet laddas om är bästa praxis att cachelagra förutsägelser med en QVD-fil och endast skicka nya rader till förutsägelseslutpunkten. Det kommer att förbättra prestanda för Qlik Sense-programladdning och minska belastningen på Amazon Comprehend-slutpunkten.

 • Det finns en känd begränsning på Amazon Comprehend-sidan, som innebär att om null-värden, eller blanksteg, skickas till Amazon Comprehend kommer det att leda till ett fel som returneras av Amazon Comprehend.

 • Om du använder ett relativt kopplingsnamn och bestämmer dig för att flytta din app från ett delat utrymme till ett annat delat utrymme eller om du flyttar din app från ett delat utrymme till ditt privata utrymme kommer det att ta ett tag innan den analytiska kopplingen uppdateras för att motsvara den nya utrymmesplatsen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!