Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Analitik bağlantıları kullanmaya başlama

Makine öğrenmesi bağlantıları oluşturup yükleyebilmeniz için önce REST tabanlı API uç noktalarını kullanıma sunan üçüncü taraf makine öğrenmesi modelleri oluşturup dağıtmanız veya bunlara erişiminiz olması gerekir.

Makine öğrenmesi modellerinin oluşturulabileceği, eğitilebileceği ve dağıtılabileceği birkaç üçüncü taraf platform vardır; örneğin:

  • Azure ML

  • Amazon SageMaker

Kodsuz AutoML ile Azure Machine Learning stüdyosunda bir sınıflandıma modelini eğitme

Amazon SageMaker kullanmaya başlama

Makine öğrenmesi uç noktaları için analitik bağlantıları etkinleştirme

Makine öğrenmesi uç noktaları varsayılan olarak devre dışıdır.

Kiracı yöneticileri makine öğrenmesi uç noktalarını Management Console içinde Ayarlar penceresindeki Özellik kontrolü altında etkinleştirebilir.

Analitik bağlantıları ve sunucu tarafı uzantıları sözdizimini kullanma

Analitik bağlantılar hesaplamalar için harici kullanıma açık makine öğrenmesi uç noktalarına veri gönderebilir ve döndürülen veriler bir Qlik Sense uygulamasına yüklenebilir.

Veri yükleme komut dosyaları ve grafik ifadeleri, bir Qlik Sense uygulamasına analitik bağlantı eklemenin iki yoludur. Her iki sunucu tarafı uzantısı (SSE) fonksiyonları ve parametreleri Qlik Sense içinde işlenir, sonra makine öğrenmesi modellerine gönderilen REST isteklerine dönüştürülür. SSE yükleme komut dosyaları ve grafik ifadeleri SSE sözdizimi kurallarına uymalıdır. Bkz. Sunucu tarafı uzantıları sözdizimi.

Veri kod dosyası

  • SSE çağrısından bir tablo döndürebilir ve LOAD ... EXTENSION deyimini Qlik Sense veri yükleme komut dosyasında kullanarak analitik bağlantılardan veri yükleyebilirsiniz. Modele tek bir tablo gönderebilirsiniz; bu durumda tek bir veri tablosu döndürülür.

  • Qlik Sense veri yükleme komut dosyasında bir SSE fonksiyonu (LOAD ... EXTENSION deyimi hariç) kullandığınızda, sütun sayısı korunur ve tek bir sütun döndürülür.

  • Başka herhangi bir yükleme deyimindeki SSE fonksiyon çağrıları; örneğin Load ... From ..., yalnızca ölçeksel ve toplayıcı fonksiyon türlerini destekler. Bu, verileri tek bir çağrıda toplamadığınız sürece verinin n satır içermesi durumunda modele n çağrı yapılacağı anlamına gelir.

  • Veri türleri, analiz bağlantılarında otomatik olarak algılanır. Veriler bir sayısal değer ve en az bir NULL olmayan metin dizesi içermiyorsa alan, metin olarak değerlendirilir. Diğer tüm durumlarda sayısal olarak değerlendirilir. String() veya Mixed() ile bir alan adını kaydırarak veri türünü zorlayabilirsiniz. String(), alanı metin olmaya zorlar. Alan sayısalsa, ikili değerin metin kısmı ayıklanır; dönüştürme gerçekleştirilmez. Mixed(), alanı ikili olmaya zorlar.

Grafik ifadeleri

  • SSE fonksiyon çağrısından döndürülen bir tabloyu grafik ifadeleri kullanamaz. Bir grafik ifadesinde bir SSE fonksiyonu kullandığınızda, sütun sayısı korunur ve Qlik Sense tarafından yalnızca döndürülen ilk sütun kullanılır.