Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

OpenAI-analyskälla

Använd OpenAI-analyskopplingen för att kommunicera med den interaktiva OpenAI-plattformen som förstärker dina Qlik Sense-appar med kontextuellt och analytiskt djup från generativa AI-modeller, t.ex. de som driver ChatGPT.

Med OpenAI-analyskopplingen kan du skicka data från appens konsumentinmatning, eller från data som laddats i ditt skript, till OpenAI. Du kan ansluta till den här analyskällan från hubben, Skriptredigeraren eller inifrån en app.

OpenAI

Komma igång med OpenAI-plattformen

Innan du kan använda OpenAI-analyskopplingen i dina Qlik Sense-appar måste du slutföra följande förberedande steg. Du måste även aktivera slutpunkter för maskininlärning i Qlik Cloud. Se Aktivera ML-ändpunkter i Qlik Cloud.

När du har slutfört de här stegen är du klar för att skapa en koppling till OpenAI-analyskopplingen. Mer information finns i Skapa en OpenAI-koppling.

Skapa ett plattformskonto

För att använda OpenAI-kopplingen måste du ha ett OpenAI-plattformskonto. Mer info om att skapa ett OpenAI-plattformskonto finns i Välkommen till OpenAI-plattformen. Observera att det här kontot skiljer sig från ChatGPT-kontot som erbjuds av OpenAI, och de två tjänsterna, inklusive fakturering, är separata.

För närvarande tillhandahålls konton med tidsbegränsad kredit. När du har använt denna kredit behöver du ett betalt konto för att använda OpenAI-tjänsterna. Den här kommersiella relationen är mellan dig och OpenAI. Qlik förenklar helt enkelt användningen av API:er inifrån Qlik Cloud.

Användning av OpenAI:s API och de modeller som det tillhandahåller är underkastade de villkor som anges av OpenAI. Det är också viktigt att beakta stabiliteten, noggrannheten och metodtipsen för säkerhet för de här tjänsterna. Många av dessa dokumenteras på OpenAI:s webbplats.

Generera en OpenAI-nyckel

När du har konfigurerat ett OpenAI-konto måste du generera en API-nyckel på deras plattform. Mer info om att skapa och hantera API-nycklar för OpenAI-plattformen finns i API-nycklar.

Den hemliga nyckeln som du genererar kommer bara att visas en gång, så det är viktigt att du antecknar nyckeln på ett säkert ställe när den har genererats.

Aktivera ML-ändpunkter i Qlik Cloud

För att använda den här kopplingen måste ändpunkter för maskininlärning aktiveras i Hanteringskonsol. Växeln finns under funktionskontroll i delavsnittet inställningar.

Mer information finns i Aktivera analyskopplingar till slutpunkter för maskininlärning.

Begränsningar

 • OpenAI:s API tillämpar en ändpunktskvot och hastighetsbegränsning. Dessa är föremål för de enskilda villkoren i ditt OpenAI-konto. Mer information finns i OpenAI:s referensdokumentation. Se API-referens.

 • Att använda OpenAI:s analyskoppling kommer att påverka och begränsa prestandan i laddning och respons i diagram för Qlik Sense. I hur stor grad detta påverkar prestandan beror på den specifika situationen.

 • De olika konfigurationerna för den här kopplingen skickar data till ändpunktstjänsten med följande begränsningar:

  • OpenAI Completions (GPT-3) – Rader: Begränsa förfrågan till 25 rader per förfrågan med en maximal batchstorlek på 20 rader per gång.

  • OpenAI Completions (GPT-3) – JSON-tabeller: Begränsa förfrågan till 25 rader per förfrågan med en maximal batchstorlek på 20 rader per gång.

  • OpenAI Chat Completions (GPT-3.5, GPT-4) – Rader: Begränsa förfrågan till 25 rader per förfrågan med en maximal batchstorlek på en rad per gång.

  • OpenAI Embeddings: Begränsa förfrågan till 100K rader per förfrågan med en maximal batchstorlek på 1 000 rader per gång.

 • I ett scenario där ett program regelbundet laddas om är bästa praxis att cachelagra maskininlärningsförutsägelser med en QVD-fil och endast skicka nya rader till slutpunkten. Det kommer att förbättra prestanda för Qlik Sense-programladdning och minska belastningen på modellens slutpunkt.

 • Om du använder ett relativt kopplingsnamn och bestämmer dig för att flytta din app från ett delat utrymme till ett annat delat utrymme eller om du flyttar din app från ett delat utrymme till ditt personliga utrymme kommer det att ta ett tag innan den analytiska kopplingen uppdateras för att motsvara den nya utrymmesplatsen.

Detaljerade exempel

Exempel på hur man arbetar med OpenAI-analyskopplingen finns i Snabbexempel och Introduktionskurs – använda OpenAI-analyskopplingen i Qlik Cloud.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!