Przeskocz do zawartości głównej

Pierwsze kroki z połączeniami analitycznymi

W celu tworzenia i ładowania połączeń uczenia maszynowego należy utworzyć i wdrożyć modele uczenia maszynowego lub mieć dostęp do modeli innych producentów, które udostępniają punkty końcowe interfejsu API oparte na REST.

Istnieje kilka platform innych producentów, na których można tworzyć, trenować i wdrażać modele uczenia maszynowego, np.:

  • Azure ML

  • Amazon SageMaker

Trenowanie modelu klasyfikacji przy użyciu autoML bez kodu w Azure Machine Learning Studio

Get Started with Amazon SageMaker

Włączanie połączeń analitycznych dla punktów końcowych uczenia maszynowego

Punkty końcowe uczenia maszynowego są domyślnie wyłączone.

Administratorzy dzierżawy mogą włączyć punkty końcowe uczenia maszynowego w konsoli Management Console, w obszarze Sterowanie funkcją w oknie Ustawienia.

Używanie połączeń analitycznych i składni rozszerzeń po stronie serwera

Połączenia analityczne mogą wysyłać dane do zewnętrznych uwidocznionych punktów końcowych uczenia maszynowego na potrzeby obliczeń, a zwrócone dane można ładować do aplikacji Qlik Sense.

Skrypty ładowania danych i wyrażenia wykresu to dwa sposoby dodawania połączeń analitycznych do aplikacji Qlik Sense. Zarówno funkcje, jak i parametry rozszerzenia po stronie serwera (SSE) są przetwarzane w programie Qlik Sense, a następnie konwertowane na żądania REST, które są wysyłane do modeli uczenia maszynowego. Skrypty ładowania SSE i wyrażenia wykresu muszą przestrzegać składni SSE. Zob. Składnia rozszerzeń po stronie serwera.

Skrypt ładowania danych

  • Możesz zwrócić tabelę z wywołania SSE i załadować dane z połączeń analitycznych za pomocą instrukcji LOAD ... EXTENSION w skrypcie ładowania danych Qlik Sense. Do modelu można wysłać pojedynczą tabelę, a zwrócona zostanie pojedyncza tabela danych.

  • W przypadku korzystania z funkcji SSE w skrypcie ładowania danych Qlik Sense (z wyjątkiem instrukcji LOAD ... EXTENSION) liczebność jest zachowywana i zwracana jest pojedyncza kolumna.

  • Wywołania funkcji SSE z innych instrukcji load, na przykład Load ... From ... obsługują tylko typy funkcji skalarnych i agregacji. Oznacza to, że dane zawierające n wierszy spowodują n wywołań modelu, chyba że agregujesz dane dające jedno wywołanie.

  • Typy danych są automatycznie wykrywane w połączeniach analitycznych. Jeśli dane nie zawierają żadnych wartości liczbowych, a zawierają co najmniej jeden ciąg znaków inny niż NULL, wówczas takie pole jest traktowane jako tekstowe. W każdym innym przypadku jest traktowane jako liczbowe. Typ danych można wymusić, umieszczając nazwę pola w funkcji String() lub Mixed(). Funkcja String() wymusza traktowanie pola jako tekstowego. Jeśli pole jest liczbowe, wówczas wyodrębniana jest część tekstowa wartości podwójnej — nie jest wykonywane żadne przekształcenie. Funkcja Mixed() wymusza traktowanie pola jako podwójnego.

Wyrażenia wykresu

  • Wyrażenia wykresu nie mogą korzystać z tabeli zwróconej z wywołania funkcji SSE. Gdy używasz funkcji SSE w wyrażeniu wykresu, liczebność jest zachowywana i tylko pierwsza zwrócona kolumna będzie używana przez Qlik Sense.