Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Koppla till datakällor i laddningsskript

Med hjälp av dataanslutningar i Skriptredigeraren och Skriptredigeraren kan du spara genvägar till de datakällor som du använder ofta: databaser, lokala filer eller fjärranslutna filer.

I Dataanslutningar visas en lista över de dataanslutningar du har sparat i alfabetisk ordning, grupperat efter de utrymmen de hör till. Du kan använda sökrutan för att begränsa listan till kopplingar till ett visst namn eller en viss typ. Du kommer åt datakopplingar genom att klicka på Datakällor.

Anteckning om informationDu kan endast se dataanslutningar som du äger eller som du har fått åtkomstbehörighet till. Kontakta systemadministratören för Qlik Sense om du behöver åtkomst.

Skapa en ny dataanslutning

Gör följande:

 1. Klicka på Datakällor.

 2. Klicka på Skapa ny anslutning
 3. Välj den typ av datakälla som du vill skapa från listrutan.

  Inställningsdialogrutan för den typ av datakälla du har valt öppnas.

 4. Ange inställningarna för datakällan och klicka på Skapa för att skapa dataanslutningen.

Ta bort en dataanslutning

Gör följande:

 1. Klicka på Datakällor.

 2. Klicka på Ta bort på den datakoppling du vill ta bort.
 3. Bekräfta att du vill radera anslutningen.

Dataanslutningen raderas.

Redigera en dataanslutning

Gör följande:

 1. Klicka på Datakällor.

 2. Under Datakopplingar väljer du det utrymme som innehåller den datakoppling du vill redigera.

 3. Klicka på Redigera på den datakoppling du vill redigera.
 4. Redigera detaljerna för dataanslutningen. Anslutningsdetaljerna är specifika för typen av anslutningar.

  Du kan behöva ange inloggningsuppgifter för anslutningen.

Dataanslutningen uppdateras nu.

Anteckning om informationOm du redigerar namnet på en dataanslutning måste du också redigera alla befintliga referenser (lib://) till anslutningen i skriptet om du vill fortsätta hänvisa till samma anslutning.

Om DataFiles-kopplingar

DataFiles-kopplingar skapas automatiskt för de utrymmen du har åtkomst till. Anslutningarna är tillgängliga via Dataanslutningar i varje utrymmesdelavsnitt.

Anteckning om informationFiltillägget för DataFiles-kopplingar är skiftlägeskänsligt. Till exempel: .qvd.

Välja data från en dataanslutning

Om du vill välja data från en dataanslutning som ska laddas in i appen gör du så här:

 1. Klicka på Datakällor.

 2. Skapa ny anslutning som länkar till datakällan (om dataanslutningen inte redan finns).
 3. Dataval Välja data från kopplingen.

Hänvisa till en dataanslutning i skriptet

Du kan använda en dataanslutning för att hänvisa till datakällor i satser och funktioner i skriptet, oftast där du vill hänvisa till ett filnamn med en sökväg.

Syntax för att hänvisa till en fil är [lib://(utrymmets_namn):(anslutningsnamn)/(filnamn)]

Du behöver inte lägga till utrymmets_namn om du ansluter till ett personligt utrymme.

I det här exemplet laddas filen orders.csv från ett personligt utrymme som definieras i Data-dataanslutningen.

LOAD * FROM [lib://DataFiles/orders.csv];

I det här exemplet läses filen orders.csv in från ett delat utrymme som definieras i Data-dataanslutningen.

LOAD * FROM [lib://TeamSharedConnection:DataFiles/orders.csv];

I det här exemplet laddas filen orders.csv från det aktuella utrymmet. Om appen till exempel flyttas till ett annat utrymmer använder den filen orders.csv i det nya utrymmet.

LOAD * FROM [lib://:DataFiles/orders.csv];

I det här exemplet laddas tabellen Sales_data från databasanslutningen DataSource i en användares personliga utrymme.

LIB CONNECT TO 'DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Exempel: Ladda från en databas i ett annat utrymme

I det här exemplet laddas tabellen Sales_data från databasanslutningen DataSource i det aktuella utrymmet.

LIB CONNECT TO ':DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Exempel: Ladda från en databas i ett specifikt utrymme

I det här exemplet laddas tabellen Sales_data från databasanslutningen DataSource i utrymmet SalesSpace.

LIB CONNECT TO 'SalesSpace:DataSource';
LOAD *;
SQL SELECT * FROM `Sales_data`;

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!