Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

DataRobot-analyskällor

DataRobot är en maskininlärningsplattform för att automatisera, säkerställa och accelerera prediktiv analys, som hjälper datavetare och -analytiker att bygga och utveckla korrekta förutsägelsemodeller.

Om du vill ansluta till DataRobot måste du ha skapat, eller ha åtkomst till, en modell och ha driftsatt den till en slutpunkt på DataRobot-plattformen. Slutpunkten måste kunna nås offentligt av Qlik Cloud.

https://www.datarobot.com/platform/.

Begränsningar

  • DataRobot har slutpunktskvoter:

    https://docs.datarobot.com/.

  • Resurserna som är tillgängliga på de DataRobot-tjänster där modellen har driftsatts kommer att påverka och begränsa prestanda för Qlik Sense-inläsning och diagramrespons.

  • DataRobot-kopplingen är begränsad till 200 000 rader (100 000 för DataRobot Timeseries) per begäran. Dessa skickas till slutpunktstjänsten i batchar om 2 000 rader. I scenarier när fler rader behöver bearbetas kan du använda en Loop i datainläsningsskriptet för att behandla flera rader gruppvis.

  • I ett scenario där ett program regelbundet laddas om är bästa praxis att cachelagra förutsägelser med en QVD-fil och endast skicka nya rader till förutsägelseslutpunkten. Det kommer att förbättra prestanda för Qlik Sense-programladdning och minska belastningen på DataRobot-slutpunkten.

  • När du använder DataRobot-kopplingar i ett diagramuttryck rekommenderas det att tillhandahålla datatyper för fält eftersom modellen behöver behandla dessa i rätt strängformat/numeriskt format. En begränsning med komplement på serversidan i diagramuttryck är att datatyper inte identifieras automatiskt eftersom de finns i laddningsskriptet.

  • Om du använder ett relativt kopplingsnamn och bestämmer dig för att flytta din app från ett delat utrymme till ett annat delat utrymme eller om du flyttar din app från ett delat utrymme till ditt privata utrymme kommer det att ta ett tag innan den analytiska kopplingen uppdateras för att motsvara den nya utrymmesplatsen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!