Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hugging Face -analyskällor

Använd Hugging Face-analyskopplingen för att kommunicera med Hugging Face, som förstärker dina Qlik Sense-appar med kontextuellt och analytiskt djup från en stor databas med modeller för maskininlärning.

Med Hugging Face-analyskopplingen kan du skicka data från appens konsumentinmatning, eller från data som laddats i ditt skript, till Hugging Face. Du kan ansluta till den här analyskällan från hubben, Skriptredigeraren eller inifrån en app.

Hugging Face

Komma igång med Hugging Face

Innan du kan använda denna analyskoppling måste du slutföra följande förberedande steg.

Skapa ett konto

Gå till den officiella Hugging Face-webbplatsen för att registrera ett konto. När du har skapat kontot kan du generera API-nycklar och få tillgång till andra funktioner på plattformen.

Generera en API-token

För att autentisera dig på en Hugging Face-koppling måste du ha en API-token. För att lära dig hur du skapar och hanterar API-token går du till Hugging Face-webbplatsen. Du kan behöva göra detta via dina kontoinställningar: Access Tokens.

Aktivera ML-ändpunkter i Qlik Cloud

För att använda den här kopplingen måste ändpunkter för maskininlärning aktiveras i Hanteringskonsol. Växeln finns under funktionskontroll i delavsnittet inställningar.

Mer information finns i Aktivera analyskopplingar till slutpunkter för maskininlärning.

Begränsningar

 • De olika konfigurationerna för den här kopplingen skickar data till ändpunktstjänsten med följande begränsningar:

  • Feature Extraction: Begränsa förfrågan till 40 rader per förfrågan med en maximal batchstorlek på 20 rader per gång.

  • Question Answering: Begränsa förfrågan till 25 rader per förfrågan med en maximal batchstorlek på en rad per gång.

  • Summarization: Begränsa förfrågan till 40 rader per förfrågan med en maximal batchstorlek på 20 rader per gång.

  • Sentence Similarity: Begränsa förfrågan till 10 000 rader per förfrågan med en maximal batchstorlek på 1 000 rader per gång.

  • Text Classification: Begränsa förfrågan till 40 rader per förfrågan med en maximal batchstorlek på 20 rader per gång.

  • Text Generation: Begränsa förfrågan till 40 rader per förfrågan med en maximal batchstorlek på 20 rader per gång.

  • Token Classification: Begränsa förfrågan till 40 rader per förfrågan med en maximal batchstorlek på 20 rader per gång.

  • Translation: Begränsa förfrågan till 40 rader per förfrågan med en maximal batchstorlek på 20 rader per gång.

 • I ett scenario där ett program regelbundet laddas om är bästa praxis att cachelagra maskininlärningsförutsägelser med en QVD-fil och endast skicka nya rader till slutpunkten. Det kommer att förbättra prestanda för Qlik Sense-programladdning och minska belastningen på modellens slutpunkt.

 • Resurserna som är tillgängliga på de tjänster där modellen har driftsatts kommer att påverka och begränsa prestanda för Qlik Sense-inläsning och diagramrespons.

 • När du använder Advanced Analytic-kopplingar i ett diagramuttryck rekommenderas det att tillhandahålla datatyper för fält eftersom modellen behöver behandla dessa i rätt strängformat/numeriskt format. En begränsning med komplement på serversidan i diagramuttryck är att datatyper inte identifieras automatiskt eftersom de finns i laddningsskriptet.

 • Om du använder ett relativt kopplingsnamn och bestämmer dig för att flytta din app från ett delat utrymme till ett annat delat utrymme eller om du flyttar din app från ett delat utrymme till ditt privata utrymme kommer det att ta ett tag innan den analytiska kopplingen uppdateras för att motsvara den nya utrymmesplatsen.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!