Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Qlik GeoOperations-shapefil-analyskoppling

Qlik GeoOperations-shapefil-analyskopplingar läggs till i Skriptredigeraren, i Skriptredigeraren eller från hubben.

När du har skapat en koppling kan du ladda shapefiler (ZIP-filer som innehåller SHP och DBF för ESRI-format) via kopplingen. Skriptet läggs sedan till i ditt laddningsskript.

Skapa en ny koppling

 1. I Skriptredigeraren eller Skriptredigeraren klickar du på Datakällor.

 2. Klicka på Skapa ny koppling och välj Qlik GeoOperations-shapefil i listan.

 3. Du kan också lägga till ett nytt namn för kopplingen.

 4. Klicka på Skapa.

Välj och ladda data via en Qlik GeoOperations-shapefil-koppling

När du laddar från shapefiler kan endast en enda geometrisk typ laddas åt gången. Om det finns flera typer i filen måste du välja vilken geometri som ska laddas.

 1. Under Datakopplingar klickar du på Välj data på din Qlik GeoOperations-shapefil-koppling.

 2. Under URL anger du GeoJSON-filens plats.

  Det är endast URL:er med protokollen HTTPS eller LIB som är tillåtna.

  Du kan använda filerna från datakällorna i appens utrymme med hjälp av följande syntax: lib://DataFiles/<filnamn>. Till exempel: lib://DataFiles/SalesGeographies.geojson.

  Du kan också specificera ett utrymme där filerna lagras med hjälp av följande syntax: lib://<utrymmesnamn>:DataFiles/<filnamn>. Till exempel: lib://EuropeSales:DataFiles/SalesGeographies.geojson.

  Du kan också ange en fil från en Web Storage Provider Connector med hjälp av följande syntax: lib://<Web Storage Provider>/<file name>. Till exempel: lib://Dropbox/SalesGeographies.geojson.

 3. Under Nyckelfält väljer du det fält som innehåller identiteter för varje geometri.

  Om du väljer Autogenerera genereras ett nyckelfält.

  Om du väljer Ange anger du fältnamnet.

 4. Under Teckenkodning väljer du den teckenkodning som används i GeoJSON-filen.

  Om du väljer Auto försöker kopplingen automatiskt upptäcka kodningen.

  Om du väljer Ange anger du kodningen.

 5. Under Förväntad geometrityp kan du välja vilken typ av geometri som ska laddas.

  Om du väljer Auto försöker kopplingen automatiskt att upptäcka geometritypen. Om filen innehåller flera geometrityper måste du välja vilken geometrityp du vill ladda.

 6. Under Koordinatreferenssystem väljer du CRS för de data som ska laddas.

  Data kommer projiceras från detta CRS till WGS84 (EPSG:4326) innan de laddas i appen.

  Om du väljer Auto försöker kopplingen automatiskt upptäcka CRS:en från filen. Om inget CRS hittas i filen används EPSG:4326 (WGS84).

  Anteckning om information

  Om ett CRS-värde ställs in här åsidosätts informationen i filen. Detta ska bara göras för filer där denna information saknas eller när du vet att informationen är felaktig. Filer som innehåller data med flera CRS:er stöds inte.

 7. Under Tabeller väljer du de tabeller som ska laddas.

 8. Under Fält väljer du fälten från tabellerna som ska laddas.

 9. Klicka på Infoga skript.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!