Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Anthropic (Amazon Bedrock) -analyskällor

Använd Anthropic-analyskopplingen för att kommunicera med Anthropic och förstärk dina Qlik Sense-appar med kontextuellt och analytiskt djup från generativ AI och LLM-teknik (large language model = stor språkmodell).

Med Anthropic (Amazon Bedrock)-analyskopplingen kan du skicka data från appens konsumentinmatning, eller från data som laddats i ditt skript, till Anthropic. Du kan ansluta till den här analyskällan från hubben, Skriptredigeraren eller inifrån en app.

Använd Anthropic-plattformen för att kommunicera med Claude, en uppsättning stora språkmodeller. Följande modellvarianter är tillgängliga med denna koppling:

  • Claude 2.1

  • Claude 2

  • Claude 1.3

  • Claude Instant 1.2

Komma igång med Claude

Förutsättningar

För att kunna arbeta med denna koppling måste du vara en AWS-användare med en åtkomstnyckel och en hemlig nyckel. Du måste också ha bedrock:invokemodel-behörigheten.

Aktivera ML-ändpunkter i Qlik Cloud

För att använda den här kopplingen måste ändpunkter för maskininlärning aktiveras i Hanteringskonsol. Växeln finns under funktionskontroll i delavsnittet inställningar.

Mer information finns i Aktivera analyskopplingar till slutpunkter för maskininlärning.

Begränsningar

  • Denna koppling har en begränsning på 25 rader per förfrågan, med en maximal batchstorlek på en rad som skickas åt gången.

  • Resurserna som är tillgängliga på de tjänster där modellen har driftsatts kommer att påverka och begränsa prestanda för Qlik Sense-inläsning och diagramrespons.

  • I ett scenario där ett program regelbundet laddas om är bästa praxis att cachelagra maskininlärningsförutsägelser med en QVD-fil och endast skicka nya rader till slutpunkten. Det kommer att förbättra prestanda för Qlik Sense-programladdning och minska belastningen på modellens slutpunkt.

  • Om du använder ett relativt kopplingsnamn och bestämmer dig för att flytta din app från ett delat utrymme till ett annat delat utrymme eller om du flyttar din app från ett delat utrymme till ditt personliga utrymme kommer det att ta ett tag innan den analytiska kopplingen uppdateras för att motsvara den nya utrymmesplatsen.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!