Gå till huvudinnehåll

Delvis laddning

En vanlig (ej delvis) laddning inleds alltid med att alla tabeller i den befintliga datamodellen tas bort, och sedan körs laddningsskriptet.

Detta sker inte under en delvis laddning. Då behålls istället alla tabeller i datamodellen och sedan exekveras bara Load - och Select-satser med ett inledande Add-, Merge- eller Replace-prefix. Andra datatabeller påverkas inte av kommandot. Only-argumentet anger att satsen bara ska exekveras vid delvisa laddningar och ignoreras vid vanliga (ej delvisa) laddningar.

Gör en delvis laddning med knappen Ladda. Mer information finns i Knapp. Du kan även använda Qlik Engine JSON API.

Om du vill göra delvisa laddningar enligt ett schema klickar du på More på en app och väljer sedan Schemalägg laddning. Aktivera Delvis laddning i dialogen som öppnas.