Gå till huvudinnehåll

Ta bort bildfiler från mediebiblioteket

PÅ DEN HÄR SIDAN

Ta bort bildfiler från mediebiblioteket

Mediabiblioteket innehåller de bilder som du kan använda i appen: i text- och bildvisualiseringar, på berättelsesidor och som miniatyrer för appar, ark och berättelser. 

Du kan ta bort bilder från mediebiblioteket.

Du kan öppna mediebiblioteket på flera olika sätt. Gör ett av följande:

  • I appöversikten klickar du på Edit i området för app-detaljer och klickar sedan på Image på miniatyren.
  • Om du redigerar ett ark dubbelklickar du på text- och bildvisualiseringen för att öppna redigeringsverktygsfältet och klickar sedan på Image.
  • I vyn för Data Storytelling klickar du på Image i panelen med berättelseverktyg och drar Bild till bildspelssidan. Dubbelklicka sedan inuti bildplatshållaren.

Dialogen Mediebibliotek öppnas och nu kan du ta bort bilder.

Ta bort bilder med Qlik Sense

  1. Välj mappen I appen.
  2. Markera den fil som du vill ta bort.

  3. Klicka på Delete.

    En bekräftelsedialog visas.

  4. Klicka på Ta bort.

Nu har du tagit bort bilder från mediebiblioteket.

Tips: Du kan även högerklicka på en bildfil och välja Ta bort.

See also