Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

App-gegevens in de hub opnieuw uploaden

Apps in de hub worden niet automatisch bijgewerkt wanneer hun gegevensbronnen worden bijgewerkt. Door een app te laden, wordt deze bijgewerkt met de laatste gegevens uit de gegevensbronnen van de app. U kunt handmatig uw apps laden of ladingen voor uw apps plannen.

Informatie Voor apps die reeds op de hub zijn gepubliceerd vanuit een Qlik Sense Enterprise on Windows-toepassing kunnen de gegevens niet opnieuw worden geüpload. Apps die zijn gepubliceerd vanuit Qlik Sense Enterprise on Windows kunnen worden geladen via QMC in Qlik Sense Enterprise on Windows.

Voor informatie over welke gebruikers gegevens opnieuw kunnen laden, gaat u naar:

U kunt de laadstatus van een app controleren. De status kan Geslaagd, Opnieuw laden of Mislukt zijn.

 • In de lijstweergave van apps in de kolom Laatst gewijzigd.
 • In de app-kaart in tegelweergave of gegroepeerde weergave.
InformatieDe maximale laadtijd voor een app is drie uur. Als een app er langer over doet om te laden, zal de bewerking mislukken en ontvangt u een bericht.

Het laden van app-gegevens plannen

U kunt een schema maken voor het laden van gegevens in uw app. Het schema kan gebaseerd zijn op frequentie, gegevens en tijd of op het moment dat een gegevensverzameling in de app wordt vernieuwd.

Doe het volgende als u een laadschema voor een app wilt instellen:

 1. Klik op Meer in de app en selecteer Laadschema.

 2. Klik op Schema toevoegen

 3. Als u ladingen voor het vernieuwen van gegevens wilt plannen, selecteert u Als een gegevensverzameling is vernieuwd in De app opnieuw laden

  Om een schema op tijdbasis te maken, selecteert u een van de opties onder Tijd in De app opnieuw laden.

  InformatieAls de app geen gegevensverzameling bevat die is gemaakt en vernieuwd door Qlik Cloud Gegevensintegratie, worden de koptekst Tijd en de optie Als een gegevensverzameling is vernieuwd niet weergegeven

Schema's op tijdbasis

Als u een schema op tijdbasis maakt, kunt u de interval en tijd voor de lading selecteren. U kunt ook een begindatum en een einddatum instellen. Als u geen einddatum instelt, wordt het schema doorlopend uitgevoerd. Het herhalen van ladingen kan met de volgende intervallen worden ingesteld:

 • Elk uur

  U kunt het opnieuw laden elk uur herhalen of met een interval van enkele uren.

 • Dagelijks

  U kunt het opnieuw laden dagelijks herhalen of met een interval van enkele dagen.

 • Wekelijks

  U kunt het opnieuw laden wekelijks herhalen of met een interval van enkele weken. U kunt ook selecteren op welke dagen van de week u het opnieuw laden wilt inplannen.

 • Maandelijks

  U kunt het opnieuw laden maandelijks herhalen of met een interval van enkele maanden. U kunt ook de dag van de maand en het tijdstip selecteren.

Schema's op basis van een gebeurtenis

U kunt een schema instellen om de app te laden als een gegevensverzameling in de app is vernieuwd. Deze optie is alleen beschikbaar voor apps die een gegevensverzameling bevatten die is gemaakt en vernieuwd door Qlik Cloud Gegevensintegratie. Ga voor meer informatie naar Gegevens integreren.

Laadschema's beheren

U kunt geplande ladingen bewerken voor alle apps waarvan u de eigenaar bent. Tenantbeheerders en analysebeheerders kunnen geplande herlaadtaken bekijken en verwijderen, maar niet bewerken.

U kunt een geplande lading uit een app verwijderen door het schema in te stellen op Inactief en dit op te slaan.

Beperkingen en overwegingen voor laadschema's

 • Het herlaadschema wordt gedeactiveerd als het proces vijf keer na elkaar mislukt.

 • Als u een groot aantal herlaadprocessen voor gegevens in de wachtrij of in uitvoering hebt (en daarnaast aanvullende gelijktijdige CPU- en geheugenintensieve processen), zult u merken dat sommige herlaadprocessen zo nu en dan merkbaar later dan hun geplande starttijd worden uitgevoerd.

 • Als u de AM-optie niet kunt zien bij het instellen van de laadtijd voor een schema op tijdbasis, gebruikt u de schuifbalk.

 • De data en tijden in een schema op tijdbasis worden ingesteld op uw huidige tijdzone. Qlik Sense bepaalt uw huidige tijdzone op basis van uw browserinstellingen.

 • Geplande reloads zijn niet inbegrepen voor de gepubliceerde kopie van een app. Voor gepubliceerde apps moeten geplande reloads opnieuw worden geconfigureerd op de app in de beheerde ruimte.

 • Als u een app met een planning voor opnieuw laden verplaatst naar een andere ruimte, wordt de planning voor opnieuw laden verwijderd. Maak de planning opnieuw aan in de nieuwe ruimte, indien vereist.

 • Als u gegevensverzamelingen in een app toevoegt of verwijdert met een schema Als een gegevensverzameling is vernieuwd, moet u het schema verwijderen en opnieuw maken.

 • Gedeeltelijke lading wordt niet ondersteund voor schema's Als een gegevensverzameling is vernieuwd.

Gedeeltelijke lading

Schakel Gedeeltelijke lading in om een specifiek gedeelte van het load-script uit te voeren en de bijbehorende tabellen bij te werken. U moet eerst Gedeeltelijke lading configureren in het load-script in de editor voor laden van gegevens. Zie Gedeeltelijke lading voor meer informatie.

Handmatig app-gegevens laden

U kunt een app handmatig laden door een laadtaak toe te voegen aan de wachtrij voor het laden.

 • Klik op Meer in de app en selecteer Nu laden.

De laadgeschiedenis van een app weergeven

Laadgeschiedenis bevat de laadgeschiedenis van de geselecteerde app. Gebruik deze voor het oplossen van problemen met geplande ladingen. U kunt de status, begin- en eindtijden en de duur van de vorige en huidige ladingen weergeven. U kunt ook het bijbehorende logboekbestand bekijken en downloaden.

Er zijn twee manieren om de laadgeschiedenis van een app te bekijken.

 • Klik in de lijstweergave van apps op de datum in de kolom Laatst gewijzigd en selecteer Laadgeschiedenis weergeven.
 • Selecteer Details en klik op Laadgeschiedenis.

Laadgeschiedenis van een app

Screenshot van het menu Laadgeschiedenis in Qlik Cloud.

Klik op de pagina Laadgeschiedenis op de knop Weergeven om het laadoverzicht te bekijken. U kunt desgewenst ook een gedetailleerd logboekbestand downloaden. Wanneer het limiet voor het aantal opgeslagen logboeken is bereikt, worden oude logboeken vervangen door nieuwe logboeken waarbij het eerste logboek wordt vervangen door het nieuwste enzovoort.

Mogelijk wilt u een lading van uw app annuleren als het laden te lang duurt of als de app is bijgewerkt met nieuwe gegevens en u een nieuwe lading wilt starten. Ga naar Laadgeschiedenis en klik op Annuleren om een lading te annuleren.

De geannuleerde lading verschijnt in uw Laadgeschiedenis.

Planningen voor opnieuw laden bekijken en verwijderen.

Tenantbeheerders en analysebeheerders kunnen laadschema's bekijken en verwijderen uit de Beheerconsole. Dit wordt gedaan op het tabblad Schema's.

Laadschema's beheren

Tijdstempels begrijpen: Bijgewerkt, Wijzigingsdatum en Datum laatste lading

De tijdstempel Bijgewerkt wordt onderaan elke app-tegel in de cloudhub weergegeven. Dezelfde waarde kan ook bekeken worden als u Meer in de app selecteert en vervolgens Details selecteert. Dezelfde tijdstempel wordt weergegeven in Details als Wijzigingsdatum. De indeling van de datum kan variëren. Als de app bijvoorbeeld recent is bijgewerkt, ziet de waarde Bijgewerkt op de app-tegel er mogelijk als volgt uit: 15 minuten geleden bijgewerkt.

U kunt Datum laatste lading weergeven door Meer te selecteren in de app en vervolgens Details te selecteren. Deze waarde wordt alleen bijgewerkt als de gegevens van de app worden geladen. Bij een lading worden ook de tijdstempels gewijzigd voor Bijgewerkt en Wijzigingsdatum.

Velden Wijzigingsdatum en Datum laatste lading in app Details

Detailweergave toont tijdstempels voor Datum laatste lading en Wijzigingsdatum

De volgende tabel toont de bewerkingen waarbij de tijdstempels Bijgewerkt(zelfde als Wijzigingsdatum) en Datum laatste lading worden vernieuwd:

Bewerkingen waarbij de waarden voor Bijgewerkt en Datum laatste lading worden vernieuwd
Bewerking Bijgewerkt, Wijzigingsdatum Datum laatst opnieuw geladen
Opnieuw laden Ja Ja
Naam wijzigen Ja Nee
Beschrijving wijzigen Ja Nee
Miniatuur wijzigen Ja Nee
App publiceren Ja Nee
Eigenaar wijzigen Ja Nee
Script wijzigen Ja Nee
Nieuw werkblad Nee Nee
Werkblad wijzigen Nee Nee

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!