Ga naar hoofdinhoud

App-gegevens in de cloudhub laden

Apps in de cloudhub worden niet automatisch bijgewerkt wanneer hun gegevensbronnen worden bijgewerkt. Door een app te laden, wordt deze bijgewerkt met de laatste gegevens uit de gegevensbronnen van de app. U kunt handmatig uw apps laden of ladingen voor uw apps plannen.

Opmerking: In de cloudhub kunt u geen gegevens laden voor apps die er zijn gepubliceerd vanuit een Qlik Sense Enterprise on Windows-implementatie. Apps die zijn gepubliceerd vanuit Qlik Sense Enterprise on Windows kunnen worden geladen via QMC in Qlik Sense Enterprise on Windows.

Voor informatie over welke gebruikers gegevens opnieuw kunnen laden, gaat u naar:

U kunt de laadstatus van een app controleren. De status kan Geslaagd, Opnieuw laden of Mislukt zijn

 • In de lijstweergave van apps in de kolom Laatst gewijzigd.
 • In de app-kaart in tegelweergave of gegroepeerde weergave.
Opmerking: De maximale laadtijd voor een app is drie uur. Als een app er langer over doet om te laden, zal de bewerking mislukken en ontvangt u een bericht.

Het laden van app-gegevens plannen

U kunt een schema maken voor het laden van gegevens in uw app. Qlik Sense voegt een lading toe aan de wachtrij voor het laden met de frequentie, datum en tijd die u plant. U kunt een enkele lading van de gegevens of een herhaalde lading van app-gegevens plannen.

Opmerking: Als u een groot aantal herlaadprocessen voor gegevens in de wachtrij of in uitvoering hebt (en daarnaast aanvullende gelijktijdige CPU- en geheugenintensieve processen), zult u merken dat sommige herlaadprocessen zo nu en dan merkbaar later dan hun geplande starttijd worden uitgevoerd. Als uw organisatie een voorspelbare uitvoering van planningen voor het herladen van gegevens vereist (op tijd beginnen), kunt u overwegen extra capaciteit voor dit specifieke doel toe te voegen aan uw Qlik Sense SaaS-abonnement. Zie voor meer informatie Uitgebreide apps en exclusieve capaciteit.

U kunt geplande ladingen bewerken voor alle apps waarvan u de eigenaar bent. Tenantbeheerders kunnen geplande laadtaken bekijken en verwijderen, maar niet bewerken.

Wanneer u een enkele lading plant, kunt u een specifieke datum en tijd kiezen voor het laden.

Wanneer u een herhaalde lading plant, kunt u het interval en de tijd van het laden kiezen. U kunt ook een begindatum en een einddatum instellen. Als u geen einddatum instelt, wordt het schema doorlopend uitgevoerd. Het herhalen van ladingen kan met de volgende intervallen worden ingesteld:

 • Elk uur

  U kunt het opnieuw laden instellen met intervallen van één uur of 5 minuten.

 • Dagelijks

  U kunt het opnieuw laden dagelijks herhalen of met een interval van enkele dagen.

 • Wekelijks

  U kunt het opnieuw laden wekelijks herhalen of met een interval van enkele weken. U kunt ook selecteren op welke dagen van de week u het opnieuw laden wilt inplannen.

 • Maandelijks

  U kunt het opnieuw laden maandelijks herhalen of met een interval van enkele maanden. U kunt ook de dag van de maand en het tijdstip selecteren.

 • Jaarlijks

  U kunt het opnieuw laden jaarlijks herhalen of voor het aantal maanden dat u hebt geselecteerd. U kunt ook de dag van de maand en het tijdstip selecteren.

U kunt een geplande lading uit een app verwijderen door het schema in te stellen op Inactief en dit op te slaan.

Als u een app met een planning voor opnieuw laden verplaatst naar een andere ruimte, wordt de planning voor opnieuw laden verwijderd. Maak de planning opnieuw aan in de nieuwe ruimte, indien vereist.

Opmerking: Geplande reloads zijn niet inbegrepen voor de gepubliceerde kopie van een app. Voor gepubliceerde apps moeten geplande reloads opnieuw worden geconfigureerd op de app in de beheerde ruimte.
Opmerking:

De data en tijden in het dialoogvenster Laden inplannen worden ingesteld op uw huidige tijdzone. Qlik Sense bepaalt uw huidige tijdzone op basis van uw browserinstellingen.

 1. Klik op Meer in de app en selecteer Laden inplannen.
 2. Stel het schema in op actief en maak uw schema aan.

  Tip:

  Als u de AM-optie niet kunt zien bij het instellen van de laadtijd, gebruikt u de schuifbalk.

 3. Klik op Opslaan.
Opmerking: De planning voor herladen wordt gedeactiveerd als deze vijf keer achter elkaar niet wordt uitgevoerd.

Gedeeltelijke lading

Schakel Gedeeltelijke lading in om een specifiek gedeelte van het load-script uit te voeren en de bijbehorende tabellen bij te werken. U moet eerst Gedeeltelijke lading configureren in het load-script in de editor voor laden van gegevens. Zie Gedeeltelijke lading voor meer informatie.

Handmatig app-gegevens laden

U kunt een app handmatig laden door een laadtaak toe te voegen aan de wachtrij voor het laden.

 • Klik op Meer in de app en selecteer Opnieuw laden.

De laadgeschiedenis van uw app weergeven

Laadgeschiedenis toont de laadgeschiedenis van de geselecteerde app. U kunt de status, begin- en eindtijden en de duur van de vorige en huidige ladingen weergeven. Voor mislukte ladingen kunt u ook foutlogboeken weergeven.

Er zijn twee manieren om de laadgeschiedenis van een app te bekijken.

 • Selecteer Details en klik op Laadgeschiedenis.
 • Ga in de lijstweergave van apps met de muis op de kolom Laatst gewijzigd staan en klik op Laadgeschiedenis weergeven.

Planningen voor opnieuw laden bekijken en verwijderen.

Tenantbeheerders kunnen laadschema's bekijken en verwijderen uit de Management Console. Dit wordt gedaan op het tabblad Schema's.

Laadschema's beheren