Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

App-gegevens laden

Apps in de Qlik Cloud Analyse-hub worden niet automatisch bijgewerkt wanneer hun gegevensbronnen worden bijgewerkt. Door een app te laden, wordt deze bijgewerkt met de laatste gegevens uit de gegevensbronnen van de app. App kunnen handmatig of volgens een schema opnieuw worden geladen.

Voor informatie over welke gebruikers gegevens opnieuw kunnen laden, gaat u naar:

U kunt de laadstatus van een app controleren. De status kan Geslaagd, Opnieuw laden of Mislukt zijn.

 • In de lijstweergave van apps in de kolom Laatst gewijzigd.
 • In de app-kaart in tegelweergave of gegroepeerde weergave.
InformatieDe maximale laadtijd voor een app is drie uur. Als een app er langer over doet om te laden, zal de bewerking mislukken en ontvangt u een bericht.
Informatie Voor apps die reeds op de hub zijn gepubliceerd vanuit een Qlik Sense Enterprise on Windows-toepassing kunnen de gegevens niet opnieuw worden geüpload. Apps die zijn gepubliceerd vanuit Qlik Sense Enterprise on Windows kunnen worden geladen via QMC in Qlik Sense Enterprise on Windows.

Het laden van app-gegevens plannen

U kunt een schema maken voor het laden van gegevens in uw app. Het schema kan gebaseerd zijn op frequentie, gegevens en tijd of op het moment dat een gegevensverzameling in de app wordt vernieuwd.

InformatieBepaalde acties leiden tot een wijziging van de eigenaar van de planning voor opnieuw laden. Ga voor meer informatie naar Eigendom van laadschema's.

Doe het volgende als u een laadschema voor een app wilt instellen:

 1. Klik op Meer in de app en selecteer Laadschema.

 2. Klik op Schema toevoegen

 3. Als u ladingen voor het vernieuwen van gegevens wilt plannen, selecteert u Als een gegevensverzameling is vernieuwd in De app opnieuw laden.

  Om een schema op tijdbasis te maken, selecteert u een van de opties onder Tijd in De app opnieuw laden.

  InformatieAls de app geen gegevensverzameling bevat die is gemaakt en vernieuwd door Qlik Cloud Gegevensintegratie, worden de koptekst Tijd en de optie Als een gegevensverzameling is vernieuwd niet weergegeven

Schema's op tijdbasis

Als u een schema op tijdbasis maakt, kunt u het volgende kiezen:

 • De frequentie en interval van de lading

 • De tijdzone en tijd van de dag

 • Hoe lang het schema van kracht blijft

 • Volledig of Gedeeltelijke lading

Het herhalen van ladingen kan met de volgende intervallen worden ingesteld:

 • Dagelijks: Stel het aantal keren per dag, de tijdzone en de tijd van de dag in.

 • Wekelijks: Stel de dagen van de week, het aantal keren per dag, de tijdzone en de tijd van de dag in.

 • Maandelijks: Stel de dagen van de maand, het aantal keren per dag, de tijdzone en de tijd van de dag in.

 • Jaarlijks: Stel de maanden, dagen van de maand, het aantal keren per dag, de tijdzone en de tijd van de dag in.

Voor schema's die meerdere keren per dag op basis van een interval worden uitgevoerd, kunt u ook definiëren tussen welke uren van de dag het schema wordt uitgevoerd. Geef een specifieke tijd op waarop het schema die dag start.

Standaard worden schema's voortdurend uitgevoerd, zonder einddatum. U kunt ervoor kiezen om een begindatum of een einddatum in te stellen of het schema alleen tussen twee datums uit te voeren.

Schema's op basis van een gebeurtenis

U kunt een schema instellen om de app te laden als een gegevensverzameling in de app is vernieuwd. Deze optie is alleen beschikbaar voor apps die een gegevensverzameling bevatten die is gemaakt en vernieuwd door Qlik Cloud Gegevensintegratie. Ga voor meer informatie naar Gegevens integreren.

Laadschema's beheren

U kunt geplande ladingen bewerken voor alle apps waarvan u de eigenaar bent.

Om een geplande lading uit de app te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

 1. Selecteer in de hub Meer in de app en klik op Laadschema.

 2. Klik op Verwijderen.

Tenantbeheerders en analysebeheerders kunnen geplande laadtaken bewerken en verwijderen uit de Beheerconsole. Ga voor meer informatie naar Geplande ladingen van app-gegevens beheren.

Beperkingen en overwegingen

 • Het herlaadschema wordt gedeactiveerd als het proces vijf keer na elkaar mislukt. Als u eigenaar bent van het laadschema voor de app, ontvangt u meldingen als dit gebeurt. De meldingsinstellingen kunnen voor één app, alle apps in een ruimte of alle apps in een tenant worden aangepast. Voor informatie over de eigenaar van een laadschema, raadpleegt u Eigendom van laadschema's.

 • Wanneer een eigenaar van een laadschema vertrekt of wordt verwijderd van de tenant, moet een andere gebruiker eigenaar worden van het laadschema of u moet het schema verwijderen en opnieuw maken. Anders mislukken de geplande ladingen. Voor meer informatie over het wijzigen van de eigenaar van een laadschema gaat u naar Eigendom van laadschema's.

 • Als u een groot aantal herlaadprocessen voor gegevens in de wachtrij of in uitvoering hebt (en daarnaast aanvullende gelijktijdige CPU- en geheugenintensieve processen), zult u merken dat sommige herlaadprocessen zo nu en dan merkbaar later dan hun geplande starttijd worden uitgevoerd.

 • Geplande reloads zijn niet inbegrepen voor de gepubliceerde kopie van een app. Voor gepubliceerde apps moeten geplande reloads opnieuw worden geconfigureerd op de app in de beheerde ruimte.

 • Als u een app met een planning voor opnieuw laden verplaatst naar een andere ruimte, wordt de planning voor opnieuw laden verwijderd. Maak de planning opnieuw aan in de nieuwe ruimte, indien vereist.

 • Als u gegevensverzamelingen in een app toevoegt of verwijdert met een schema Als een gegevensverzameling is vernieuwd, moet u het schema verwijderen en opnieuw maken.

 • Gedeeltelijke lading wordt niet ondersteund voor schema's Als een gegevensverzameling is vernieuwd.

Eigendom van laadschema's

Een tijdgebaseerde, geplande lading wordt uitgevoerd namens de gebruiker die de eigenaar is van het laadschema, in plaats van de eigenaar van de app. De eigenaar moet de juiste toegangsmachtigingen hebben voor de app en de gegevensbronnen om het laadschema uit te kunnen voeren. Bepaalde acties resulteren in wijzigingen in wie eigenaar is van het laadschema. De eigenaar van het laadschema wordt bepaald door de volgende regels:

 • Als u een laadschema maakt voor een app die eerder geen laadschema had, wordt u de eigenaar van dat laadschema.

 • Als een andere gebruiker een bestaand laadschema bewerkt of opslaat, wordt deze gebruiker eigenaar van het laadschema.

 • Als een andere gebruiker het load-script van de app wijzigt door bewerkingen te doen in de editor voor het laden van gegevens (of gegevens in Gegevensbeheer te laden), wordt deze persoon in de meeste gevallen eigenaar. Maar als deze gebruiker al de meest recente gebruiker is die het load-script bewerkt, wordt het eigendom van het schema niet overgedragen naar deze persoon.

 • Wanneer de distributielijst van de app wordt gemaakt of aangepast, doordat een bronbestand wordt geüpload in de sectie Rapportage of door het load-script handmatig te bewerken, wordt het load-script bewerkt. Als u dit doet en u niet de meest recente bewerker van het load-script bent, wordt u de nieuwe eigenaar van het schema voor opnieuw laden (als deze aanwezig is). Als u al de meest recente bewerker van het load-script bent, wordt het eigendom van het schema niet naar u overgedragen.

InformatieHet wordt afgeraden om alleen Gegevensbeheer te gebruiken om gezamenlijk een gegevensmodel voor de app te ontwikkelen. Ga voor meer informatie naar Gezamenlijke ontwikkeling en Gegevensbeheer.

Voor meer informatie over het gezamenlijk ontwikkelen van gevensmodellen voor apps raadpleegt u Gezamenlijk load-scripts voor gegevens ontwikkelen in gedeelde ruimten.

Gedeeltelijke lading

Schakel Gedeeltelijke lading in om een specifiek gedeelte van het load-script uit te voeren en de bijbehorende tabellen bij te werken. Bij een volledige lading worden altijd eerst alle tabellen in het bestaande gegevensmodel verwijderd en vervolgens wordt het load-script uitgevoerd. Bij een gedeeltelijke lading gebeurt dit niet. Hierbij blijven alle tabellen in het gegevensmodel behouden en worden alleen de instructies Load en Select uitgevoerd voorafgegaan door het voorvoegsel Add, Merge of Replace.

U moet eerst Gedeeltelijke lading configureren in het load-script in de editor voor laden van gegevens. Zie Gedeeltelijke lading voor meer informatie.

Handmatig app-gegevens laden

U kunt een app handmatig laden door een laadtaak toe te voegen aan de wachtrij voor het laden.

 • Klik op Meer in de app en selecteer Nu laden.

De laadgeschiedenis van een app weergeven

Laadgeschiedenis bevat de laadgeschiedenis van de geselecteerde app. Gebruik deze voor het oplossen van problemen met geplande ladingen. U kunt de status, begin- en eindtijden en de duur van de vorige en huidige ladingen weergeven. U kunt ook het bijbehorende logboekbestand bekijken en downloaden.

Er zijn twee manieren om de laadgeschiedenis van een app te bekijken.

 • Klik in de lijstweergave van apps op de datum in de kolom Laatst gewijzigd en selecteer Laadgeschiedenis weergeven.
 • Selecteer Details en klik op Laadgeschiedenis.

Laadgeschiedenis van een app

Screenshot van het menu Laadgeschiedenis in Qlik Cloud.

Klik op de pagina Laadgeschiedenis op de knop Weergeven om het laadoverzicht te bekijken. U kunt desgewenst ook een gedetailleerd logboekbestand downloaden. Wanneer het limiet voor het aantal opgeslagen logboeken is bereikt, worden oude logboeken vervangen door nieuwe logboeken waarbij het eerste logboek wordt vervangen door het nieuwste enzovoort.

Mogelijk wilt u een lading van uw app annuleren als het laden te lang duurt of als de app is bijgewerkt met nieuwe gegevens en u een nieuwe lading wilt starten. Ga naar Laadgeschiedenis en klik op Annuleren om een lading te annuleren.

De geannuleerde lading verschijnt in uw Laadgeschiedenis.

Planningen voor opnieuw laden bekijken en verwijderen.

Tenantbeheerders en analysebeheerders kunnen geplande laadtaken bekijken en verwijderen uit de Beheerconsole. Ga voor meer informatie naar Geplande ladingen van app-gegevens beheren.

Tijdstempels begrijpen: Bijgewerkt, Wijzigingsdatum en Datum laatste lading

De tijdstempel Bijgewerkt wordt onderaan elke app-tegel in de cloudhub weergegeven. Deze kan ook bekeken worden als u Meer in de app selecteert en vervolgens Details selecteert. Dezelfde tijdstempel wordt getoond als Wijzigingsdatum in Details. De indeling van de datum kan variëren. Als de app bijvoorbeeld recent is bijgewerkt, ziet de waarde Bijgewerkt op de app-tegel er mogelijk als volgt uit: 15 minuten geleden bijgewerkt.

U kunt Datum laatste lading weergeven door Meer te selecteren in de app en vervolgens Details te selecteren. Deze waarde wordt alleen bijgewerkt als de gegevens van de app worden geladen. Bij een lading worden ook de tijdstempels gewijzigd voor Bijgewerkt en Wijzigingsdatum.

Velden Wijzigingsdatum en Datum laatste lading in app Details

Detailweergave toont tijdstempels voor Datum laatste lading en Wijzigingsdatum

De volgende tabel toont de bewerkingen waarbij de tijdstempels Bijgewerkt(zelfde als Wijzigingsdatum) en Datum laatste lading worden vernieuwd:

Bewerkingen waarbij de waarden voor Bijgewerkt en Datum laatste lading worden vernieuwd
Bewerking Bijgewerkt, Wijzigingsdatum Datum laatst opnieuw geladen
Opnieuw laden Ja Ja
Naam wijzigen Ja Nee
Beschrijving wijzigen Ja Nee
Miniatuur wijzigen Ja Nee
App publiceren Ja Nee
Eigenaar wijzigen Ja Nee
Script wijzigen Ja Nee
Nieuw werkblad Nee Nee
Werkblad wijzigen Nee Nee

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!