Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Przeładowanie danych aplikacji w hubie

Aplikacje w hubie nie są automatycznie aktualizowane w przypadku aktualizacji ich źródeł danych. Ładowanie aplikacji powoduje jej zaktualizowanie z uwzględnieniem najnowszych danych z jej źródeł danych. Aplikacje można ładować ręcznie lub na podstawie harmonogramu.

Informacja Nie można przeładować danych w hubie dla aplikacji opublikowanych w hubie z wdrożenia Qlik Sense Enterprise on Windows. Aplikacje opublikowane z Qlik Sense Enterprise on Windows mogą być ładowane za pomocą konsoli QMC w Qlik Sense Enterprise on Windows.

Aby uzyskać informacje o tym, którzy użytkownicy mogą ładować dane, zobacz:

Możesz sprawdzić stan przeładowania aplikacji. Stan może mieć wartość Powodzenie, Przeładowanie lub Niepowodzenie.

 • W widoku listy aplikacji w kolumnie Ostatnia modyfikacja.
 • Na karcie aplikacji w widoku kafelków lub widoku grupowym.
InformacjaMaksymalny czas ładowania aplikacji to trzy godziny. Jeśli ładowanie aplikacji potrwa dłużej, zakończy się niepowodzeniem i otrzymasz komunikat.

Planowanie ładowania danych aplikacji

Możesz utworzyć harmonogram przeładowywania danych w swojej aplikacji. Harmonogram może być oparty na częstotliwości, datach i czasie lub przeładowanie może następować po odświeżeniu zestawu danych w aplikacji.

Aby ustawić harmonogram przeładowywania aplikacji:

 1. Kliknij Więcej na aplikacji, a następnie wybierz opcję Harmonogram przeładowania.

 2. Kliknij Dodaj harmonogram.

 3. Aby zaplanować przeładowanie po odświeżeniu danych, wybierz Po odświeżeniu zestawu danych w sekcji Załaduj aplikację.

  Aby utworzyć harmonogram oparty na czasie, wybierz dowolną z opcji w obszarze Czas w sekcji Załaduj aplikację.

  InformacjaJeśli aplikacja nie zawiera zestawu danych, który jest tworzony i odświeżany przez Integracja danych Qlik Cloud, nagłówek Godzina i opcja Po odświeżeniu zestawu danych nie są wyświetlane.

Harmonogramy oparte na czasie

Gdy planujesz harmonogram oparty na czasie, możesz wybrać interwał oraz godzinę ładowania. Możesz też ustawić datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Jeśli nie ustawisz daty zakończenia, harmonogram będzie działać nieprzerwanie. Dla powtarzających się ładowań można ustawić następujące interwały:

 • Co godzinę

  Możesz ustawić przeładowanie tak, aby było zaplanowane o danej godzinie lub w kilkugodzinnych interwałach.

 • Codziennie

  Możesz ustawić ładowanie tak, aby było zaplanowane codziennie lub w kilkudniowych interwałach.

 • Co tydzień

  Możesz ustawić ładowanie tak, aby było zaplanowane co tydzień lub w kilkutygodniowych interwałach. Możesz także wybrać dni tygodnia, w które chcesz zaplanować ładowanie.

 • Co miesiąc

  Możesz ustawić ładowanie tak, aby było zaplanowane co miesiąc lub w kilkumiesięcznych interwałach. Możesz także wybrać dzień miesiąca i godzinę.

Harmonogramy oparte na zdarzeniach

Możesz ustawić harmonogram przeładowania aplikacji tak, by następowało ono po odświeżeniu zestawu danych w aplikacji. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku aplikacji zawierających zestaw danych tworzony i odświeżany przez Integracja danych Qlik Cloud. Więcej informacji zawiera temat Integrowanie danych.

Zarządzanie harmonogramami ładowania

Zaplanowane ładowania wszystkich należących do Ciebie aplikacji możesz edytować. Administratorzy dzierżaw i analityki mogą przeglądać i usuwać zaplanowane zadania ładowania, ale nie mogą ich edytować.

Zaplanowane ładowanie można usunąć z aplikacji, ustawiając dla ładowania status Nieaktywny i zapisując.

Ograniczenia i uwagi dotyczące harmonogramów przeładowań

 • Harmonogram przeładowania jest wyłączany, jeśli nie zostanie wykonany pięć razy z rzędu.

 • W przypadku dużej liczby oczekujących w kolejce i wykonywanych procesów ładowania danych (oraz dodatkowych jednoczesnych procesów intensywnie korzystających z procesora i pamięci) można zauważyć, że niektóre procesy ładowania są wykonywane wyraźnie po zaplanowanym czasie rozpoczęcia.

 • Jeśli opcja AM jest niewidoczna podczas ustawiania czasu ładowania w harmonogramie opartym na czasie, użyj paska przewijania.

 • Daty i godziny w harmonogramie opartym na czasie są zgodne z bieżącą strefą czasową użytkownika. Qlik Sense określa bieżącą strefę czasową zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

 • Zaplanowane ładowania nie są uwzględniane w opublikowanej kopii aplikacji. W przypadku aplikacji opublikowanych należy ponownie skonfigurować zaplanowane ładowania w aplikacji w przestrzeni zarządzanej.

 • Jeśli przeniesiesz aplikację z harmonogramem ładowania między przestrzeniami, harmonogram ładowania zostanie usunięty. W razie potrzeby odtwórz harmonogram w nowej przestrzeni.

 • Jeśli dodasz lub usuniesz zestawy danych w aplikacji z harmonogramem Po odświeżeniu zestawu danych, musisz usunąć harmonogram i utworzyć go ponownie.

 • Częściowe przeładowanie nie jest obsługiwane w przypadku harmonogramów Po odświeżeniu zestawu danych.

Częściowe ładowanie

Włącz Częściowe ładowanie, aby uruchomić wstępnie zdefiniowaną część skryptu ładowania i zaktualizować odpowiednie tabele. Częściowe ładowanie należy najpierw skonfigurować w skrypcie ładowania w Edytorze ładowania danych. Więcej informacji zawiera temat Częściowe ładowanie.

Ręczne ładowanie danych aplikacji

Aplikację można załadować ręcznie, dodając zadanie ładowania do kolejki ładowania.

 • Kliknij Więcej w aplikacji i wybierz opcję Przeładuj teraz.

Wyświetlanie historii ładowania aplikacji

Historia przeładowywania zawiera historię przeładowywania wybranej aplikacji. Można ją wykorzystać w celu rozwiązania problemów dotyczących zaplanowanych przeładowań. Można wyświetlić status, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, a także czas trwania minionych i bieżących ładowań. Ponadto można wyświetlić i pobrać odpowiedni plik dziennika.

Istnieją dwa sposoby przeglądania historii ładowania aplikacji.

 • W widoku listy aplikacji kliknij datę w kolumnie Ostatnia modyfikacja i wybierz Wyświetl historię przeładowywania.
 • Wybierz Szczegóły aplikacji i kliknij Historia przeładowywania

Odświeżanie historii aplikacji

Zrzut ekranu przedstawiający menu Historia przeładowywania w Qlik Cloud.

Na stronie Historia przeładowywania kliknij przycisk Widok, aby wyświetlić podsumowanie przeładowań. Ewentualnie możesz także pobrać szczegółowy plik dziennika. Po osiągnięciu limitu przechowywanych dzienników najstarsze dzienniki są kolejno zastępowane nowymi.

Jeśli przeładowywanie aplikacji trwa zbyt długo lub zaktualizowano dane w aplikacji i chcesz rozpocząć nowe przeładowywanie, możesz chcieć anulować aktualne przeładowywanie aplikacji. Aby anulować przeładowywanie, przejdź do Historii przeładowywania i kliknij Anuluj.

Anulowanie przeładowanie pojawi się w Historii przeładowywania.

Wyświetlanie i usuwanie harmonogramów ładowania

Administratorzy dzierżawy i analityki mogą przeglądać i usuwać harmonogramy przeładowania w funkcji Konsola zarządzania. Do wykonywania tych czynności służy karta Harmonogramy.

Zarządzanie harmonogramami ładowania

Objaśnienie znaczników czasu: Zaktualizowano, Data modyfikacji i Data ostatniego przeładowania

Znacznik czasu Zaktualizowano jest wyświetlany u dołu każdego kafelka aplikacji w hubie w chmurze. Tę samą wartość można również wyświetlić, wybierając Więcej w aplikacji, a następnie wybierając Szczegóły. Ten sam znacznik czasu jest wymieniony w Szczegółach jako Data modyfikacji. Format daty może się różnić — na przykład, jeśli aplikacja została niedawno zaktualizowana, wartość Zaktualizowano na kafelku aplikacji może wyglądać tak: Zaktualizowano 15 minut temu.

Znacznik czasu Data ostatniego przeładowania można wyświetlić, wybierając Więcej w aplikacji, a następnie Szczegóły. Ta wartość jest odświeżana tylko po przeładowaniu danych aplikacji. Przeładowanie zmienia również wartości znaczników czasu Zaktualizowano oraz Data modyfikacji.

Pola Data modyfikacji oraz Data ostatniego przeładowania w Szczegółach aplikacji

Widok szczegółów wyświetla znaczniki Data ostatniego przeładowania i Data modyfikacji

W poniższej tabeli wymieniono operacje, które odświeżają znaczniki czasu Zaktualizowano (taki sam jak Data modyfikacji) oraz Data ostatniego przeładowania:

Operacje, które odświeżają wartości Zaktualizowano oraz Data ostatniego przeładowania
Operacja Zaktualizowano, Data modyfikacji Data ostatniego przeładowania
Przeładuj Tak Tak
Zmień nazwę Tak Nie
Zmień opis Tak Nie
Zmień miniaturę Tak Nie
Publikowanie aplikacji Tak Nie
Zmień właściciela Tak Nie
Zmień skrypt Tak Nie
Nowy arkusz Nie Nie
Zmień arkusz Nie Nie

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!