Przeskocz do zawartości głównej

Ładowanie danych aplikacji w hubie w chmurze

Aplikacje w hubie w chmurze nie są automatycznie aktualizowane w przypadku aktualizacji ich źródeł danych. Ładowanie aplikacji powoduje jej zaktualizowanie z uwzględnieniem najnowszych danych z jej źródeł danych. Aplikacje można ładować ręcznie lub na podstawie harmonogramu.

Uwaga: Nie można ładować danych w hubie w chmurze dla aplikacji opublikowanych do huba w chmurze z wdrożenia Qlik Sense Enterprise on Windows. Aplikacje opublikowane z Qlik Sense Enterprise on Windows mogą być ładowane za pomocą konsoli QMC w Qlik Sense Enterprise on Windows.

Aby uzyskać informacje o tym, którzy użytkownicy mogą ładować dane, zobacz:

Możesz sprawdzić stan załadowania aplikacji. Stan może mieć wartość Powodzenie, Przeładowanie lub Niepowodzenie

 • W widoku listy aplikacji w kolumnie Ostatnia modyfikacja.
 • Na karcie aplikacji w widoku kafelków lub widoku grupowym.
Uwaga: Maksymalny czas ładowania aplikacji to trzy godziny. Jeśli ładowanie aplikacji potrwa dłużej, zakończy się niepowodzeniem i otrzymasz komunikat.

Planowanie ładowania danych aplikacji

Możesz utworzyć harmonogram ładowania danych w swojej aplikacji. Qlik Sense dodaje ładowanie do kolejki ładowania zgodnie z częstotliwością, datą i godziną, które określisz w harmonogramie. Możesz zaplanować pojedyncze ładowanie danych albo powtarzające się ładowanie danych aplikacji.

Uwaga: W przypadku dużej liczby oczekujących w kolejce i wykonywanych procesów ładowania danych (oraz dodatkowych jednoczesnych procesów intensywnie korzystających z procesora i pamięci) można zauważyć, że niektóre procesy ładowania są wykonywane wyraźnie po zaplanowanym czasie rozpoczęcia. Jeśli Twoja organizacja wymaga przewidywalnego wykonywania harmonogramów ładowania danych (rozpoczynanego punktualnie), rozważ dodanie dedykowanej pojemności do subskrypcji Qlik Sense SaaS. Więcej informacji zawiera temat Rozszerzone aplikacje i dedykowana pojemność.

Zaplanowane ładowania wszystkich należących do Ciebie aplikacji możesz edytować. Administratorzy dzierżaw mogą przeglądać i usuwać zaplanowane zadania ładowania, ale nie mogą ich edytować.

Gdy planujesz pojedyncze ładowanie, wybierz konkretną datę i godzinę ładowania.

Gdy planujesz powtarzające się ładowanie, wybierz interwał oraz godzinę ładowania. Możesz też ustawić datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Jeśli nie ustawisz daty zakończenia, harmonogram będzie działać nieprzerwanie. Dla powtarzających się ładowań można ustawić następujące interwały:

 • Co godzinę

  Możesz ustawić ładowanie tak, aby było zaplanowane o równej godzinie lub z 5-minutowymi interwałami.

 • Codziennie

  Możesz ustawić ładowanie tak, aby było zaplanowane codziennie lub w kilkudniowych interwałach.

 • Co tydzień

  Możesz ustawić ładowanie tak, aby było zaplanowane co tydzień lub w kilkutygodniowych interwałach. Możesz także wybrać dni tygodnia, w które chcesz zaplanować ładowanie.

 • Co miesiąc

  Możesz ustawić ładowanie tak, aby było zaplanowane co miesiąc lub w kilkumiesięcznych interwałach. Możesz także wybrać dzień miesiąca i godzinę.

 • Co roku

  Możesz ustawić ładowanie tak, aby było zaplanowane co rok lub w wybranych kilkumiesięcznych interwałach. Możesz także wybrać dzień miesiąca i godzinę.

Zaplanowane ładowanie można usunąć z aplikacji, ustawiając dla ładowania status Nieaktywny i zapisując.

Jeśli przeniesiesz aplikację z harmonogramem ładowania między przestrzeniami, harmonogram ładowania zostanie usunięty. W razie potrzeby odtwórz harmonogram w nowej przestrzeni.

Uwaga: Zaplanowane ładowania nie są uwzględniane w opublikowanej kopii aplikacji. W przypadku aplikacji opublikowanych należy ponownie skonfigurować zaplanowane ładowania w aplikacji w przestrzeni zarządzanej.
Uwaga:

Daty i godziny w oknie dialogowym harmonogramu ładowania są oparte na bieżącej strefie czasowej użytkownika. Qlik Sense określa bieżącą strefę czasową zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

 1. Kliknij Więcej na aplikacji, a następnie wybierz opcję Zaplanuj przeładowanie.
 2. Ustaw harmonogram jako aktywny i utwórz harmonogram.

  Porada:

  Jeśli opcja AM jest niewidoczna podczas ustawiania czasu ładowania, użyj paska przewijania.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.
Uwaga: Harmonogram ładowania jest dezaktywowany, jeśli nie zostanie wykonany pięć razy z rzędu.

Częściowe ładowanie

Włącz Częściowe ładowanie, aby uruchomić wstępnie zdefiniowaną część skryptu ładowania i zaktualizować odpowiednie tabele. Częściowe ładowanie należy najpierw skonfigurować w skrypcie ładowania w Edytorze ładowania danych. Więcej informacji zawiera temat Częściowe ładowanie.

Ręczne ładowanie danych aplikacji

Aplikację można załadować ręcznie, dodając zadanie ładowania do kolejki ładowania.

 • Kliknij Więcej w aplikacji i wybierz opcję Przeładuj.

Wyświetlanie historii ładowania aplikacji

Obszar Historia ładowania zawiera historię ładowania wybranej aplikacji. Można wyświetlić status, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, a także czas trwania minionych i bieżących ładowań. W przypadku ładowań zakończonych niepowodzeniem można również zobaczyć dzienniki błędów.

Istnieją dwa sposoby przeglądania historii ładowania aplikacji.

 • Wybierz Szczegóły aplikacji i kliknij Odśwież historię
 • W widoku listy aplikacji najedź kursorem na kolumnę Ostatnia modyfikacja i kliknij Wyświetl historię przeładowywania.

Wyświetlanie i usuwanie harmonogramów ładowania

Administratorzy dzierżawy mogą przeglądać i usuwać harmonogramy ładowania w funkcji Management Console. Do wykonywania tych czynności służy karta Harmonogramy.

Zarządzanie harmonogramami ładowania