Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Uygulama verilerini yeniden yükleme

Veri kaynakları güncellendiğinde, Qlik Cloud Analizleri hub'ındaki uygulamalar otomatik olarak güncellenmez. Bir uygulamayı yüklemek, uygulama veri kaynaklarından en yeni verilerle uygulamayı günceller. Uygulama yeniden yüklemeleri, manuel veya zamanlanmış olabilir.

Bilgi notuQlik Sense Enterprise on Windows dağıtımından, hub'da yayınlanan uygulamalar için verileri hub'da yeniden yükleyemezsiniz. Qlik Sense Enterprise on Windows üzerinden yayınlanan uygulamalar, Qlik Sense Enterprise on Windows içinde QMC kullanılarak yeniden yüklenebilir.

Hangi kullanıcıların verileri yeniden yükleyebileceği hakkında bilgi için bk.:

Bir uygulamanın yeniden yükleme durumunu denetleyebilirsiniz. Durum Başarılı, Yeniden Yükleniyor veya Başarısız olabilir.

 • Uygulamaların liste görünümünde Son değiştirme sütununda.
 • Uygulama kartında kutucuk görünümünde veya gruplanmış görünümde.
Bilgi notuBir uygulamanın maksimum yeniden yükleme süresi üç saattir. Bir uygulamanın yeniden yüklenmesi bundan daha uzun sürerse başarısız olur ve bir mesaj alırsınız.

Uygulama verilerini yüklemeyi zamanlama

Uygulamanızda yeniden veri yüklemek için bir zaman çizelgesi oluşturabilirsiniz. Zaman çizelgesi sıklığı, tarih ve saati veya uygulamadaki bir veri setinin yenilenmesini temel alabilir.

Bilgi notuBelirli eylemler, yeniden yükleme zaman çizelgesinin sahipliğinin değişmesine neden olur. Daha fazla bilgi için bk. Yeniden yükleme zamanlamalarının sahipliği.

Bir uygulamaya bir yeniden yükleme zaman çizelgesi ayarlamak için:

 1. Uygulamada Daha fazla üzerine tıklayın ve Yeniden yükleme zamanlaması'nı seçin.

 2. Zamanlama ekle'ye tıklayın.

 3. Veriler yenilendiğinde yeniden yükleme zamanlamak için, Uygulamayı yeniden yükle'de Bir veri kümesi yenilendiğinde'yi seçin.

  Zamanı temel alan bir zamanlama oluşturmak için, Uygulamayı yeniden yükle'de Zaman altındaki seçeneklerden birini işaretleyin.

  Bilgi notuUygulama, Qlik Cloud Veri Entegrasyonu tarafından yenilenen bir veri kümesi içermiyorsa, Zaman başlığı ve Veri kümesi yenilendiğinde seçeneği görüntülenmez.

Zaman tabanlı zamanlamalar

Zaman tabanlı bir zamanlama oluşturduğunuzda şunları seçebilirsiniz:

 • Yeniden yüklemenin sıklığı ve aralığı

 • Saat dilimi ve günün saati

 • Zamanlamanın ne kadar süre etkili olacağı

 • Tam veya Kısmi yeniden yükleme

Yinelenen yüklemeler aşağıdaki aralıklarda ayarlanabilir:

 • Günlük: Günlük sıklığı, saat dilimini ve günün saatini ayarlayın.

 • Haftalık: Haftanın günlerini, günlük sıklığı, saat dilimini ve günün saatini ayarlayın.

 • Aylık: Ayın günlerini, günlük sıklığı, saat dilimini ve günün saatini ayarlayın.

 • Yıllık: Ayları, ayın günlerini, günlük sıklığı, saat dilimini ve günün saatini ayarlayın.

Herhangi bir zaman aralığında günde birkaç kez çalışan programlamalara yönelik olarak, gün içinde programlamanın çalıştırılacağı saatleri de tanımlayabilirsiniz. Programlamanın o gün çalışması belirli bir saat belirtin.

Varsayılan olarak, zamanlamalar bitiş tarihi olmadan sürekli olarak çalışır. Bir başlangıç tarihi ve bir bitiş tarihi belirlemeyi veya zamanlamayı yalnızca iki tarih arasında çalıştırmayı seçebilirsiniz.

Olay tabanlı zamanlamalar

Uygulamadaki bir veri kümesi yenilendiğinde uygulamayı yeniden yüklemek için bir zamanlama ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek, yalnızca Qlik Cloud Veri Entegrasyonu tarafından oluşturulan ve yenilenen bir veri kümesi içeren uygulamalarda bulunur. Daha fazla bilgi için bk. Verileri entegre etme.

Yükleme zamanlamalarını yönetme

Sahip olduğunuz tüm uygulamalar için zamanlanan yeniden yüklemeleri düzenleyebilirsiniz.

Zamanlanmış bir yeniden yüklemeyi uygulamadan kaldırmak için:

 1. Hub'da, uygulama üzerinden Daha fazla simgesini seçin ve Yeniden yükleme zamanlaması'na tıklayın.

 2. Sil'e tıklayın.

Kiracı yöneticileri ve analiz yöneticileri Yönetim Konsolu içinde programlanan yeniden yükleme görevlerini düzenleyebilir ve silebilir. Daha fazla bilgi için bk. Uygulama verilerinin programlanan yeniden yüklemelerini yönetme.

Sınırlamalar ve dikkate alınacak noktalar

 • Arka arkaya beş kez çalıştırılamazsa yeniden yükleme programı kapatılır. Uygulama için yeniden yükleme zamanlamasına sahipseniz bu gerçekleştiğinde bildirim alırsınız. Bildirim ayarları, tek bir uygulama, bir alandaki tüm uygulamalar veya kiracıdaki tüm uygulamalar için özelleştirilebilir. Bir yeniden yükleme zamanlamasının sahibi hakkında bilgi için bk. Yeniden yükleme zamanlamalarının sahipliği.

 • Bir yeniden yükleme programının sahibi kiracıdan ayrılır veya silinirse başka bir kullanıcının yeniden yükleme programının sahipliğini alması veya silip yeniden oluşturması gerekir. Aksi takdirde, zamanlanmış yeniden yüklemeler başarısız olur. Bu sahipliğin nasıl değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi için bk. Yeniden yükleme zamanlamalarının sahipliği.

 • Çok sayıda kuyruğa alınmış ve yürütülmekte olan veri yeniden yükleme işlemleriniz (ayrıca ek eşzamanlı CPU ve yoğun bellek kullanan işlemleriniz) varsa, bazı durumlarda yeniden yükleme işlemlerinden bazılarının planlanan başlangıç zamanından belirgin şekilde daha sonra yürütüldüğünü fark edebilirsiniz

 • Bir uygulamanın yayınlanan kopyası için programlanmış yeniden yüklemeler dahil değildir. Yayınlanan uygulamalar, yönetilen alanda uygulamada yeniden yapılandırılmış zamanlanmış yeniden yüklemeler içermelidir.

 • Yeniden yükleme planı olan bir uygulamayı alanlar arasında taşırsanız, yeniden yükleme planı silinir. Gerekirse programı yeni alanda yeniden oluşturun.

 • Bir uygulamada Bir veri kümesi yenilendiğinde zamanlaması ile veri kümeleri ekler veya kaldırırsanız, zamanlamayı kaldırıp yeniden oluşturmalısınız.

 • Bir veri kümesi yenilendiğinde zamanlamaları için kısmi yeniden yükleme desteklenmez.

Yeniden yükleme zamanlamalarının sahipliği

Zamana dayalı zamanlanmış bir yeniden yükleme, uygulama sahibi yerine yeniden yükleme zamanlamasının sahibi olan kullanıcı adına çalışır. Yeniden yükleme zamanlamasının başarılı bir şekilde çalışması için, yeniden yükleme zamanlaması sahibinin uygulamaya ve veri kaynaklarına doğru erişime sahip olması gerekir. Belirli eylemler, yeniden yükleme programının kime ait olduğu konusunda değişikliklere neden olur. Yeniden yükleme programı sahibi aşağıdaki kurallara göre belirlenir:

 • Daha önce yeniden yükleme zamanlaması bulunmayan bir uygulama için bir yeniden yükleme zamanlaması oluşturduğunuzda, o yeniden yükleme zamanlamasının sahibi olursunuz.

 • Başka bir kullanıcı, mevcut bir yeniden yükleme zamanlamasını düzenler ya da kaydederse sahiplik ona aktarılır.

 • Başka bir kullanıcı, Veri yükleme düzenleyicisinde düzenlemeler yaparak (veya Veri yöneticisi içine veri yükleyerek) uygulamanın yükleme kodunu değiştirirse çoğu durumda sahiplik ona aktarılır. Bununla birlikte, bu kullanıcı zaten yükleme kodunu düzenleyen en son kullanıcıysa zamanlamanın sahipliği ona aktarılmaz.

 • Raporlamabölümüne kaynak dosyası yükleyerek veya komut dosyasını manuel olarak düzenleyerek bir uygulamanın dağıtım listesi oluşturulduğunda ya da değiştirildiğinde komut dosyası düzenlenir. Bunu yapmanız ve komut dosyasının en son düzenleyicisinin siz olmamanız durumunda, varsa uygulama yeniden yükleme zamanlamasının yeni sahibi siz olacaksınız. Zaten yükleme kodunun en son düzenleyicisi zaten sizseniz zamanlamanın sahipliği size aktarılmaz.

Bilgi notuUygulamanın veri modelini iş birliği içinde geliştirmek için Veri yöneticisi kullanılması önerilmez. Daha fazla bilgi için bk. İş birliğine dayalı geliştirme ve Veri yöneticisi.

Uygulama veri modellerini ortak olarak geliştirme hakkında daha fazla bilgi için bk. Paylaşılan alanlarda veri yükleme komut dosyalarını iş birliği içinde geliştirme.

Kısmi yeniden yükleme

Komut dosyasının önceden tanımlanmış bir bölümünü çalıştırmak ve ilgili tabloları güncellemek için Kısmi yeniden yükleme'yi etkinleştirin. Bir tam yeniden yükleme mevcut veri modelindeki tüm tabloları silerek başlar, ardından yükleme kodunu çalıştırır. Kısmi yeniden yükleme bunu yapmaz. Bunun yerine, tüm tabloları veri modelinde tutar ve ardından yalnızca bir Add, Merge veya Replace öneki olan Load ve Select deyimlerini yürütür.

Kısmi yeniden yükleme, önce Veri yükleme düzenleyicisindeki komut dosyasında yapılandırılmalıdır. Bilgi için bk. Kısmi yeniden yükleme.

Uygulama verilerini el ile yükleme

Yükleme kuyruğuna bir yükleme görevi ekleyerek uygulamayı el ile yükleyebilirsiniz.

 • Uygulamada Daha fazla üzerine tıklayın ve Şimdi yeniden yükle'yi seçin.

Uygulamanın yeniden yükleme geçmişini görüntüleme

Yeniden yükleme geçmişi seçili uygulamanın yeniden yükleme geçmişini içerir. Zamanlanmış yeniden yükleme sorunlarını gidermeye yardımcı olması için kullanın. Geçmiş ve güncel yeniden yüklemelerin durumunu, başlangıç ve bitiş zamanlarını ve sürelerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca karşılık gelen bir günlük dosyasını görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

Bir uygulamanın yeniden yükleme geçmişini görüntülemenin iki yolu vardır.

 • Uygulamaların liste görünümünde Son değiştirme sütunundaki tarihe tıklayın ve Yeniden yükleme geçmişini görüntüle'yi seçin.
 • Bir uygulamanın Ayrıntılar'ını seçin veya Yeniden yükleme geçmişi'ne tıklayın.

Uygulamanın yeniden yükleme geçmişi

Qlik Cloud'daki Yeniden Yükleme Geçmişi menüsünün ekran görüntüsü.

Yeniden yükleme özetini görüntülemek için Yeniden yükleme geçmişi sayfasında Görüntüle düğmesine tıklayın. İsterseniz ayrıntılı bir günlük dosyasını da indirebilirsiniz. Depolanan günlük sayısı sınırına ulaşıldığında yeni günlükler, ilk giren ilk çıkar esasında eskilerinin yerini alır.

Uygulamanızın yeniden yüklenmesi çok uzun sürüyorsa veya uygulama yeni verilerle güncellendiği için yeni bir yeniden yükleme başlatmak istiyorsanız uygulamanızın bir yeniden yüklemesini iptal etmek isteyebilirsiniz. Bir yeniden yüklemeyi iptal etmek için Yeniden yükleme geçmişi'ne gidin ve İptal'e tıklayın.

İptal edilen yeniden yüklemeyi Yeniden yükleme geçmişi'nizde görebilirsiniz.

Yeniden yükleme zamanlamalarını görüntüleme ve silme

Kiracı yöneticileri ve analiz yöneticileri Yönetim Konsolu içinde programlanan yeniden yükleme görevlerini görüntüleyebilir ve silebilir. Daha fazla bilgi için bk. Uygulama verilerinin programlanan yeniden yüklemelerini yönetme.

Zaman damgalarını anlama: Güncelleme tarihi, Değiştirme tarihi ve Son yeniden yükleme tarihi

Güncelleme tarihi zaman damgası bulut hub'ındaki her uygulama kutucuğunun altında görüntülenir. Uygulamada Daha fazla ve ardından Ayrıntılar öğesi seçilerek de görüntülenebilir. Aynı zaman damgası Ayrıntılar'da Değiştirilme tarihi olarak listelenir. Tarih biçimi farklı olabilir; örneğin, uygulama yakın zamanda güncellendiyse uygulama kutucuğundaki Güncelleme tarihi değeri aşağıdaki gibi görünebilir: 15 dakika önce güncellendi.

Son yeniden yükleme tarihi, uygulamada Daha fazla ve ardından Ayrıntılar seçilerek görüntülenir. Bu değer, yalnızca uygulamanın verileri yeniden yüklendiğinde yenilenir. Yeniden yükleme işlemi, Güncelleme tarihi ve Değiştirme tarihi zaman damgalarını da değiştirir.

Uygulamanın Ayrıntılar bölümünde Değiştirme tarihi ve Son yeniden yükleme tarihi alanları

Ayrıntılar görünümü, Son yeniden yükleme tarihi ve Değiştirme tarihi zaman damgalarını görüntüler

Aşağıdaki tabloda, Güncelleme tarihi (Değiştirme tarihi ile aynı) ve Son yeniden yükleme tarihi zaman damgalarını yenileyen işlemler listelenmiştir:

Güncelleme tarihi ve Son yeniden yükleme tarihi değerlerini yenileyen işlemler
İşlem Güncelleme tarihi, Değiştirme tarihi Son yeniden yükleme tarihi
Yeniden yükle Evet Evet
Adı değiştir Evet Hayır
Açıklamayı değiştir Evet Hayır
Küçük resmi değiştir Evet Hayır
Uygulamayı yayınla Evet Hayır
Sahibi değiştir Evet Hayır
Komut dosyasını değiştir Evet Hayır
Yeni sayfa Hayır Hayır
Sayfayı değiştir Hayır Hayır

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!