Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Bulut hub'ında uygulama verilerini yeniden yükleme

Veri kaynakları güncellendiğinde, bulut hub'ındaki uygulamalar otomatik olarak güncellenmez. Bir uygulamayı yüklemek, uygulama veri kaynaklarından en yeni verilerle uygulamayı günceller. Uygulamalarınızı manuel olarak yükleyebilir veya uygulamalarınızın yüklenmesini zamanlayabilirsiniz.

Bilgi notuQlik Sense Enterprise on Windows dağıtımından bulut hub'ına yayınlanan uygulamalar için bulut hub'ında verileri yeniden yükleyemezsiniz. Qlik Sense Enterprise on Windows üzerinden yayınlanan uygulamalar, Qlik Sense Enterprise on Windows içinde QMC kullanılarak yeniden yüklenebilir.

Hangi kullanıcıların verileri yeniden yükleyebileceği hakkında bilgi için bkz.:

Bir uygulamanın yeniden yükleme durumunu denetleyebilirsiniz. Durum Başarılı, Yeniden Yükleniyor veya Başarısız olabilir.

 • Uygulamaların liste görünümünde Son değiştirme sütununda.
 • Uygulama kartında kutucuk görünümünde veya gruplanmış görünümde.
Bilgi notuBir uygulamanın maksimum yeniden yükleme süresi üç saattir. Bir uygulamanın yeniden yüklenmesi bundan daha uzun sürerse başarısız olur ve bir mesaj alırsınız.

Uygulama verilerini yüklemeyi zamanlama

Uygulamanızda yeniden veri yüklemek için bir zaman çizelgesi oluşturabilirsiniz. Zaman çizelgesi sıklığı, tarih ve saati veya uygulamadaki bir veri setinin yenilenmesini temel alabilir.

Bir uygulamaya bir yeniden yükleme zaman çizelgesi ayarlamak için:

 1. Uygulamada Daha fazla üzerine tıklayın ve Yeniden yükleme zamanlaması'nı seçin.

 2. Zamanlama ekle'ye tıklayın.

 3. Veriler yenilendiğinde yeniden yükleme zamanlamak için, Uygulamayı yeniden yükle'de Bir veri kümesi yenilendiğinde'yi seçin

  Zamanı temel alan bir zamanlama oluşturmak için, Uygulamayı yeniden yükle'de Zaman altındaki seçeneklerden birini işaretleyin.

  Bilgi notuUygulama, Qlik Cloud Veri Entegrasyonu tarafından yenilenen bir veri kümesi içermiyorsa, Zaman başlığı ve Veri kümesi yenilendiğinde seçeneği görüntülenmez.

Zaman tabanlı zamanlamalar

Zamanı temel alan bir zamanlama oluşturduğunuzda, yeniden yükleme aralığını ve zamanını seçebilirsiniz. Bir başlangıç tarihi ve bitiş tarihi de ayarlayabilirsiniz. Bir bitiş tarihi ayarlamazsanız zamanlama sürekli olarak çalıştırılır. Yinelenen yüklemeler aşağıdaki aralıklarda ayarlanabilir:

 • Saatlik

  Yeniden yükleme zamanlamasını saate göre veya belirli sayıda saatlik bir aralığa göre ayarlayabilirsiniz.

 • Günlük

  Yeniden yüklemeyi günlük olarak veya birkaç günlük aralıklarla zamanlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 • Haftalık

  Yeniden yüklemeyi haftalık olarak veya birkaç haftalık aralıklarla zamanlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeniden yüklemenin zamanlanacağı haftanın günlerini de seçebilirsiniz.

 • Aylık

  Yeniden yüklemeyi aylık olarak veya birkaç aylık aralıklarla zamanlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayın gününü veya günün saatini de seçebilirsiniz.

Olay tabanlı zamanlamalar

Uygulamadaki bir veri kümesi yenilendiğinde uygulamayı yeniden yüklemek için bir zamanlama ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek, yalnızca Qlik Cloud Veri Entegrasyonu tarafından oluşturulan ve yenilenen bir veri kümesi içeren uygulamalarda bulunur. Daha fazla bilgi için bkz. Verileri entegre etme.

Yükleme zamanlamalarını yönetme

Sahip olduğunuz tüm uygulamalar için zamanlanan yeniden yüklemeleri düzenleyebilirsiniz. Kiracı yöneticileri ve analiz yöneticileri planlanmış yeniden yükleme görevlerini görüntüleyebilir ve silebilir ancak düzenleyemez.

Zamanlamayı Etkin değil olarak ayarlayıp kaydederek zamanlanmış bir yüklemeyi uygulamadan kaldırabilirsiniz.

Yeniden yükleme zamanlamaları için sınırlamalar ve değerlendirmeler

 • Arka arkaya beş kez çalıştırılamazsa yeniden yükleme programı devre dışı bırakılır.

 • Çok sayıda kuyruğa alınmış ve yürütülmekte olan veri yeniden yükleme işlemleriniz (ayrıca ek eşzamanlı CPU ve yoğun bellek kullanan işlemleriniz) varsa, bazı durumlarda yeniden yükleme işlemlerinden bazılarının planlanan başlangıç zamanından belirgin şekilde daha sonra yürütüldüğünü fark edebilirsiniz Kuruluşunuz veri yeniden yükleme programlarının (zamanında başlama) öngörülebilir şekilde yürütülmesini gerektiriyorsa, Qlik Sense SaaS aboneliğinize özel kapasite eklemeyi düşünün. Daha fazla bilgi için bkz. Genişletilmiş uygulamalar ve ayrılmış kapasite.

 • Zaman tabanlı bir zamanlamanın yeniden yükleme zamanını ayarlarken ÖÖ seçeneğini göremezseniz, kaydırma çubuğunu kullanın.

 • Zaman tabanlı bir zamanlamadaki tarih ve saatler geçerli saat diliminizi kullanır. Qlik Sense, tarayıcı ayarlarınıza bağlı olarak güncel saat diliminizi belirler.

 • Bir uygulamanın yayınlanan kopyası için programlanmış yeniden yüklemeler dahil değildir. Yayınlanan uygulamalar, yönetilen alanda uygulamada yeniden yapılandırılmış zamanlanmış yeniden yüklemeler içermelidir.

 • Yeniden yükleme planı olan bir uygulamayı alanlar arasında taşırsanız, yeniden yükleme planı silinir. Gerekirse programı yeni alanda yeniden oluşturun.

 • Bir uygulamada Bir veri kümesi yenilendiğinde zamanlaması ile veri kümeleri ekler veya kaldırırsanız, zamanlamayı kaldırıp yeniden oluşturmalısınız.

 • Bir veri kümesi yenilendiğinde zamanlamaları için kısmi yeniden yükleme desteklenmez.

Kısmi yeniden yükleme

Komut dosyasının önceden tanımlanmış bir bölümünü çalıştırmak ve ilgili tabloları güncellemek için Kısmi yeniden yükleme'yi etkinleştirin. Kısmi yeniden yükleme, önce Veri yükleme düzenleyicisindeki komut dosyasında yapılandırılmalıdır. Bilgi için bkz. Kısmi yeniden yükleme.

Uygulama verilerini el ile yükleme

Yükleme kuyruğuna bir yükleme görevi ekleyerek uygulamayı el ile yükleyebilirsiniz.

 • Uygulamada Daha fazla üzerine tıklayın ve Şimdi yeniden yükle'yi seçin.

Uygulamanın yeniden yükleme geçmişini görüntüleme

Yeniden yükleme geçmişi seçili uygulamanın yeniden yükleme geçmişini içerir. Zamanlanmış yeniden yükleme sorunlarını gidermeye yardımcı olması için kullanın. Geçmiş ve güncel yeniden yüklemelerin durumunu, başlangıç ve bitiş zamanlarını ve sürelerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca karşılık gelen bir günlük dosyasını görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

Bir uygulamanın yeniden yükleme geçmişini görüntülemenin iki yolu vardır.

 • Uygulamaların liste görünümünde Son değiştirme sütunundaki tarihe tıklayın ve Yeniden yükleme geçmişini görüntüle'yi seçin.
 • Bir uygulamanın Ayrıntılar'ını seçin veya Yeniden yükleme geçmişi'ne tıklayın.

Uygulamanın yeniden yükleme geçmişi

Qlik Cloud'daki Yeniden Yükleme Geçmişi menüsünün ekran görüntüsü.

Yeniden yükleme özetini görüntülemek için Yeniden yükleme geçmişi sayfasında Görüntüle düğmesine tıklayın. İsterseniz ayrıntılı bir günlük dosyasını da indirebilirsiniz. Depolanan günlük sayısı sınırına ulaşıldığında yeni günlükler, ilk giren ilk çıkar esasında eskilerinin yerini alır.

Uygulamanızın yeniden yüklenmesi çok uzun sürüyorsa veya uygulama yeni verilerle güncellendiği için yeni bir yeniden yükleme başlatmak istiyorsanız uygulamanızın bir yeniden yüklemesini iptal etmek isteyebilirsiniz. Bir yeniden yüklemeyi iptal etmek için Yeniden yükleme geçmişi'ne gidin ve İptal'e tıklayın.

İptal edilen yeniden yüklemeyi Yeniden yükleme geçmişi'nizde görebilirsiniz.

Yeniden yükleme zamanlamalarını görüntüleme ve silme

Kiracı ve analiz yöneticileri Yönetim Konsolu içinde yeniden yükleme zamanlamalarını görüntüleyebilir ve silebilir. Bu, Zamanlamalar sekmesinde yapılır.

Yükleme zamanlamalarını yönetme

Zaman damgalarını anlama: Güncelleme tarihi, Değiştirme tarihi ve Son yeniden yükleme tarihi

Güncelleme tarihi zaman damgası bulut hub'ındaki her uygulama kutucuğunun altında görüntülenir. Aynı değer, uygulamada Daha fazla ve ardından Ayrıntılar öğesi seçilerek de görüntülenebilir. Aynı zaman damgası, Ayrıntılar bölümünde Değiştirme tarihi olarak listelenir. Tarihin biçimi farklı olabilir; örneğin, uygulama yakın zamanda güncellendiyse, uygulama kutucuğundaki Güncelleme tarihi değer şu şekilde görünebilir: 15 dakika önce güncellendi.

Son yeniden yükleme tarihi, uygulamada Daha fazla ve ardından Ayrıntılar seçilerek görüntülenir. Bu değer, yalnızca uygulamanın verileri yeniden yüklendiğinde yenilenir. Yeniden yükleme işlemi, Güncelleme tarihi ve Değiştirme tarihi zaman damgalarını da değiştirir.

Uygulamanın Ayrıntılar bölümünde Değiştirme tarihi ve Son yeniden yükleme tarihi alanları

Ayrıntılar görünümü, Son yeniden yükleme tarihi ve Değiştirme tarihi zaman damgalarını görüntüler

Aşağıdaki tabloda, Güncelleme tarihi(Değiştirme tarihi ile aynı) ve Son yeniden yükleme tarihi zaman damgalarını yenileyen işlemler listelenmiştir:

Güncelleme tarihi ve Son yeniden yükleme tarihi değerlerini yenileyen işlemler
İşlem Güncelleme tarihi, Değiştirme tarihi Son yeniden yükleme tarihi
Yeniden yükle Evet Evet
Adı değiştir Evet Hayır
Açıklamayı değiştir Evet Hayır
Küçük resmi değiştir Evet Hayır
Uygulamayı yayınla Evet Hayır
Sahibi değiştir Evet Hayır
Komut dosyasını değiştir Evet Hayır
Yeni sayfa Hayır Hayır
Sayfayı değiştir Hayır Hayır