Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Bulut hub'ında uygulama verilerini yeniden yükleme

Veri kaynakları güncellendiğinde, bulut hub'ındaki uygulamalar otomatik olarak güncellenmez. Bir uygulamayı yüklemek, uygulama veri kaynaklarından en yeni verilerle uygulamayı günceller. Uygulamalarınızı manuel olarak yükleyebilir veya uygulamalarınızın yüklenmesini zamanlayabilirsiniz.

Not: Qlik Sense Enterprise on Windows dağıtımından bulut hub'ına yayınlanan uygulamalar için bulut hub'ında verileri yeniden yükleyemezsiniz. Qlik Sense Enterprise on Windows üzerinden yayınlanan uygulamalar, Qlik Sense Enterprise on Windows içinde QMC kullanılarak yeniden yüklenebilir.

Hangi kullanıcıların verileri yeniden yükleyebileceği hakkında bilgi için bkz.:

Bir uygulamanın yeniden yükleme durumunu denetleyebilirsiniz. Durum Başarılı, Yeniden Yükleniyor veya Başarısız olabilir.

 • Uygulamaların liste görünümünde Son değiştirme sütununda.
 • Uygulama kartında kutucuk görünümünde veya gruplanmış görünümde.
Not: Bir uygulamanın maksimum yeniden yükleme süresi üç saattir. Bir uygulamanın yeniden yüklenmesi bundan daha uzun sürerse başarısız olur ve bir mesaj alırsınız.

Uygulama verilerini yüklemeyi zamanlama

Uygulamanıza veri yükleme için bir zamanlama oluşturabilirsiniz. Qlik Sense, zamanladığınız sıklıkta, tarihte ve zamanda yükleme sırasına bir yeniden yükleme ekler. Verilerin tek sefer yüklenmesini zamanlayabilir veya uygulama verilerinin yinelenen yüklemesini zamanlayabilirsiniz.

Not: Çok sayıda kuyruğa alınmış ve yürütülmekte olan veri yeniden yükleme işlemleriniz (ayrıca ek eşzamanlı CPU ve yoğun bellek kullanan işlemleriniz) varsa, bazı durumlarda yeniden yükleme işlemlerinden bazılarının planlanan başlangıç zamanından belirgin şekilde daha sonra yürütüldüğünü fark edebilirsiniz Kuruluşunuz veri yeniden yükleme programlarının (zamanında başlama) öngörülebilir şekilde yürütülmesini gerektiriyorsa, Qlik Sense SaaS aboneliğinize özel kapasite eklemeyi düşünün. Daha fazla bilgi için bkz. Genişletilmiş uygulamalar ve ayrılmış kapasite.

Sahip olduğunuz tüm uygulamalar için zamanlanan yeniden yüklemeleri düzenleyebilirsiniz. Kiracı yöneticileri, zamanlanan yeniden yükleme görevlerini görüntüleyebilir ve silebilir ancak düzenleyemez.

Tek sefer yükleme zamanladığınızda yükleme için belirli bir tarih ve zaman seçebilirsiniz.

Yinelenen yükleme zamanladığınızda yüklemenin aralığını ve zamanını seçebilirsiniz. Bir başlangıç tarihi ve bitiş tarihi de ayarlayabilirsiniz. Bir bitiş tarihi ayarlamazsanız zamanlama sürekli olarak çalıştırılır. Yinelenen yüklemeler aşağıdaki aralıklarda ayarlanabilir:

 • Saatlik

  Yeniden yüklemeyi saat başı veya 5 dakikalık aralıklarla zamanlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 • Günlük

  Yeniden yüklemeyi günlük olarak veya birkaç günlük aralıklarla zamanlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 • Haftalık

  Yeniden yüklemeyi haftalık olarak veya birkaç haftalık aralıklarla zamanlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yeniden yüklemenin zamanlanacağı haftanın günlerini de seçebilirsiniz.

 • Aylık

  Yeniden yüklemeyi aylık olarak veya birkaç aylık aralıklarla zamanlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayın gününü veya günün saatini de seçebilirsiniz.

 • Yıllık

  Yeniden yüklemeyi yıllık olarak veya seçtiğiniz birkaç ayda zamanlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayın gününü veya günün saatini de seçebilirsiniz.

Zamanlamayı Etkin değil olarak ayarlayıp kaydederek zamanlanmış bir yüklemeyi uygulamadan kaldırabilirsiniz.

Yeniden yükleme planı olan bir uygulamayı alanlar arasında taşırsanız, yeniden yükleme planı silinir. Gerekirse programı yeni alanda yeniden oluşturun.

Not: Bir uygulamanın yayınlanan kopyası için programlanmış yeniden yüklemeler dahil değildir. Yayınlanan uygulamalar, yönetilen alanda uygulamada yeniden yapılandırılmış zamanlanmış yeniden yüklemeler içermelidir.
Not:

Yükleme zamanlaması diyalog penceresindeki tarihler ve zamanlar için güncel saat diliminizi kullanılır. Qlik Sense, tarayıcı ayarlarınıza bağlı olarak güncel saat diliminizi belirler.

 1. Uygulamada Daha fazla öğesine tıklayın ve Yeniden yüklemeyi zamanla öğesini seçin.
 2. Zamanlamayı etkin olarak ayarlayın ve zamanlamanızı oluşturun.

  İpucu:

  Yükleme zamanını ayarlarken ÖÖ seçeneğini göremiyorsanız, kaydırma çubuğunu kullanın.

 3. Kaydet düğmesine tıklayın.
Not: Arka arkaya beş kez çalıştırılamazsa yeniden yükleme zamanlaması devre dışı bırakılır.

Kısmi yeniden yükleme

Komut dosyasının önceden tanımlanmış bir bölümünü çalıştırmak ve ilgili tabloları güncellemek için Kısmi yeniden yükleme'yi etkinleştirin. Kısmi yeniden yükleme, önce Veri yükleme düzenleyicisindeki komut dosyasında yapılandırılmalıdır. Bilgi için bkz. Kısmi yeniden yükleme.

Uygulama verilerini el ile yükleme

Yükleme kuyruğuna bir yükleme görevi ekleyerek uygulamayı el ile yükleyebilirsiniz.

 • Uygulamada Daha fazla öğesine tıklayın ve Yeniden yükle öğesini seçin.

Uygulamanızın yükleme geçmişini görüntüleme

Yükleme geçmişi, seçilen uygulamanın yükleme geçmişini içerir. Geçmiş ve güncel yüklemelerin durumunu, başlangıç ve bitiş zamanlarını ve süresini görüntüleyebilirsiniz. Başarısız yüklemeler için hata kayıtlarını da görüntüleyebilirsiniz.

Bir uygulamanın yeniden yükleme geçmişini görüntülemenin iki yolu vardır.

 • Bir uygulamanın Ayrıntılar öğesini seçin veya Yeniden yükleme geçmişi'ne tıklayın.
 • Uygulamaların liste görünümünde Son değiştirme sütununa imleci getirin ve Yeniden yükleme geçmişini görüntüle'ye tıklayın.

Yeniden yükleme zamanlamalarını görüntüleme ve silme

Kiracı yöneticileri, Management Console içinde yeniden yükleme zamanlamalarını görüntüleyebilir ve silebilir. Bu, Zamanlamalar sekmesinde yapılır.

Yükleme zamanlamalarını yönetme