Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa appar och lägga till data

Du kan lägga till appar i Qlik Cloud-analys-hubben genom att skapa nya appar, kopiera befintliga appar eller ladda upp exporterade appar.

Användare med Användarrättighet Professional eller Full User kan skapa appar.

Skapa en ny app

Du kan skapa appar genom att klicka på Lägg till ny och sedan på Ny analysapp. När du skapar en ny app kan du ange appens destinationsutrymme. Som standard läggs appar till i det nuvarande utrymmet.

Anteckning om informationDu måste ha rollen Private Analytics Content Creator för att skapa appar i ditt personliga utrymme.

Skapa en app från data

Du kan skapa en ny app direkt från en datauppsättning från fliken Startsida går du till Dina data, eller också kan du gå till fliken Katalog och filtrera på Data. Appar som skapas på det här sättet läggs till i de utrymmen där data finns.

  • Välj Öppna datauppsättning på den datauppsättning du vill skapa en app från. När sidan Detaljer öppnas väljer du knappen Skapa app från data i aktivitetsfältet. En dialogruta visas med beskrivande fält för din app som kan konfigureras. Ange Namn och Beskrivning (valfritt) för appen och välj Skapa.

Lägga till data i appar

När du har skapat en ny app måste du lägga till data i appen. Datafiler och anslutningar till datakällor kan läggas till direkt i ett utrymme. Se Lägga till och hantera dina analysdata. Du kan också lägga till den inifrån en app, antingen i Datahanteraren eller Skriptredigeraren.

Qlik Sense använder ett dataladdningsskript för att ansluta till och hämta data från dina datakällor i en app. Du kan interagera med dataladdningsskriptet med hjälp av Datahanteraren eller Skriptredigeraren.

Datahanteraren

Datahanteraren innehåller ett gränssnitt som guidar användaren genom stegen med att lägga till och ladda data i en Qlik Sense-app. Du kan också redigera och omvandla data i de laddade tabellerna, till exempel ersätta värden, ange null-värden och dela upp fält. Du kan även konkatenera eller koppla tabeller. Om du skapar din app direkt från en datakälla laddas den automatiskt i Datahanteraren.

I Datahanteraren kan du också hantera associationerna mellan tabeller för att länka nyckelfält över tabeller. Datahanteraren genererar automatiskt ett laddningsskript för informationen som du laddar och omvandlar i Qlik Sense.

Mer information om Datahanteraren finns i Ladda och hantera data med Datahanteraren.

Datakatalog

Datakatalogen gör att du kan se alla datauppsättningar som du har åtkomst till. Det gör det enkelt att välja tabeller och fält som du vill lägga till i din app från dina tillgängliga dataupsättningar.

När du har lagt till data med datakatalogen kan du skapa associationer och redigera data i Datahanteraren eller Skriptredigeraren innan du laddar dem i appen.

Mer information finns i Ladda data från datakatalogen.

Skriptredigeraren

I Datahanteraren kan du arbeta direkt i appladdningsskriptet och lägga till och ladda data med Qlik-funktionerna för skript.

I laddningsskriptet anger du de fält och tabeller som ska laddas. Under laddning identifierar Qlik Sense automatiskt nyckelfälten som ska associera till data. Du kan övervaka den här datastrukturen i datamodellvyn.

Du kan ändra på datastrukturen med skriptsatser som använder funktioner. Skriptredigeraren innehåller en mängd verktyg för laddning och omvandling av appdata. Du kan använda skriptet för att utföra åtgärder som:

  • Beräkna nya värden

  • Översätta kodade värden

  • Aggregera värden

  • Koppla eller konkatenera tabeller

  • Validera data

Vissa inställningar och funktioner i appen kan bara anges i Skriptredigeraren. Utrymmeskänsliga kopplingar som gör att du kan ladda data från ett annat utrymme eller få ditt laddningsskript att leta efter datakällor med ett visst namn i det aktuella utrymmet kan bara definieras i Skriptredigeraren. Det går bara att göra ändringar i en apps språk- och regioninställningar i laddningsskriptet. Mer information finns här Ändra regioninställningar för appar och skript.

Mer information om Skriptredigeraren finns i Ladda och omvandla data med skript.

Lägga till innehåll i appar

När du har lagt till data kan du skapa ark, berättelser och visualiseringar. Ark, berättelser och bokmärken i din app är privata tills du gör dem offentliga. Mer information finns i Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser.

Mer information om hur du skapar ark och visualiseringar finns i: Skapa och redigera visualiseringar.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!