Gå till huvudinnehåll

Skapa appar och lägga till data

PÅ DEN HÄR SIDAN

Skapa appar och lägga till data

Du kan lägga till appar i molnhubben genom att skapa nya appar, kopiera befintliga appar eller ladda upp exporterade appar.

Alla medlemmar i molnhubben som har en Professional-licens kan skapa appar i molnhubben.

Skapa en ny app

Du kan skapa appar genom att klicka på Lägg till ny och sedan på Ny analysapp. När du skapar en ny app kan du ange appens destinationsutrymme. Som standard läggs appar till i det nuvarande utrymmet.

Skapa en app från data

Du kan skapa en ny app direkt från en datauppsättning. Från fliken Startsida går du till Dina data, eller också kan du gå till fliken Katalog och filtrera på Data. Appar som skapas på det här sättet läggs till i de utrymmen där data finns.

  • Välj Öppna datauppsättning på den datauppsättning du vill skapa en app från. När sidan Detaljer öppnas väljer du knappen Skapa app från data i aktivitetsfältet. En dialogruta visas med beskrivande fält för din app som kan konfigureras. Ange Namn och Beskrivning(valfritt) för appen och välj Skapa.

Lägga till data och innehåll i appar

När du har skapat appen är det dags att lägga till data. Information om hur du hanterar data i appar finns i Ladda och modellera analysdata.

När du har lagt till data kan du skapa ark, berättelser och visualiseringar. Ark, berättelser och bokmärken i din app är privata tills du gör dem offentliga. Mer information finns i Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser.

Mer information om hur du skapar ark och visualiseringar finns i: Skapa och redigera visualiseringar.