Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera appar för huvud- och analysadministratörer

Om du är en huvud- eller analysadministratör kan du flytta appar mellan hanterade utrymmen eller mellan egenhanterade utrymmen (personliga eller delade), ändra ägare för appar och radera appar.

Anteckning om informationAppägare och -utvecklare kan också hantera appegenskaper. Mer information finns i Hantera appar.

Appöversikt

På sidan Appar i Management Console finns följande flikar: Källa, Publicerade och Mellanlagrade.

Varje flik visar en tabell med följande appegenskaper: appnamn, app-ID, appägare, utrymmet där appen är publicerad, storlek, beskrivning och datum för den senaste uppdateringen. Storleken avser appens grundläggande minnesbehov. Du kan sortera på Namn och Senast uppdaterad och filtrera på Namn, Ägare och Utrymme.

Källa

Källa innehåller appar som finns i personliga eller delade utrymmen. Som huvudadministratör eller analysadministratör kan du göra följande med dessa appar:

 • Ta bort
 • Ändra utrymme
 • Byta ägare

Publicerat

Publicerade innehåller appar som finns i hanterade utrymmen. Som huvudadministratör eller analysadministratör kan du göra följande med dessa appar:

 • Ta bort
 • Ändra utrymme

Mellanlagrade

Mellanlagrade innehåller appar som inte har någon ägare och inte tillhör något utrymme. Mellanlagrade appar är endast synliga för huvudadministratörer och analysadministratörer. Som huvudadministratör eller analysadministratör kan du göra följande med dessa appar:

 • Ta bort
 • Ange utrymme

Ändra ägare för en app

Som huvud- eller analysadministratör kan du ändra ägaren för en app från fliken Källa.

Gör följande:

 1. I Management Console går du till fliken Källa på sidan Appar och väljer en eller flera appar.
 2. Klicka på Byt ägare längst upp till höger.
 3. I dialogen Byt ägare väljer du den användare du vill ska äga appen. Klicka på Använd.

Byta utrymme för en app

Som huvud- eller analysadministratör kan du ändra vilket utrymme en app tillhör.

Gör följande:

 1. I Management Console går du antingen till fliken Källa eller fliken Publicerade på sidan Appar och väljer en eller flera appar.
 2. Klicka på Ändra utrymme längst upp till höger.
 3. I dialogen Ändra utrymme väljer du utrymmet du vill flytta appen till. Klicka på Använd.

  Anteckning om informationOm du ändrar utrymmet för en app kan du behöva högre privilegier. I så fall markerar du kryssrutan Skaffa högre privilegier innan du klickar på Använd.

  Högre privilegier behövs om du inte är appens ägare, eller om du inte har behörigheten Kan hantera för utrymmet som appen tillhör eller utrymmet appen flyttas till. De högre privilegierna återställs så fort åtgärden att byta utrymme har utförts.

Ange utrymme för en mellanlagrad app

Som huvud- eller analysadministratör kan du ange utrymme för mellanlagrade appar.

Gör följande:

 1. I Management Console går du till fliken Mellanlagrade på sidan Appar och väljer en eller flera appar.
 2. Klicka på Ställ in utrymme längst upp till höger.
 3. I dialogen Välj utrymme väljer du utrymmet där du vill lägga till appen. Klicka på Använd.

Ta bort en app

Som huvud- eller analysadministratör kan du ta bort appar.

Gör följande:

 1. I Management Console går du till någon av flikarna på sidan Appar och väljer en eller flera appar.
 2. Klicka på Ta bort längst upp till höger.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!