Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Felsökning – Skapa appar

Det finns inga datakällor i appen som jag laddat upp i Qlik Cloud-analys-hubben

Jag har laddat upp en app i Qlik Cloud-analys-hubben, men alla de bifogade filerna och datakopplingarna har tagits bort från appen.

Möjlig orsak  

Om du exporterar och laddar upp en app tas alla bifogade filer och datakopplingar bort från appen.

Föreslagen åtgärd  

Bifoga filerna och konfigurera datakopplingarna på nytt för appen.

Felmeddelande: Visualiseringen renderades inte

När jag laddar upp min app i molnhubben visas felmeddelandet Visualiseringen renderades inte för ett eller flera visualiseringsobjekt i mina ark.

Möjlig orsak  

Din app kanske kommer från en version av Qlik Sense som inte stödjs. Apparna måste vara från Qlik Sense 3.1 eller senare.

Föreslagen åtgärd  

Uppdatera appen till en senare version av Qlik Sense genom att uppdatera Qlik Sense-driftsättningen. Du kan även importera appen i en nyare version av Qlik Sense och sedan exportera appen igen.

Felmeddelande: Ogiltig visualisering Komplementet finns inte i molnet

När jag laddar upp min app i molnhubben visas felmeddelandet Ogiltig visualisering. Visualiseringen hittades inte. Komplementet är inte tillgängligt i molnet visas på en eller flera av mina komplement.

Möjlig orsak  

Du har laddat upp en app som innehåller ett komplement som inte stöds. Qlik Sense SaaS stöder endast komplement från Dashboard bundle och Visualization bundle.

Föreslagen åtgärd  

Ta bort de ogiltiga komplementen från din app. Information om vilka komplement som är giltiga finns i Skapa appar och lägga till data.

Det gick inte att exportera appen

När jag försökte exportera appen misslyckades det.

Möjlig orsak  

Appen kan använda Section Access i dataladdningsskriptet av säkerhetsskäl.

Föreslagen åtgärd  

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att exportera appar som använder Section Access i molnhubben.

Miniatyrer inkluderas inte när jag kopierar ett ark

Möjlig orsak  

Du har kopierat ett ark från en annan app. Miniatyrer lagras som appresurser och inkluderas inte när arket kopieras. Det går bra att kopiera ark inom en app.

Föreslagen åtgärd  

Du kan kopiera en hel app och utgå från den. Då inkluderas alla resurser, till exempel bilder.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!